1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

"Bokstavering" av siffror

Discussion in 'Allmänt om Amatörradio' started by SM0YUF, Aug 12, 2019.

?

Hur "bokstaverar" du siffror på svenska?

 1. Noll, Ett, Två, Tre, Fyra, Fem, Sex, Sju, Åtta, Nio

  3 vote(s)
  30.0%
 2. Nolla, Ett, Tvåa, Trea, Fyra, Femma, Sexa, Sju, Åtta, Nia

  7 vote(s)
  70.0%
 3. På något annat sätt (beskriv gärna i kommentarerna!)

  0 vote(s)
  0.0%
 1. SM0YUF

  SM0YUF Member

  Hej!

  När jag har fått lära mig (för länge sedan, så det är nog preskriberat vid det här laget att jag ska komma ihåg varifrån) att "bokstavera" siffror, t.ex. när man anger en anropssignal, så har jag fått lära mig att bokstavera enligt:

  Noll, Ett, Två, Tre, Fyra, Fem, Sex, Sju, Åtta, Nio

  Alltså, inga -a former!

  Däremot när jag läser om detta så hittar jag bl.a. på Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Bokstavering) denna ordning att bokstavera:

  Nolla, Ett, Tvåa, Trea, Fyra, Femma, Sexa, Sju, Åtta, Nia

  Alltså i -a-form, förutom undantagen "Ett" och "Sju", som är valda för att undvika förväxling med "Åtta" och "Fyra". Tyvärr anger Wikipedia ingen källa för detta, och inget av det jag hittar på Internet anger någon källa heller.

  Det jag undrar är egentligen två saker.

  1. Hur gör ni själva? Själv kommer jag (om ingen kommer med något övertygande argument) fortsätta använda formen utan -a-ändelse, eftersom jag inte behöver komma ihåg undantagen, och eftersom det känns mer konsekvent att bokstavera alla siffror likadant.

  2. Finns det några standarder för detta? Jag har svårt att se att t.ex. PTS skulle ha några synpunkter på hur vi radioamatörer bokstaverar våra signaler i praktiken, men jag tänker mig ur ett bredare perspektiv än amatörradio.

  P.S. Nu var det länge sedan (kanske lite för länge sedan!) jag var aktiv på radio, men när jag var aktiv så vill jag minnas att de flesta SM0-or bokstaverade sin signal som "Sigurd Martin Noll" eller "ess emm noll".
   
 2. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Jag gör som du, noll - ett - två - tre och så vidare. Det viktigaste är att man är tydlig i uttal och inte slarvar eller forcerar det man vill säga..
  - Inom det militära kanske man fick lära sig på annat vis, eller inom andra utbildningsområden, för personal som ska hantera överförande av budskap. Allt pedagogiskt bra så att så lite feluppfattning ska leda till omfrågningar.

  /Sven.
   
 3. SM0APK

  SM0APK Gamling

  I "Signalinstruktion för Armén", 1945 års upplaga (som fortfarande var "bibel" då jag gjorde rekryten 1954) föreskrivs att man ska använda den versionen som har -a på slutet av de flesta siffrorna. Jag kan dock inte minnas att vi gjorde så, utan det var ett-två-tre-fyra etc. A-formerna hör man väl numera nästan bara i samband med högtalarprov o d: "Jag provar, etta, tvåa trea fyra".
  SM0APK, Stig
   
 4. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Och ser vi på TV vid Lottdragningen så säger man ett, en etta, fyra en fyra, sex en sexa etc.
  Dvs dubbelt.

  För mig ter det sig inte als nödvändigt att komplettera siffrorna med a, det är tydligt och bra med ett två tre fyra ....
  Vid dålig ljudkvalitet (hörbarhet) kan siffror med A efter blandas ihop.
  Hör detta om man lyssnar på amatörradiokontakter exis på 3,7 MHz bandet. Där motstationen ofta uppfattar fel om det sägs för mycket tillägg, som a.

  Fram för "rena" siffror

  ÄssÄmFyraFotPeDahl
   
 5. SA6AMA

  SA6AMA Member

  KonCept för radioamatörcertifikat av Lennart Wiberg utgivet av Föreningen Sveriges Sändareamatörer tryckt 1997 anges det svenska fonetiska alfabetet (när det gäller siffror):

  0 - Nolla
  1 - Ett (inte ETTA)
  2 - Tvåa
  3 - Trea
  4 - Fyra
  5 - Femma
  6 - Sexa
  7 - Sju (inte SJUA)
  8 - Åtta
  9 - Nia

  bifogar ett fotografi från den sidan i boken

  Tittar även i boken "Bli sändaramatör grundutbildning" utgiven av samma förening som Koncept, tryckt 2004 femte upplagan. Hittar enbart fonetiskt alfabet för bokstäver där dvs inga siffror.

