CW kravet nu borta !

Skrevs ursprungligen av SM7USY
Vill bara friska upp minnet om den tystnadsplikt som du skrivit under imed ansökan om amatörradiocertifikat.

Fel. Om jag hör något av allmänt intresse på ett amatörband så bryter jag inte mot någon "tystnadsplikt".

Föreskriften kom till för att vi inte skulle återge exempelvis telegram eller telefonsamtal vi "råkat" höra på kortvågen.

Ett innehåll i ett QSO mellan två radioamatörer som innehåller information av allmän karaktär kan knappast omfattas av radiohemligheten.

Skulle man däremot citera information av personlig eller annan privat karaktär, då är man illa ute.

Hasse DLZ
 
VAd står det då i lagen? Jo så här... Jag har klippt ut SFS(telelagen) 1993:597
Tystnadsplikt.

44 § Ett telemeddelande får avlyssnas i televerksamhet endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att verksamheten skall kunna drivas.

45 § Den som i televerksamhet har fått del av eller tillgång till
1. uppgift om teleabonnemang,
2. innehållet i ett telemeddelande, eller
3. annan uppgift som angår ett särskilt telemeddelande
får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till.
Tystnadsplikt enligt första stycket gäller inte i förhållande till den som har tagit del i utväxlingen av ett telemeddelande eller som på annat sätt har sänt eller tagit emot ett sådant meddelande. Tystnadsplikt i fråga om uppgifter som avses i första stycket 1 och 3 gäller inte heller i förhållande till innehavare av ett abonnemang som använts för ett telemeddelande.

54 § Den som i annat fall än som avses i 45 § första stycket och 46 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat telemeddelande som inte är avsett för honom själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare. Lag (1999:578).

Slut citat.

Här står inget som säger att ett QSO på ett amatörradio band är att betrakta som ett meddelade av allmänkaratär. SSA bulletin är ju som att betrakta som ett meddelande av allmänkaratär. Ett QSO mellan två amatörer tror jag inte är det. En jurist kan säkert hitta fler definieringar.
Lagen är ju från 1993 och är under omarbetning. Jag kikade på Näringslivs departementet om någon förändring avseende detta var på g så fann jag ingen ändring.
 
Skrevs ursprungligen av sm7dlz
Dina inlägg blir bara än mer pinsamma. För Dig själv.
Många av dem som du kallar gnällare är tidigare medlemmar
i SSA. De har slutat att betala medlemsavgiften därför att dom har upptäckt att föreningen är just så slapp och innehållslös som den beskrivs.

Vore det inte bättre om du försökte ta reda på hur det ligger till innan du ironiserar över något du inte har en aning om ?

Hasse B

Inte nog med det Hasse en del av oss har tillomed varigt tvingade att vara med i SSA om man ville ta del av utbildningslicensen.För övrigt en utbildning som famla helt i mörker då det i början inte fanns tillräckligt utbildningsmaterial.Vi var 2 stycken som skulle avlägga prov det första vi fick höra av provförättaren var att vi inte skulle klara det! men se det gjorde vi.
 
Det var ju SSA som tillhandahöll utbildningdmaterialet.Utbildarna gick efter det mycket skrala man hade att gå efter de kunde ju inte hjälpa att situationen var som den var. Sen behöver man inte plugga idag för att få ett cept1
 
Du har så rätt Peter. Det är bara synd att det är vi på gräsrotsnivå som vet det och inte myndigheten.

Sen om man nu kan köpa ett Klass 1 certifikat någonstans i detta land, så borde det ju vara kö där nu, eller?

Så som det är just nu, ta det lugnt, kör radio, räkna på antenner, bygg förstärkare, handla på DX-Radio eller skriv motioner till årsmötet i Borlänge (Sista dag: 15:e januari).

