Dipol med stege

SM6FPG

Fritidskonsulent
Intressant graf. https://udel.edu/~mm/ham/randomWire/

GroupUSA Bands
a40-30-20-15
b40-30-20-17
c40-30-20-17-15-12-10
d80-40-30-20-17-15-12-10
e160-80-40-30-20-17-15-12-10
f160-80-60-40-30-20-17-15-12-10-6
combos.png
 
Last edited:

SM7FBJ

Radiotelegrafist och halvdansk
Vad ska du med en balun till? Du har ju en balanserad antenn, använd en riktig balansera ATU, den har ingen balun överhuvudtaget. Kolla på min ATU på qrz.com. DET är en balanserad ATU. Du kan också använda dig av en S-match, googla på den så ser du.

SM5MX......läs esr's myter om baluner av Bertil/SM6ENG

"Vissa välkända tillverkare tillåter sig att göra antennanpassningsenheter där man åstadkommer en balanserad utgång genom att t.ex. använda en 1:4 balun ansluten till den obalanserade utgången. Detta är en olämplig lösning som minskar verkningsgraden vilket resulterar i att mindre effekt går ut i antennen. Det enda fallet när denna balun fungerar riktigt, är när impedansen vid anslutningspunkten till matarledningen är 200 Ohm. Om den nu skulle vara 200 ohm behövs det ingen anpassningsenhet eftersom vi då får 50 ohm på balunens andra sida! Detta är rent geschäft - se upp med detta! En riktig balanserad antennanpassningsenhet skall vara linkkopplad och om den inte har linkkoppling så skall balunen ligga på ingången till anpassningsenheten eftersom den då ser 50 ohm i bägge ändar när avstämningen är gjord."
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Hmmm... MX menar nog att om impedansen i hela antennsystemet mätt där den balanserade Tunern ansluts ligger utanför det impedansområde som Tunern kan hantera så kan en 4:1 transformnator användas för att få ner impedansen till hanterliga värden. Alltså så som många tillverkare av Tuners gör.

Fördelen med en sådan "fusklösning" är att antennsystemet (antenn + matare) kan anpassas till sändaren. Nackdelen är att tilläggsförluster i häradet halva dB till några dito eller ännu fler tillkommer. Så det är bättre att välja en dipollängd som tillsammans med stegens impedans och längd ger hanterliga impedansvärden som en riktig antenntuner kan hantera med marginal. Då har allt gjorts för att få till ett väl fungerande antennsystem för alla band.

Man kan simulera allt detta i EZNEC och det är värt mödan att lägga x antal timmar på sånt. Får man inte till det i EZNEC kan man vara säker på att det inte heller fungerar i en verklig installation.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Något som är viktigt att känna till är att "baluner" och andra transformatorer
bara fungerar inom det impedansområde som de är konstruerade för.

När magnetiseringsinduktansen eller kärnarean inte längre räcker till så blir transformationsförhållandet helt annorlunda, och samma sak händer när
läckinduktanser och lindningskapacitanser ger resonansfenomen.

Man kan göra jämförelsen med en vanlig transformator 230 -> 24 V.

Den fungerar därför att primärlindningen har så mycket induktans att tomgångsströmmen kan börja försummas. Skulle man istället mata in 2300 V på primären är fortfarande spänningsomsättningen 10:1, men induktansen i lindningen räcker inte till för att begränsa strömmen och transformatorn blir förstörd.

Magnetiska kretsar och kretskomponenter ser enkla ut, men innehåller samband vilka inte är helt uppenbara.
 

SM5MX

Well-Known Member
Hmmm... MX menar nog att om impedansen i hela antennsystemet mätt där den balanserade Tunern ansluts ligger utanför det impedansområde som Tunern kan hantera så kan en 4:1 transformnator användas för att få ner impedansen till hanterliga värden. Alltså så som många tillverkare av Tuners gör.

Fördelen med en sådan "fusklösning" är att antennsystemet (antenn + matare) kan anpassas till sändaren. Nackdelen är att tilläggsförluster i häradet halva dB till några dito eller ännu fler tillkommer. Så det är bättre att välja en dipollängd som tillsammans med stegens impedans och längd ger hanterliga impedansvärden som en riktig antenntuner kan hantera med marginal. Då har allt gjorts för att få till ett väl fungerande antennsystem för alla band.

Man kan simulera allt detta i EZNEC och det är värt mödan att lägga x antal timmar på sånt. Får man inte till det i EZNEC kan man vara säker på att det inte heller fungerar i en verklig installation.
Jo, Bengt m fl, jag är medveten om att detta är en "fusklösning", men jag nämner den lösningen, eftersom de flesta numera har ATU:er som mer eller mindre förutsätter den metoden. Vilket ju särskilt gäller auto-tuners - återigen det vanligast förekommande konceptet hos de flesta, tycks det mig. Annars är jag helt med på att en balanserad ATU är det som skall förordas. Punkt.

Vad jag egentligen är mest ute efter är att ta död på popmodet för dagen, d v s att stegantenner anpassas genom att gödsla med baluner på måfå här och där i antennsystemet à la fabeln om "Figge och balunerna". :confused:
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jo jag vet att du vet att jag vet att du vet osv. Vi har ju diskuterat detta tidigare ganska grundligt.

Verkligheten är att de flesta lösningarna är kompromisser eftersom alla parametrar inte kan optimeras - samtidigt.

Jag tycker dock att det kan vara bra att även balunanvändarna blir medvetna om att det i vissa fall introduceras höga förluster i antennsystemet. En sak är att köpa/bygga något som förbättrar anläggningen men att lägga både tid och pengar på något som kan ge dåliga resultat känns onödigt.

Sen är det ju så att saknar man någon referens att jämföra med så är det nästan omöjligt att bedöma om en antenn med inbyggda förluster är 10-15 dB sämre än en mer optimal.

Rapporterna som utväxlas är subjektiva och variationer ivågutbredningen är normalt större än skillnaden mellan en bra och dålig antenn.

Däremot, vid svagsignalkommunikation där signalerna ligger i och under brusnivån blir varje dB viktig och för EME kommunikation på högre frekvenser kan en tiondels dB plus en annan osv snabbt adderas till höga tal som menligt påverkar funktionen.

Jag har en billig MFJ- tuner med klen tråd i spolen och med en sådan där balun. Noggranna mätningar visar att förlusterna är obetydliga inom rimliga impedansområden som 40 upp till häradet j0 500-600 ohm . Vill minnas att man tappade 0,2-0,5 dB vilket inte märks och inte betyder något.

Men vid försök till anpassning av komplexa impedanser långt ut i ytterkanterna saknades 5-6 dB trots att rattar och vred gick att ställa in för låg SVF.
 
Last edited:

SM0GLD

Vänsterhänt
Om jag hade möjlighet att dra in min "stege" genom väggen så skulle jag utan tvekan använda min Johnson 275w.
Kanske får jag den möjligheten någon gång och då är jag förberedd.
Tillsvidare får jag nöja mig med det jag har.

 
Top