Bredbandsantenn

Bredvand

  • 2

    Votes: 0 0.0%
  • 2

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    0
  • Poll closed .

sm6exb

Well-Known Member
Är intresserad av bredbandiga, rundstrålande, antenner för vhf. Läste en artikel om ett experiment, där man på en avstämd dipol, ökade radien eller diametern från 1,66 mm till 1,66 gånger 5 dvs ca 8mm. Dipolen kunde då användas i ett 10 Mhz större område. Undrar nu om det finns någon möjlighet att utläsa en sådan förändring, och vad som händer om 5 dubblar en gång till. Intresserad av generella ilustrationer eller formler.

Tack på förhand

SM6EXB
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Discone är nog den vanligaste bredbandiga VHF/UHF antennen.
Tjockare antennelement kanske ger mer bandbredd på VHF än det gör på HF. Ganska lätt att simulera med ett antennprogram.
Min erfarenhet är att det krävs mycket mer än 5X.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Förr kunde man på försvarets fartyg och flygfält se en bredbandig GP för VHF. den såg ut som en raket, uppskattningsvis 250 - 200 mm tjock och en 600 mm lång, med ett lock som var konformat. Små ynkliga jordplan längst ner. Man kan tänka sig att den täckte den del av flygbandet 118 - 137 MHz, eller marin VHF.
Varför jordplanen inte var tjocka är en bra fråga.....
För HF förekommer den sk burantennen. Där man med spridare, träringar, klär med flera trådar, exvis 8 st. i ändarna går trådarna ihop till en punkt vid matningen,
Uppskattningsvi kan sådana burdipoler vara 500 mm tjocka och 2 x 5 till 2 x 10 m långa.
Har även sett ändmatade burantenner på båtar.

Så jag håller med GLD, att det krävs tjockare doningar.

Jag tänkte att en sådan vore bra för 21 - 29 MHz amatörband.
Så jag räknade på en, och det finns antenna calculator som medger att man lägger in elementens tjocklek.
det viae sig att inte mes 500 mm tjock och 2 x2,5 M blev den tillräckligt bred, möjligen skulle 24,9 - 28,5 MHz vara möjligt.
Klart man kan acceptera lite missnpassning eller stegmatning, men det blev ingen sån antenn.

Sök på nättet efter antenna calculator, half wave diple calculator eller likande så kan du finna ett beräkningsprogram som tar hänsyn till elementens tjocklek.
De flesta sådana program medger HF - UHF antenner.

På HF förekommer sk fan-antenna, dvs man sätter flera olika dipoler på samma matning.
Exvis 2 x 20 m och 2 x 10 m men oftast vinkelrätt, eller strax under varandra. Då kan man få två eller fler band hjälpligt.

Möjligen vara fd räddnigsverkets, eller fd civilförsvarets dipoler bedbandiga genom att ha flera dipoler med amma matning.
De skulle ju täcka 68 - 88 MHz. Dvs minst fyra pinnar upp och fyra ner, med lite olika längder, och med viss vinkel. En form av cone-cone antenn.
För UHF har jag set två plåttrattar med smaländen mot matningspunten.

Så det blir nog Disc Cone antennen som jag rekommenderar.... Finns även antenn calculators för sådana, eller byggbeskrivningar att googla fram.
En sådan går verkligen bra.

SM4FPD
 

sm6exb

Well-Known Member
Tack för all information, mitt intresse är att täcka ca 140 till 170 Mhz. Har tittat på cagedipole antenner. Saknar tyvärr handfasta siffror om hur mycket det gör , att öka från säg 1 mm till 1 cm. Bor i en kmärkt kåk, inget får ändras men kan sätta upp något på balkongen, om det är diskret. Tänkte bygga in en cagedipol i ett plaströr. Har för mig att konstruktionens höjd ändras. Det vill säga dipolens längd blir mindre.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Denna dipol använder 100mm tjocka element, 2 x 44cm långa.

WB dipole.jpg
Bandbredden är ok för ditt önskade frekvensområde.


Samma dipol men med 10mm tjocka element, 2 x 46cm långa.

