Bygga 12V-system

sm6vpu

Well-Known Member
Jag tänkte bygga ett 12V elsystem och behöver lite tips och råd. Det är alltså 12V med möjligheten att kräma ut omkring 400A som mest. Det blir ett antal meter kabel att dra. Det ska dras in till två rum i en liten stuga. Vad behöver man för kabeldimension och vad bör man ha för anslutningskontakter i väggen? Det är utomliggande montage som gäller. Hur mycket ska man säkra med? Vad ska man ha för säkringshållare?

Spänningskällan är flera 12V batterier som är parallellkopplade.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Tyvärr måste jag säga att du är tvungen att kontakta en elinstallatör då en installation enligt ovan kräver behörighet av den som utför och kunskaper av den som planerar.

Frigränsen för lekman är 200VA på klenspänning. All annan installation i hus är behörighetskrävande.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

sm6vpu

Well-Known Member
Tyvärr måste jag säga att du är tvungen att kontakta en elinstallatör då en installation enligt ovan kräver behörighet av den som utför och kunskaper av den som planerar.

Frigränsen för lekman är 200VA på klenspänning. All annan installation i hus är behörighetskrävande.

73 de SM7NTJ Lorentz

Aha! Det är i klubbstugan så jag får helt enkelt fråga en av våra medlemmar som är elektriker och elkraftingenjör. Han lär ju ha rätt behörighet. Även om jag har BB2 så ska jag nog låta bli :)

Tack för svaret :)
 

SM6VKC

Well-Known Member
Jag tänkte bygga ett 12V elsystem och behöver lite tips och råd. Det är alltså 12V med möjligheten att kräma ut omkring 400A som mest. Det blir ett antal meter kabel att dra. Det ska dras in till två rum i en liten stuga. Vad behöver man för kabeldimension och vad bör man ha för anslutningskontakter i väggen? Det är utomliggande montage som gäller. Hur mycket ska man säkra med? Vad ska man ha för säkringshållare?

Spänningskällan är flera 12V batterier som är parallellkopplade.

Ska det finnas möjlighet till 400A i alla rum i stugan???
Det låter jobbigt...

Peter
 

sm6vpu

Well-Known Member
Samlade batterikraften kan ge 400Ah men man behöver inte nödvändigtvis använda allt :) Det är bara till vardagsrummet och till radiorummet som det behövs. Köket struntar vi i.
 

SM5KRI

Oldtimer
Huvudsäkringen bli en stor saftig sak, som i sin tur matar en undercentral i varje rum.
Man bör ha koll på kabelareor, dimensionering av säkringar, dess karakteristik, batteribrytare m.m.
Dessutom skall dessa utrymmen där batterierna står klassas som driftrum.
Ventilation behövs också då man laddar.
Sådana saker är inget en amatör leker med..

Jag skulle kanske ha två mindre separata batteripaket, ett för varje rum, men båda kan samsas i ett gemensamt driftrum och försörjas av varsin laddare.
 
Last edited:

sm6vpu

Well-Known Member
Huvudsäkringen bli en stor saftig sak, som i sin tur matar en undercentral i varje rum.
Man bör ha koll på kabelareor, dimensionering av säkringar, dess karakteristik, batteribrytare m.m.
Dessutom skall dessa utrymmen där batterierna står klassas som driftrum.
Ventilation behövs också då man laddar.
Sådana saker är inget en amatör leker med..

Jag skulle kanske ha två mindre separata batteripaket, ett för varje rum, men båda kan samsas i ett gemensamt driftrum och försörjas av varsin laddare.

Batterierna är av gel-typ och behöver ingen särskild ventilation. De står i ett separat rum med möjlighet till inkoppling av extern källa. Eftersom stugan saknar el så har vi löst det genom att använda bensin- eller dieselelverk som i sin tur kan ladda batterierna eller köra direkt in på ett eget byggt 220V-system.

Det som jag önskar veta är kabeldimension, säkringsstorlek osv så att vi kan skissa därefter på hur systemet ska se ut.
 

