delta loop antenn

sm7nbo

claus lauridsen
min delta loop antenn vill jag köra horisontalt och vertikalt på?
ar det möjligtvis någon som har ett tips
sm7nbo
 

sm7nbo

claus lauridsen
en lösning som jag tror funkar
hissa mättningspunkten upp till toppen
med rg59 och rg58 kabel
ca 11m då slippar jag den tunge rg213
3stk trissor evnt av plast monteras
ok en manuell lösning
annars var min tanke med reläer ?
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Om du matar på mitten av den nedre tråden så får du horisontell polarisation.
Givetvis kan du även välja att mata i toppen. Det får samma effekt.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Funderar på horisontal polarisation. Tror att den matningspunkt som är ritad på bilden blir bra, kanske skulle den vara ännu närmre hörnet?
 

SM0GLD

Vänsterhänt
upp till toppen
med rg59 och rg58 kabel
Nej du får en annan impedans i toppen så din RG59 matchning kanske inte stämmer riktigt.

Se mina simulerade resultat nedan.
Matad för vertikal polarisation: Impedans 98ohm. Lämplig anpassning med 1/4wl 75ohms kabel.
Matad i toppen för horisontell polarisation: Impedans 200ohm. Lämplig anpassning med 4:1 balun.
Matad i botten för horisontell polarisation: Impedans 160ohm. Lämplig anpassning med 4:1 balun men ger obetydlig VSWR.

Det lite jobbiga är att loopen måste vara 44,61m för resonans @ 7,1MHz vid vertikalmatning och 42,95m vid horisontalmatning.
Varför frekvensen ändrar sig har jag inte riktigt listat ut.
 
Last edited:

sm7nbo

claus lauridsen
fina tips
om jag mäter den i ena hörnet vertikalt bör där vara 160ohm samma höjd över marken
och mäter man den i mitten av botten horisontellt 160ohm med 1-4 balun
då vinner jag på minskad koax längd ca 2.4m
enkelt då att växla från sida till sida med hjälp av trissor (jula och Biltema har sådana)
hela projektet borde i så fall kunna styres av en lite elektromotor
eller ar jag ute och reser????
 

SM0GLD

Vänsterhänt
om jag mäter den i ena hörnet vertikalt bör där vara 160ohm samma höjd över marken
Nej och den asymetriska matningen ger ingen "ren" horisontell polarisation.

Mata i mitten med en 4:1 balun och en 1/4wl 50 ohm koax fram till reläet.
Du har ju redan 6.85m 75 ohms koax från den vertikala matningen, kanske når dessa varandra i en reläbox.
Kom ihåg att lämna den "andra" matningen öppen när reläet växlar.
En öppen 1/4wl blir till en kortslutning i matningspunkten.
Räcker inte 1/4wl för att nå den gemensamma reläboxen så använd 1/2wl koax men då måste du kortsluta den för att på det viset överföra en kortslutning till den matningspunkt som inte används.
Alla 1/4wl alt. 1/2wl koax-stubbar skall givetvis beräknas med hänsyn till kabelns våghastighetsfaktor.
 

SM4HFI

Well-Known Member
Jag hade ett tag två loopar för 40 m bredvid varandra för vertikal polarisation. En sida vertikal och matningspunkten en bit upp i motstående hörn. Praktiskt så var toppen med hisslina i var sin tall, vertikala benet hängande parallellt med stammen utan kontakt och matningen med ca ½-våg 75 ohms bandkabel hängande från vardera änden av taknocken. Sen matade jag båda med ett fasningsnät i form av serieresonanskrets i vardera matningen, där kondensatorn var en diffkondensator. Spolar i serie anpassades för resonans med lika kapacitans i båda sektionerna. Vridning gav då fasvridning åt olika håll i de båda grenarna och reaktansen efter ihopkoppling var tillräckligt låg för att pi-filtret skulle klara av den.
Strömmen i var matarledning mätte jag med ett XY-oscilloskop och ca 20 cm slinga parallellt med bandkabeln. Med det gick det att se amplitud och fas, men inte riktning på fasen. Riktningen framgick dock bra av vad som hördes. För lokala signaler gick det att dippa många dB, rymdvåg kommer ju flera vägar och gav inte lika skarpt dipp.
Det hela finns beskrivet i en gammal klubbtidning https://sk4ao.net/FRK-Nytt/FRK NYTT nr 04 dec88.pdf
Där står inte att hisslinorna var slingor, så när antenntråden gick av så var det lätt att knyta ihop igen. Hisslinorna gick genom block i tallarna, och hölls sträckta av en tegelsten med en meter skogspinne så inte linslingan tvinnades. Så småningom blev det också en kort klenare klädstreckslina mellan slinga och antenn som agerade mekanisk säkring. Utan motvikt och säkring räckte det att Polman ritade en pil på kartan för att den skulle trilla ner...
/Jan
 

SM0GLD

Vänsterhänt
vertikal.jpg
Den vertikala loopen matad en bit upp på den vertikala tråden.

horisontal.jpg
Den horisontella loopen matad mitt på botten-tråden.

sned horisontal.jpg
Den horisontella loopen matad i ena hörnan.
Här ser vi att detta resulterar i en kombination av vertikalt och horisontellt vilket gör att strålningsdiagrammet blir lite snett.
 

sm7nbo

claus lauridsen
en enkel fråga till
om loopen strålar öst väst japan och usa
hur mycket dämpar den i nord och söder
jag antar där inte finns någon strålning als
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Den vertikalt polariserade antennen:

azimuth_vert.jpg

Den horisontellt polariserade antennen:

azimuth_hor.jpg

Dessa båda varianter är i det närmaste rundstrålande upphängda på så låg höjd som angivits.
 

sm7nbo

claus lauridsen
mono bands loop????
av misstag monterades en balun 1:6 300ohm
80m swr 1:5
40m 1:5
30m 1:5
20m 3:1
17m 2:1
15m 1:3
12m 3:2
10m 1:4
6m 1:5
20m samt 12m kan man säkert ta med en tuner
 

sm7nbo

claus lauridsen
nej
jag tog bort rg59 och monterade en balun här
i vertikalt läge kollade sen swr
får mycket fina rapporter på dx 40m och 30m
på 80m 5-7 signal från stockholm
5-9 signaler från oz land
 

SM7FBJ

Radiotelegrafist och halvdansk
Claus, det bästa är att mata den med en stege och en riktig balanserad ATU. Titta på min sida på qrz.com så ser du hur jag menar. Du borde kunna dra in en stege till shacket.

73 de Bjarne
 
Top