Bird 43 plugg

SM6VJE

Well-Known Member
Som titeln, söker en plugg som täcker kortvågen i första hand, 5 eller 10 watt

I andra hand 144 MHz, 5 / 10 watt där med...

Alternativt om någon kan peka mig på en pålitlig handlare :)

73 / Patrik
 

SM0AOM

Well-Known Member
Den lägsta fullskaleutslag som det finns kortvågspluggar för är 25 W.

Bird-pluggar är fruktansvärt dyra i SM, så för många år sedan köpte jag
åt jobbet hos Martin RF Supply i USA för bättre pris.

NM3E har också mycket "pluggar" med hyfsade priser.
 

SM6VJE

Well-Known Member
Hittade en källa. De skulle ha 249 USD! Är den gjord av bensin eller?
Iaf taxk för tips och kunskap

// P
 

SM5XUN

░░░░░░░
Jag har alltid köpt hos "Matthews" på eBay, fantastiskt bra service och du kan lita på att du får hela och väl fungerande pluggar.

Alla pluggar kontrolleras ordentligt innan de läggs upp för försäljning,
just nu finns det ingen 25H där men lägg upp en bevakning så du får ett mejl när den finns i butiken.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Bird wattmetrar är rätt överreklamerade i synnerhet för små fullskaleutslag.

Sedan länge så använder jag en Rohde&Schwarz ZDP riktkopplare + fasta dämpare

1638036094628.png
Tillsammans med en HP435+HP8481 går det att mäta fram/back effekter mellan c:a 1 W och 500 W fullskala i VHF/UHF-områdena för mindre kostnad än vad en (1) Bird-plugg kostar ny (drygt 3000 kr "tullad&klar"...)
 

SM6VJE

Well-Known Member
AOM: vore nått! Har dock en 43 på hand.. Är medveten om att det är mycket snack och halvstor verkstad när det gäller dem..

Har tänkt länge att göra något åt situationen och skaffa pluggarna, men fick mig som sagt et brutalt uppvaknande när jag såg priserna..
 

SM4FPD

Well-Known Member
Jag har en BIRD med inbyggd elektronik, på fronten finns förutom pluggen en omkopplare med ett antal olika skalfaktorer, 0,1 0,3 1, 10, 100 och batterikoll. det är två 9 V btterier i den. För övrigt ser den ut som en 43:a. Pluggarna är dock av annan typ, men ser lika ut som de till 43:an, även pluggen verkar ha en "skalfaktor", den jag har med faktor 10, och ett frekvensområde.
Att få tag på pluggar till den är nog en utmaning.
Men jag har kopplingschema etc, och fick igång den för länge sen.

De förekommmer ofta pluggar i området 25 - 125 MHz 25 W, eller likande, dvs då till 43:an, men felvisningen vid 145 MHz är ganska liten så de är användbara en bit utanför mräkt frekvensområde. Ja beroende på vilken noggrannhet man vill ha förstås.

Tänkte det kunde vara kul att hör om någon har den eleketroniska BIRDEN?????
Har inte beteckningen just nu.

Som KA nämner, de är rätt överreklamerade, styrkan kanske är dess mekansika hållbarhet.

SM4FPD
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det som du har är 4410A som är en utveckling av 43, fast med aktiva "pluggar" med ett stort dynamiskt område, samt
temperaturkompensering. En 4410A kostar precis dubbelt så mycket som en 43, men det tjänar man igen i "pluggar".

Temperaturberoendet hos 43 kan bli ett stort problem för den som mäter effektnivåer i fält vilka hamnar på skalans första tredjedel ungefär. För många år sedan gjorde G0HZU en undersökning i ämnet, vilken pekade på att man även vid ganska beskedliga utflykter i temperatur kunde få en felvisning runt +/- 20% av visningen.

Talesätt i "branschen": "En Bird 43 är primärt en indikator, så om utslaget är längre till höger så är effektnivån högre..."
 

SM5DFF

Well-Known Member
Om man bara vill mäta uteffekt, eller göra en korrektionskurva för Birds lägsta skaltredjedel, duger en HP410B rörvoltmätare tillsammans med en pålitlig konstlast. Jag har märkt att 43-ans vridspolekänslighet kan variera mellan exemplar, därför finns en trimpot under prob-locket.