SM7TLH

Well-Known Member
Enligt denna länk skall du ha en kabelarea på knappt 300 mm^2 om spänningsfallet över 10 m kabel skall hålla sig under en halv volt. Det blir ingen billig installation :)
 
Last edited:

SM0KBW

Well-Known Member
Det måste vara bättre och placera batterierna nära förbrukarna och ha ett nät som distrubuerar laddströmmen. Men då går det åt fler laddregulatorer och möjligen fler batterier.
 

sm6vpu

Well-Known Member
Vi har sex batterier parallellkopplade. Det tål att tänkas på att flytta tre och tre och låta de laddas med 220V systemet om det krävs.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det är ganska onödigt att gå omvägen runt 12V DC när det finns 230 V AC diesel eller bensinelverk.
Hela installationen får en ganska bedrövlig verkningsgrad på detta sätt.
Om det däremot finns solceller eller vindkraft med i spelet kommer saken i ett annat läge.

Det är orimligt att dimensionera för att kunna dra 400A från en enda eller ett fåtal förbrukare.
I stället får man göra så att man tar reda på vilken sammanlagd effektförbrukning som kan komma i fråga hos
förbrukare i varje rum och därefter räkna ut strömmen som detta motsvarar.
Detta dimensionerar sedan ledningsareor och säkringar, och om man behöver fördela ut förbrukningen på flera uttag.

När man bygger DC-installationer finns det några saker att tänka på:


- Trots att det är "lågspänning" är effektbeloppen sådana att bränder och personskador genom t.ex. smält metall kan uppstå

- Man ska sträva efter att ha installationen "jordfri" så att ingen av polerna har direkt jordförbindelse. Om man bryter mot detta kan det uppstå egendomliga korrosions- och materialvandringsproblem samt störningsproblem från jordslingor

- Automatsäkringar ska vara avsedda och klassade för att bryta likström. Dessutom ska man helst inte använda automatsäkringar för stora effektbelopp. Batterisäkringen(-arna) ska vara smältsäkringar.

- Kontaktdon för likspänning ska vara polariserade och oförväxelbara med sådana som används för 230 V AC.
De enda kontakter som uppfyller SELV-normen är enligt IEC 60906-3:1994. Där är maximal ström per uttag även begränsad till 16A.

- För matning av DC-förbrukare som t.ex. amatörtransceivrar är det lämpligt att dimensionera kablar för ett spänningsfall av max 3% vid 20 A last
vilket innebär en minimiarea av 10 mm2 till en sådan förbrukare för "rimliga" kabellängder.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:

sm6vpu

Well-Known Member
Tanken var att dra elkablar från batterierna för att få behålla den tysta störmiljö vi har där uppe. Det är en mycket låg brusnivå på samtliga band och dessutom ligger stugan i ett naturvårdsområde. Elverken vill vi bara köra om det absolut krävs 220V för laddning eller något annat som kräver 220V. Innan har vi haft likspänningsomvandlare 12V DC - 220V AC och det förvandlar kortvågen till ett enda hav av brus. Därför hade det varit bra att använda batteridrift vid radiokörande. Skulle spänningsnivån sjunka allt för mycket, starta dieselelverket och laddaren. Svårare än så ska det inte vara.

Bensinelverket orsakar feta tändstörningar och dieselelverket låter som en traktor på tomgång. Helt optimalt är det inte.
 

SM0NCL

Well-Known Member
Tyvärr måste jag säga att du är tvungen att kontakta en elinstallatör då en installation enligt ovan kräver behörighet av den som utför och kunskaper av den som planerar.

Frigränsen för lekman är 200VA på klenspänning. All annan installation i hus är behörighetskrävande.

73 de SM7NTJ Lorentz

och då kan man lägga ner lekmansplaneringen tills behörig installatör gör jobbet enligt standard ;)

låter som stugan står ouppvärmt, dvs. batterinstallationen klassas som utomhusinstallation utan nät?