73´s de Jonny / SM6WYA
 
Skrevs ursprungligen av SM6VKC
Hmmm..vad då "tillockmed tvingade att vara med i SSA för att få
ta del av utbildningslicensen"??
Det är väl självklart eftersom utbildnings licensen ligger under SSA. Eller hur???
Det är ju SSA som har tillståndet.
Sedan om utbildningen inte funkade får du nog kritisera utbildarna för, inte generalisera och kasta skit på SSA.
Bara för att SSA inte gör rätt alltid så kan dom ju faktiskt göra rätt ibland...
Utan SSA hade vi inte haft utbildningslicenserna.
Men det verkar som att SSA ska ha all skit för allt möjligt nu när inte PTS levde upp till sitt löfte om fri HF till Cept 2.
Ni kan väl plugga CW så länge ni nu ändå väntar på att komma ut på kortvågen och har tid att gnälla, kanske hinner ni få Cept 1 snabbare...

Ett intressant inlägg. Du förespråkar alltså ett tvångssamhälle där till och med hobby- och intresseföreningar skall ha monopol på din hobbyutövning.

Endera så vet du inte riktigt vad du skrev eller också omfattar du en ideologi som idag både är förålfrad död och begraven.

Ja, jag säger då det ...

Hasse DLZ
 
Skrevs ursprungligen av sm7wcz
Inte nog med det Hasse en del av oss har tillomed varigt tvingade att vara med i SSA om man ville ta del av utbildningslicensen.För övrigt en utbildning som famla helt i mörker då det i början inte fanns tillräckligt utbildningsmaterial.Vi var 2 stycken som skulle avlägga prov det första vi fick höra av provförättaren var att vi inte skulle klara det! men se det gjorde vi.

SSA´s agerande i olika frågor visar på att det finns ett nästintill sjukligt behov av totalkontroll över allt som har med vår hobby att göra. Det är sorgligt. Vad vi behöver är en total revidering av föreningens verksamhet. Monopol har vi nog av i vårt land.

Hasse DLZ
 
Skrevs ursprungligen av SM6VKC
Så bra. Det du vet som inte jag eller andra vet kan du väl förmedla hit til forumet.
Eller ska du vara hemlighets Nisse???
Jag vet ett inlägg jag gav i början av diskussinonen kring CW:avhängighete.
Det var flera (däribland Du) som skrattade åt att jag refererade till lagstiftningar och annat.
NÅGON tyckte ATT JAG SPÅDDE I "TE-BLAD"...


Hur blev det; hade jag inte rätt i att det finns regler/lagar/förordningar som gör att det tar tid?

När jag skrev detta så förökte Ni förlöjliga min komenta.
Som alltid visar det sig att #tomma tunnor skramlar mest".
Refererar till vad jag skrev tidigare, "citat"
Jag tror inte varken PTS eller SSA är ute för att djävlas med oss...
MEN det finns vissa juridiska sakar som måste gå legalt till...
Hii...jag kan inte förneka att det påståendet jag gav i början på debatten visar sig vara rikrtigt..
Kanske,om-möjligt,ev...Visst är det så.
Ni som bara gapar..vi har en lagstadgad gång för ändrade lagar, även radio lagar....

SM6VKC Peter


Jag tycker du har helt rätt Peter och det är inte SSA som drar ut på tiden, det är som ni vet PTS som är myndigheten. Det spelar ingen roll hur mycket skit ni skriver om SSA, de kan inget göra.

SM6WXA Janne
 
Alla anklagelser, beskyllningar och spekulationer skulle SSA's styrelse komma ifrån om man offentliggorde alla handlingar och mötesprotokoll angående Cept2 på KV. (självklart borde alla protokoll vara offentliga. Undantag mycket sällan.)
Det kallar jag svart på vit.

Efter att har läst alla inlägg och övriga tillgängliga informationer en gång till, har jag bestämt mig att avvaktar årsmötet och sedan avgör jag om jag vill vara med i båten eller gör som majoriteten.
För föreningen har det föga betydelse om jag är med eller inte, men en mindre eller en mer, är redan två.

Jag vill dessutom uppmanar alla debattörer att respektera varandras åsikter.
Våran hobby skall ju vara innovativt, eller hur?
Det är märkligt att en del ham's gör anspråk på att vara mera ham än andra.
Jag vill påstå att om någon kör enbart repeter med handapparat, är han lika mycket ham än någon annan.

