Digital röst

sm0yxi

Active Member
Har köpt två st radio som kan använda D-STAR för att förmedla röst (audio).

Synpunkter på var i VHF-bandplanen som det är tillåtet att använda digitalt
överförd röstförbindelse ?
 
"D-STAR" använder GMSK-modulering för sin telefoni, vilket är sändningsklass 9K60F1E.
I IARU region 1 bandplanen för 144 MHz är "alla modulationsslag" tillåtna
inom 144,500 - 144,795 MHz. Om man använder en "tyst frekvens" inom detta
område, och kanske allra helst inom 144,525 - 144,600, har man gjort sitt bästa för att undvika störningar.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Mycket nyttig info

Hjärtligt tack. /Robert

SM0AOM said:
Om man använder en "tyst frekvens" inom detta
område, och kanske allra helst inom 144,525 - 144,600, har man gjort sitt bästa för att undvika störningar.
 
Back
Top