WB dipole2.jpg

Och nu med 1mm element, 2 x 47cm långa.

WB dipole3.jpg


Du bör alltså bygga en cage-dipol med så många trådar som möjligt, gärna 8st snyggt fördelade till ett rör.
Här finns antennprogrammet dipcage2.
http://www.g4gcp.co.uk/antenna/download.htm
 
Last edited:

sm6exb

Well-Known Member
Många tack, skall genomföra deta, provar med rör och alfolie först tack kyh, tack för utförliga illustrationer gld och länken.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Med 100 mm tjocklek vid denna frekvens och en bandbredd på 140 - 170 mHz, vilket är OK.
Dvs tjocklek c:a en femtedel av längden.
Skulle detts nedskalat till HF bli ungefär 28 - 34 MHz, (eller grovt räknat 24 - 29 MHz)
Och då skulle en sådan dipol bli c:a 500 mm tjock.
Vilket var ungefär vad jag fick vid mina beräkningar som jag skrev om i första inlägget.

Att bygga din bredbandsdipol med tunna ståltrådar, kanske mässinglod 2 mm är lödbart, de är rätt styva.
Och en ring i toppen kan man bygga en antenn med liten synlig yta.
Utom när den blir nedisad.

SM4FPD
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Det finns sådana ventilationsrör i den diametern, tror de kallas "spirorör" , dessa är ju i tunn metall!?

/Sven.
 
Last edited:

sm6exb

Well-Known Member
Vet någon hur en dipol uppför sig om avståndet mellan halvorna ökar?
Hur uppför sig en antenn om man inuti har ett plastmtrl? Exv ett 100 mm plaströr inuti en antenn av kopparplåt, se bredbandsantenn ovan

Tacksam för all into

6exb
 

SM0UAN

Well-Known Member
Vid radiofrekvens börjar väl "skin-effect" göra sig gällande, dvs all ström går i yttre delen av ledaren. I princip är ett rör den mest ekonomiska ledaren, eftersom ingen ström ändå skulle gå där det är hål... enkelt uttryckt. Ett plaströr inuti borde ha liten effekt, kan man tycka, men det blir ju även en spänningsskillnad mellan sprötens ändar, så om plastens dielektricitetskonstant är avvikande från luft, kan det nog ge nån form av påverkan - vet ej hur, dock.

Avståndet mellan armarna i en dipol måste väl överbryggas av nån form av elektrisk ledare (eller balun, trafo etc), som i så fall blir del av armarna, så effekten av att ha avstånd beror nog delvis på vad som finns "i gapet".
 

SM4FPD

Well-Known Member
Ja som 0UAN är inne på, tilledaana till dipolens halvor är en del av dipolen.
Plaströret har egenskaper som varierar med plastkvalitet. Dålig plast kan förstöra antennen.
SM4FPD
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Hur uppför sig en antenn om man inuti har ett plastmtrl?
Jag brukar "skarva" mina aluminiumrördipoler med glasfiber.
Detta påverkar troligen bara om plasten är olämplig för frekvensen eller om den är smutsig och blöt.
Inne i dipolhalvorna tror jag inte det påverkar något alls.
Tyvärr kan jag inte bygga en simuleringsmodell med plast inne i dipolhalvorna utan endast på ytan.
Jag har vid flera tillfällen använt vanliga 50mm VVS-rör som centerisolator till dipoler vilket fungerar utan problem.
 

sm6exb

Well-Known Member
Fick, ang bredbandsantenner, reda på följande. En sådan antenn som beskrivs ovan, får ett lågt q värde, ochndärmed en låg effektivitet, men eftersom antennen har en större yta, så,kompenseras detta. En sådan anten får en vins relativd diplol, på 1 till 1,5 db. Vad tror man? Låter ju bra och troligt.
 

SM4FPD

Well-Known Member
1 dB effektförsttärkning är c:a 1,26 och 1,5 dB blir 1,4 ggr effekten
Så det är väldigt lite.
Så nån dB hit och dit är lite....
Men vill man maximera och vet vad man gör så är förstås varje dB något en radioamatör skall jaga.

SM4FPD
 
Top