Här pratar AmSat om expeditioner till Mars och vi strider om CW som nyckeln till KV.
Jag har alldrig ifrägasatt CW som trafikmode, tvärsom så kan jag bara beundra ham,s som behärska denna konst. En bieffekt av CW krav's slopande är ju att statusen för CW ham's ökar!!!
Så streck på er Old Men som kör CW, men känn er inte som Gudar.
Jag hoppas att en grundläggande debatt utan förbehåll kan föra oss på rätt köl igen.
Kan vi sedan utarbetar rekommendationer hur vi skall beter oss på banden, har vår hobby en stor framtid. Fortsätter vi som vi gör nu, gräver vi vår egen grav.
Det låter dystert, men jag är ändock optimistisk att sunda förnyftet kommer att rådar till slutet. Vi får bjuda till allihopa.
Vy 73
 
Saxat ifrån edr.dk så det ser ju ut som om Sverige och Danmark följs åt.

Høring om udkast til ny frekvensplan
Hermed fremsendes udkast til en ny bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) i høring.

IT- og Telestyrelsen imødeser eventuelle bemærkninger til høringsmaterialet senest den 20. februar 2004.

Det forventes, at frekvensplanen kan træde i kraft 1. marts 2004.
 
Enligt tidigare inlägg på ham.se så kan man läsa om remissförfarandet från PTS angående nya bestämmelser för amatörradioverksamheten. Det omnämdes att SSA bör kunna ta beslut om dessa på sitt styrelsemöte den 6-7 feb.
Frågan är , vill man på SSA ta beslut nu?
Om man tar beslut på SSA får omvärlden då veta det?

73 de SM7USY
 
Stopp!

På kommande styrelsemöte finns en punkt med följande ordalydelse: "PTS nya föreskrift för amatörradion, svar på remiss beslut om följdaktiviteter."

Detta innebär att SSA Styrelse kommer att besvara PTS förslag till nya amatörradioföreskrifter. SSA kan ENDAST avge synpunkter, dvs inte ta några beslut i frågan.

Däremot kan SSA ta beslut om följdaktiviteter som SSA själv råder över, t ex information i QTC, ändring i SSA anvisningar och rutiner för provförrättning, revidering av utbildningsmateriel eller vad det nu kan vara.

73
Bengt EQL
DL7
 
Finns PTS förslag till ny föreskrift för amatörradio tillgänglig någonstans? Försökte lite på pts.se, men hittade inget - svessa.se är väl inget att hoppas på ;-)

73 de SM6VYF/Arne
 
Jag kanske var lite för snabb i mina vändningar. Jo Bengt du har ju rätt i förfarandet och SSA's remissyttrande är ju bara SSA's synpunkter till PTS om de nya bestämmelserna. Om man ska behandla PTS förslag på SSA's styrelsemöte borde det väl kommit ut handlingar till styrelseledmöterna för att dom ska kunna sätta sig in i de nya reglerna som PTS vill ha.
Jag menar att det kan bli intressant att se vad som händer efter SSA's styrelsemöte, kommer det ut information om de nya bestämmelserna eller kommar man att på SSA's styrelsemöte bordlägga frågan till ett senare datum? Eller vad kommer man att lämna för synpunkter till PTS?
Kan ju vara intressant att veta hur SSA ställer sig till de nya bestämmelserna.

73 de Peder
 
Läst på SSA:s hemsida:
Beslut från PTS fördröjs ytterligare

Beslutet från Post och Telestyrelsen, PTS, om slopandet av kravet för telegrafikunnande för klass 1-certifikat dröjer ytterligare.
PTS uppger på måndagen att sjukdom hos handläggare har lett till att handläggningen försenats i någon vecka. Resultatet blir enligt PTS att de inte kommer att kunna ta beslut vid sitt styrelsemöte i februari utan beslutet kommer först vid nästkommande styrelsemöte som enligt uppgift är i slutet på mars.
Vi återkommer med mera information så fort den finns tillgänglig.

2004-01-26 16:01:00 - Hans Sundström (sm4atj)
 
Ja det är ju förväl att vi inte jätteintresserade av att kravet släpps..varför inte förlänga det till den 1 Januari 2005 när man ändå är igång
 
Framför allt är det ju tur att denna handläggaren inte har gått hädan för hur hade då saken hanterats ?
 
Back
Top