Så hur ser då en installation för utomhusplacerade gelbatterier med nät ut ?:
-gelladdare med rumstemperaturkompensation & batt.tempsensor
-klimatkontroll ?, dvs. om ingen laddström/klimakontroll finns - vad händer när batterierna laddas ur av misstag och det blir -15C i huset och laddaren/klimatkontroll inte kan fungera - urladdade batterier fryser vid -10C ?. backupsystem på backupsystem är ett eget system...och falerar det så krävs ett larmsystem för ett akut platsbesök.
- korslutningsströmmen i ett batteri blir över 1000A, så en grov säkring på varje batteri
- DC batteribrytare/automatsäkringar för lågvolts distributionen till resp. uttag

kollade på en installation på en slotcarklubb som fick ta över en blyackbank med laddare och kablage - blev omfattande och det brann av en och annan säkring innan anläggningen var "avlusad." Den var inomhus.

Ovanstående att jämföras med att dra igång ett elverk och inverter 230VAC.
 
Last edited:

sm6vpu

Well-Known Member
Det finns inget ingående nät, nej. Det enda "nät" som finns är våra petroleumbaserade elverk. Batterierna har klarar kyla utan problem. De klarade vintern som var utan att laddas ur. Enda uppvärmningen är vedeldning. Stugan har ingen uppvärmning när vi inte är där. Dock är den rätt välisolerad för att vara från 1850-talet.

Laddaren som är tänkt att köpas in är denna
Batteriladdare 45A
 

SM0NCL

Well-Known Member
Om ingen är där vintertid så är det antagligen inget problem så länge ackarna håller laddning under vintern..
I båten och bilen tar man in batteriet eller håller det laddat för att klara kylan, en ackumulatorbank flyttar man ingenstans, så då återstår att hålla ackarna laddade och minska risken för oavsiktlig urladdning.

Kommersiella gel.batterinstallationer motsvarande för utomhusklimat har avancerade laddare (och klimatkontroll) eftersom gel.ack.tillverkarna anger hur laddning ska göras vid olika varierande förhållanden/temp. för att maximera livslängden (och garantin), samt ett skydd för total urladdning.
Utan nät och vid de tillfällen man ska ladda ackarna, så lär ackarna inte hinna värmas/kylas ner upp i samma takt som rumstemperaturen, så blir det så att man alltid klämmer på med en enkel inomhusladdare (som kompenserar på rumstemp) på kalla ackar.
En avancerad laddare kompenserar för ack.temp. av nämnd anledning tidigare, eller så får man manuellt trycka på nån knapp på inomhusladdaren så den kompenserar för t.ex kalla gel.batterier.

Laddaren i länken har inga fullständiga data, men verkar helt automatiserad och man får gissa sig till att den mäter omgivingstemp dvs. rumstemp/ inte ack.temp. Så har man ett eget utrymme för ackarna och just den laddaren i samma utrymme (ett utrymme som inte påverkas av andra rum som snabbt värms upp) så fungerar det.
 
Last edited:

SM7DVO

Well-Known Member
Det låter som ett kul projekt!
Men också ganska farligt om man inte inser riskerna!
Jag har byggt ett par husbussar och vet precis vad som kan hända om man inte är försiktig! En 10-ans ringnyckel brinner av ganska snabbt om man tappar den på fel ställe:p

Använd gärna material som bilpulare och bilstereonissar använder.

Givetvis batterifrånskiljare. t.ex. Batterifrånskiljare - Biltema

Säkra bör man annars kanske d** man! Säkringshållare - Biltema Säkringar finns upp till 80A.

Fördela den grova matningen från batterianken med något som Strömfördelningsblock - Biltema

Montera några lämpliga uttag för mindre förbrukare som lampor etc. Installation mtrl. 12V - Gasol- och fotogenprodukter

Till riggen får du lämpligen bygga en anslutning med polskruvar som tål lite mer än vägguttagen. Eventuellt kan du klämma in en bilstereokonding för att minska ripplet om du kör SSB och ledningarna blir långa Tillbeh�r - Kondensatorer - Signat Kondensator - V�lkommen till Docent Decibel Din leverant�r av Bilstereo och Hembio i J�nk�ping - Docent Decibel

Sätt gärna upp en eller två solpaneler på taket så du får laddning av batterierna hela dagarna. Panelerna har blivit billiga och det regnar väl inte jämt i SM6-land?! Regulatorn skall vara av MPPT-typ.

