CW, längst räckvidd?

SM5FLM

Well-Known Member
Hej!
Är det så att CW fortfarande ger längsta räckvidden eller får man längre räckvidd med någon av de nya datamoduleringstyperna?
 
Om du har längre sladd på micken än på nyckeln så har väl foni större räckvidd ;)

mvh
Bengt
 
Jag läste i Radcom, för ett tiotals år sedan, om distansrekordet på 73KHz (dom hade ju ett amatörband på den frekvensen). Man körde då med ganska blygsam effekt och extremt långsam CW. Jag har för mig att bandbredden låg på 25mHz (milliHertz). Ett sändningspass med bägge stationernas ID tog då några timmar.

Ju smalare bandbredd desto svagare signal kan man uppfatta. Sedan spelar det ingen större roll om det är CW eller något annat digitalt mode. I vilket fall så blir en dator nödvändig för mottagningen. Det blir ju svårt att läsa CW när till och med "de korta" är flera minuter långa.
 
Hej!
Ju smalare bandbredd desto svagare signal kan man uppfatta. Sedan spelar det ingen större roll om det är CW eller något annat digitalt mode. I vilket fall så blir en dator nödvändig för mottagningen. Det blir ju svårt att läsa CW när till och med "de korta" är flera minuter långa.
Jo man kan säkert få väldigt långa räckvidder om man vill. Exempelvis med rymdsonder som är i ytterkanten av vårat solsystem.

Vad jag tänkte på är den praktiska räckvidden på våra amatörband. Eftersom jag jag själv inte använder något av de nya moduleringstyperna, är jag nyfiken på om CW fortfarande anses ge längst räckvidd, vid "normala" QSQ:n och "normal" utrustning.
 
Detta beror till en del på vilken form av brus som signalen påverkas av.

På VHF/UHF där den primära brusformen är termiskt eller Gaussiskt brus så
kommer "moder" som kräver ett lägre signal/brusförhållande (S/N) än hörselmottagen telegrafi, "CW", att ha längre räckvidd.

Lägre frekvensband har ett brus som har ett stort inslag av impulsstörningar,
och där planar vinsten som man får med att använda modulationsslag som har lägre krav på S/N ut.

I termiskt brus har t.ex. PSK31 ett teoretiskt övertag gentemot CW på c:a 6 - 10 dB,
medan i det brus som finns på i synnerhet de lägre HF-banden detta har krympt till runt 3 dB.

Modulationsslag som FSK441 t.ex. har ungefär samma krav som CW på S/N,
men har en tydlig tröskeleffekt, medan CW inte har samma uppträdande när signalen
påverkas av fading.


73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:
Back
Top