  //SA6AMA 20190813_132423.jpg 20190813_132423.jpg
   
 6. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Det borde väl vara det rätta, dessutom är det samma som försvarsmakten använder:

  "Siffror utläses som:
  Nolla
  Ett
  Två
  Trea
  Fyra
  Femma
  Sexa
  Sju
  Åtta
  Nia"

  Med tillägg för hundar och tusental:

  "Sifferserie 40-49 respektive 70-79 utläses fyra nolla, fyra ett etc samt sju nolla, sju ett etc i syfte att förtydliga (förtio och sjuttio låter för lika). Sifferserie 100-199 respektive 1000-1999 utläses etthundra, etthundratvå etc samt ettusenett, ettusentvå etc i syfte att förtydliga (på detta sätt säkerställer man att rätt hundratal resp tusental framgår till skillnad om man säger t.ex. hundratvå då mottagaren kan ifrågasätta om antalet hundra har fallit bort i signaleringen)."
   
 7. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Ett exempel från signaltrupperna. Lite mer bilder. S3 RaDet TfnHandl_framsida.jpg Bokstavering.jpg siffror och tal.jpg
   
 8. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Jag får dock rätta mig och skriva ANVÄNDE fram till 2006, nu är det engelska som gäller...
   
 9. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  En annan referens kan vara Transportstyrelsens förskrift TSFS 2013:46 som styr hur piloter ska uttala siffror. ett och sju. Resten med -A på slutet.
  Skärmklipp.JPG
   
 10. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  När jag i ungdomen hos SK3AH, Härnösand, fick lära mig att SM3xxx blir viktigt på engelska då 3(Three) inte blir "tree"(träd). Ingen ville ju vara SM-träd xxx. Vilket visar betoningen, uttalets, betydelse för att det ska bli korrekt.

  /Sven.
   
 11. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Man kan lära sig mycket om hur tal och annat överförs, rätt eller fel, genom att lyssna som jag nämnde.
  Dvs genom att lyssna på telefonikontakter, exvis på 3740 och 3744 kHz där det kan tragglas oändligt med en siffra trots 59 rapport.....
  Hur man talar och artikulerar har stor betydelse, liksom att försöka skilja på fyra och sjua.

  De
  SM4FPD
   
 12. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Nåt annat som kan bli rörigt, är när en del blandar i sitt "call" olika bokstaveringar, och dessutom i långa haranger. Exempelvis: Alfa, Amerika, Alaska. Bravo, Baker, Boston. Charlie, Canada, etc,etc.. En del pratar fort andra långsamt..

  /Sven.
   
 13. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Och andra rabblar sin signal så fort och slarvigt att man trots tiotals ggr med 59 inte kan få rätt tecken mottagna.
  Många utan prefix till och med.

  SM4FPD
   
 14. SM5MX

  SM5MX Well-Known Member

  Den högsta lyckan i Sverige verkar vara att ha en signal med W i, så att man kan bokstavera med Whiskey i st f Wilhelm....

  Tror att det egentligen är en rätt god idé att hålla sig till vedertagna system.

  Den enda jag gärna gjorde ett undantag för var salig SM5LK,
  Sigurd Martin Fem Luftens Konung. :)

  Off topic? Javisst!
   
  Last edited: Sep 1, 2019
 15. SM6GXV

  SM6GXV Korsdominant

  OT #2:

  ..."God eXplorer Vodka"...
   
 16. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  OT #3:
  "Kungens Bästa Wiskey" alternativt "Kings Best Wiskey"
   
 17. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Klart man kan busa lite med anropsignalen.

  De ÄssÄmFyraFotPeDahl obs att Dhal stafvas med H.

  Och visst har jag några fotpedaler liggande som jag fått av välmenande radiokompisar.
  Brukar lyssna på flygradion, och de är väldigt formella med bokstavering, motläsning etc.
  Men det förekommer även där lite småbus, bl.a. bogserplanet SE-BF dvs Sigurd Erik Bertil Filip som man kallar SläpFilip.


  Men OK nu var det ju siffror tråden gällde. Och Trettio kronor stod det på trisslotten jag just skrapade.
  Blir inga radiogrejer för den summan dock

  Roy SM4FPD
   
 18. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Kan möjligen bero på att det är lagkrav på hur det du raljerar kring nu exakt ska gå till och utföras. I detalj. Av flygsäkerhetsskäl.
   

Share This Page