Någon näve klämferriter skadar nog inte heller, HF kan säkert få övrig elektronik att få spatt. Givetvis är det fler än Biultema som säljer bil-el.

Det var några galna idéer från Nisse
 

SM1TDX

Well-Known Member
400A DC i radiorummet?:eek: Du menar inte en batterikapacitet på 400Ah och mer normala 30A vid radion? En kalkylator för att beräkna spänningsfall/kabelarea hittar du här. Kalkylator för kabelarea
Troligen får du ett spänningsfall på någon volt och och ett separat belysningsnät är att rekommendera då telegrafimodulerad belysning är mycket störande.

Ostörd radiomiljö är numera sällsyntare än naturreservat, så tanken med batterimatning är jättebra. Men se upp med solcellsregulatorer, laddnings- och spänningsövervakningar, de är sällan konstruerade för störfrihet.
 
Last edited:

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Jag skrev i mitt första svar att det krävs kunskap och behörighet för att kunna utföra en installation på ett säkert sätt.

Som yrkesman och behörig kan jag i några inlägg se att kunskapen inte riktigt räcker till.:rolleyes:

För att komma med några tips till nyfikna och den behörige och kunnige som ska planera anläggningen innan den installeras kan följande punkter beaktas: (Några punkter har nämnts i inlägg ovan men jag försöker förtydliga)

Fordonselektriska komponenter från till exempel Biltema får inte användas i ledningsnätet.

Ledningarna som parallellkopplar batterierna måste tåla maximal ström.

Ledningen till batterisäkringarna ska vara kortslutningssäkert förlagd och får inte vara av biltyp med enbart grundläggande isolering

Batterisäkringarna ska ha plus och minus i separata kapslingar av isolermaterial. Säkringarna behöver troligen vara av greppsäkringstyp. Det finns en svensk standard som visar hur säkringarna ska kopplas.

Sex fulladdade parallellkopplade bilbatterier kan leverera en kortslutningsström som överstiger 6000A. Detta ställer krav på hur avsäkringen till lasterna byggs upp.

Både plus och minus till alla laster ska vara skyddade av säkringar. Observera att detta även gäller ledningen till laddaren.

Eftersom strömuttag och laddning sker samtidigt rekommenderas en konstantspänningslikriktare avsedd för parallelldrift med last och batterier. En smart laddare kan bli tokig vid snabbt pulserande last (cw) men är bra om man vill trycka i laddning i batterier.

Gruppledningar Cu 10mm2 med 16A säkringar är ok till riggar, för 12V belysning kan vanlig 1,5mm2 kabel användas säkrad 6A.

Kabellängden räknas dubbelt när man beräknar spänningfall eftersom strömmen ska gå tillbaka till batteriet så en 5m sträcka blir 10m kabel.

Laddning av kalla batterier är normalt inget problem. Däremot måste en laddare kunna minska laddningsspänningen när batteritemperaturen överstiger 20 plusgrader.

Ett fulladdat bilbatteri fryser sönder vid en temperatur understigande minus 60, ett urladdat bilbatteri kan frysa sönder vid några minusgrader.

Jag hoppas att den kunnige och behörige som ska göra installationen får några av ovanstående tips.:D

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM0BRF

Well-Known Member
Även "moderna" batterier kan explodera. Det hände mej för några veckor sedan i garaget när ett batteri stod på underhållsladdning. Som tur var fanns ingen människa där. Det var plastflisor från höljet och syrastänk i hela garaget. På något sätt måste det ha bildats en gnista internt. Nu var det inte ett gelbatteri, men ett slutet. Vet inte om gelbatterier är helt säkra i praktiken.
 

SM0YDO

Well-Known Member
Hej jo jag har varit på olika värmeverk och jobbat och fixat olika elfel och det finns batterirum där cellerna står på rad seriekopplade

och matningen till cellerna ligger isolerade i VP rör och det är Fiskars pollykarbonatldådor på väggarna och i lådorna har man byggt

likströmscentraler med plus och minus pol separerat. I Värtaverket var det hur många batterier som helst nästan i batterirummet.

mvh Lasse sm0ydo
 
Top