Bygga radio med bestämd frekv.

Rickard

New Member
Låt oss säga att man vill bygga en radio för 79mhz bandet, och vet precis vilken kanal man vill lyssna på. Kan man då bygga en radio som bara tar in just den frekvensen.. Och hur bär man sig åt?

Att bygga en radio för 79-80 mhz och sedan sitta och skruva på en trimpot kan ju bli ganska tidskrävande.. :rolleyes:

Är mest nyfiken.
 
Vilken signalfrekvens en mottagare tar in bestäms av två saker;
1. oscillatorfrekvensen och
2. mellanfrekvensförstärkarens mittfrekvens och bandbredd (förutsätter superheterodynmottagare).

Vet man precis vilken signalfrekvens som är aktuell så bestämmer man först
vilken mellanfrekvens det ska vara, och bandbredden i mellanfrekvensen som ska vara
lika stor eller något större än bandbredden hos den signal man vill ta emot.

Sedan finns det två alternativ för oscillatorfrekvensen, antingen signalfrekvensen + mellanfrekvensen eller signalfrekvensen - mellanfrekvensen.

Är man sedan säker på att inte behöva ändra frekvensen så beställer man helt enkelt
en kristall för den oscillatorfrekvens man valt och låter denna styra oscillatorsignalen.

Däremot, om det finns många signaler som man vill lyssna på i frekvensområdet, lönar det sig snabbt att utföra oscillatorn som en "frekvenssyntes" som kan generera ett stort antal stabila utfrekvenser med ett visst mellanrum, "kanalrastret".

Den riktigt "händige" kan också klara sig med att göra oscillatorn varierbar i ett relativt sett litet område och sedan ha en kalibrerad skalratt där den intressanta frekvensen finns utmärkt. Detta ställer dock mycket stora krav på hur oscillatorn är gjord, så att frekvensen inte ändras genom t.ex. temperaturens inverkan.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top