Lennart
 

SM4FPD

Well-Known Member
Ja en 4410 är detjag har.
Det är ett 9 V battei, jag hade fel.
Har kopplingschema, och de tär en väldigt underlig koppling, DC in från Pluggen. En OP och sen en massa C-mos dig kretar, vet i katten hur det funkar???
Någon temperturkorrigering kan jag inte se, så det lär väl sitta i proverna. Det är pluggen 25 - 80 MHz jag har som då kan mäta 1 W till 1000 W. Rätt så oanvändbar tyvärr.
Men schemat på pluggen har jag inte, ser man scehmat ser det ut som den är ansluten till två stift.
Däremot finns lite spec på instrumentet. +-5% kan man uppnå i övre delen av skalan.
Det finns pluggr för 2 mW till 10,000 W, de menar nog 10 000 W dvs 10 kW.......
temperturområdet 0 - 50 C. Dvs de gillar ej vinterkylan....
Trots alla eleketronik är skalan ändå olinjär.....
Ursäkta att jag avvek från trådens ursprung , men det är alltid kul att diskutera olika saker och teknik bakom.

de
SM4FPD
 

SM6VJE

Well-Known Member
FPD: ämnesflykt är inte så farligt, jag har lärt mig en del saker på det här :)

Läget här är som det är nu:

Jag har en bird 43 med pluggar skilda från kortvåg
Jag är inte beroende av absolut korrekta mätvärden, jag är mer ute efter relativa värden, lära mig räkna på swr mm
Jag kör väldigt sällan mer än 5 watt, oberoende av band / mode :)
 

SM0AOM

Well-Known Member
Kretslösningen i DC-förstärkaren hos 4410A är rätt "lurig", det är i princip ett samplat filter eller en "chopperförstärkare" som är AC-kopplad i återkopplingsslingan för att hindra nollpunktsdrift.

Pluggen "50H" går att få tag i relativt enkelt, men med den ger 5 W inte så mycket utslag.

En gång i tiden fanns det en 10 W 2-30 MHz ´plugg, men den slutade tillverkas eftersom den var ömtålig och svår att
tillverka och kalibrera.

Bird förutsåg inte QRP på frekvenser under 30 MHz...

5 W nivån ligger lite mitt emellan nivåer, för mycket för termiska effektmetrar,
för lite för riktkopplare med lös kopplingsgrad och dioddetektorer.

Den klassiska M.C. Jones "Micromatchen" kan göras med en fullskala på ett par watt, men kräver lite handpåläggning
för att bli bra, en "Stockton coupler" med 20 dB kopplingsfaktor ger 1,6 V ut vid 5 W framåtgående effekt, men
man är då rätt nära den region när man inte längre kan försumma framspänningsfallet och olinjäriteterna i dioddetektorer.

Rohde&Schwarz effektmetrar NAS, NAP och NRT finns för fullskale-effekter i denna härad även för HF men kostar därefter.
 
Last edited:

SM4FPD

Well-Known Member
Ja vi lär oss alla av att diskutera ifrågasätta och se på saker på ett seriöst sätt.

På SRS köpte vi en R&S NAP, den var trevlig som referens.

Ja kopplingen i 4410:an är som du nämner KA, någon form av chopperstärkare. Eller understöd då ju ändå liksrömmen går direkt till mätaren.
Men OP:en är ju en LT krets som borde vara tillräckligt stabil ..
9 V batteriet stabbas med en DC upp-omvandlare och en LM317L (Liten), så den skall gå med battispänning 5 - 10 V, ändå uppges batteriet räcka 24 h.
Men produkten är ändå till åren och man gjorde vad som man tyckte behövdes då.
Den är i alla fall konstruerad 1984, då schemana är daterade, dvs de är från den tiden då man daterade sina dokument.
Det är ju idag sällan man ser ett datum i någon dokumentation..... inte ens vykort dateras numera....
Får väl öppna pluggen och se om den kan byggas om till HF.

Att mäta efekt med dBm är kanske inte så dumt ändå.......

SM4FPD
 

SM0AOM

Well-Known Member
Kanske en av de allra viktigaste lärdomarna när man håller på med mättekniska spörsmål
är att uppbringa förståelse för olika mätinstruments begränsningar. De flesta instrument har egenskaper som
är "tillräckligt bra", men för att utnyttja dem behöver användaren även förstå hur och varför deras begränsningar kommer in i helhetsbilden.

Alltför många har en övertro på det som instrumenten visar, något som jag brukade skoja om redan på 80-talet när jag undervisade i ämnet; "det är ju digitalt, så det måste vara sant...".

Dessutom har mätning av HF-effekt och SWR åtskilliga inbyggda felkällor som har med sändares spektrala renhet och
detektorers egenskaper att göra. Många bortser helt från detta och anger t.ex. SWR med flera decimaler.

En "Bird" har fått ett ganska oförtjänt rykte som "laboratoriereferens" men den lider av alla problem som riktkopplare tillsammans med dioddetektorer har. Det som är bra med "Birden" är dess flexibilitet och att den är rejält gjord i mekaniskt avseende.

Ska man mäta impedans och SWR noga så är det mätningar på låga nivåer med reflektionsfaktorbrygga och selektiva detektorer som gäller, men även med sådant blir det vanskligt med mer än två eller max tre signifikanta siffror.
HF-effekt mäter man bäst med termiska effektmetrar och kalibrerade dämpare/riktkopplare.
 

SM4UKE

Well-Known Member
Bird 43 är en statusmarkör hos radioamatörer. Jag har en själv... :)

På ett tidigare jobb mättes effekt i ett mätsystem med riktkopplare och där fanns förutom riktkopplaren en R&S URV5 med två prober. I den kunde man, om den användes "löst", trycka in korrektionsfaktorer för riktkopplare och ev extra dämpsatser och därmed direkt visa W, dBm eller spänning. Förmodligen kunde den räkna ut SWR också. En sådan har varit långt utanför ham-budgetar men kanske kan man hitta någon på ebay? Den är säkert mindre upp-hypad än en Bird 43 så med lite flax kanske den tom kan vara någorlunda prisvärd som begagnad. Som vanligt när det gäller sådana saker med ett (eller flera) mäthuvud gäller det att se upp som tusan med att dessa inte är uppeldade av någon klåpare. Skulle nog utan vidare påstå att ett sådant mätsystem ligger i ett helt annat härad beträffande mätosäkerhet än en Bird 43, eller någon annan effektmätare av motsvarande typ. Lågprisgrejer av "27 MHz-klass" ska vi nog inte tala om.
 

SM4UKE

Well-Known Member
När det gäller förståelse för mättekniska begränsningar gjorde jag en gång ett litet experiment bara för mitt höga nöjes skull. En transistoriserad professionell HF-förstärkare i "1 kW-klass" matade en stor effektdämpare (en sån där grå Bird som ser ut som ett elelement) via en Bird 43 med kW-plugg och sedan kom en spektrumanalysator. De två mätgrejerna övervakades medan effekten höjdes. Tanken var att köra skiten ur förstärkaren och notera resultatet. Det var ingen som helst konst att få Birden att närma sig 2 kW när skyddskretsarna i förstärkaren trippade för överlast men då var bilden på analysatorn ingen vacker syn. Här gäller det att samtidigt hålla koll på att analysatorn inte är överstyrd...och att nivån på ingången inte uppnår destruktionsgränsen.

Jag har sett en Bird 43 som används av någon som mekat med komradio yrkesmässigt. Det var inte mycket av färgen kvar på höljet. Säger kanske en del om apparatens robusthet men väcker även en del tankar om hur mätinstrument hanteras. Ingen slump att en hel del labbgrejer förvaras i exklusiva lackade och polerade träförpackningar.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Själva wattmetern är väldigt tålig,
Det finns rapporterat att man tappat sådana från ganska hög höjd, och efter
att ha gjort rent dem och bytt ut vridspoleinstrumentet har de gått att använda.

Däremot är "pluggarna" ganska ömtåliga, i synnerhet de för låga effekter.
Att tappa en Bird-plugg kan lätt medföra en ytterligare felvisning på 15% eller mer.

Egentligen ska man förvara wattmeter och pluggar i sin transportväska och bara ta fram pluggarna
när de används. Det är dock nog bara en ganska liten minoritet som gör det...

När jag höll på med fartygsradio så tröttnade jag på att Bird-pluggarna så ofta kom på avvägar,
så Telewave 44P wattmätare införhandlades. Den hade mätområden mellan 5 och 500 W fullskala och fungerade
mellan 25 MHz och 1000 MHz. Samma "formfaktor" som Bird 43, och dessutom betydligt billigare i mitten av 80-talet. Den fanns även i en variant för lägre frekvenser, 2 - 200 MHz.

Att mäta i synnerhet höga effekter noga är svårt.

Riktkopplare har ett frekvensberoende som inte kan försummas, och dessutom märker de av ifall
lasten är det minsta missanpassad. Tittar man kritiskt på "specarna" för t.ex. R&S NRV så finner man att mätosäkerheten ligger i häraden 2-3 % av avläsningen eller 0,25 dB. VId en effektnivå av 1 kW är det 30 W eller så.

"Griniga" beställare kan kräva att en sändare verkligen levererar t.ex. 1000 W och då vill det till att mätanordningen
för att verifiera detta håller måttet. Har varit med vid "Factory Acceptance Test" där man sagt "godkännande = 1000 W -0 dB +1 dB" Då behöver man kunna mäta så noga att man med en viss marginal alltid ligger över 1000 W, inklusive mätosäkerhet.

En amerikansk radiotillverkare hamnade i onåd hos FMV under sent 70-tal sedan man ertappats med att skriva testrapporter i samband med leveransprovningen där en gammal Bird 43 med kantstötta "pluggar" använts för att mäta uteffekten. Tillverkaren fick köpa en dyr kalorimeter och göra om alla mätningar innan leveransen godkändes...
 
Last edited:
Top