1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Drossel. Specs?

Discussion in 'Hemmabyggen' started by SM0NOR, Apr 7, 2019.

 1. SM0NOR

  SM0NOR Well-Known Member

  Letar I mina gamla lådor och hittar denna drossel. Se bild...
  Nån som vågar sig på att gissa mH och A?
  7 kilo tung, mäter 53 ohm, 0,5 mm koppartråd.
  Tror ni att man kan ha den till ett PS?
   

  Attached Files:

 2. SM5DFF

  SM5DFF Well-Known Member

  Fråga 1: 7 henry obelastad, belastat värde beror på luftgapets bredd. Ström 0,6 A. Om det inte finns något smalt (pertinaxfyllt) gap i kärnan är det en svängdrossel som skulle kunna hålla 25 henry obelastad och 5 henry vid fullast.
  Fråga 2: Det är vad den är avsedd för, men om det är en svängdrossel skulle jag låta bli.

  Lennart
   
 3. SM7TLH

  SM7TLH Well-Known Member

  Dum fråga: vad är en svängdrossel?
   
 4. SM5DFF

  SM5DFF Well-Known Member

  Ett sätt att få svar är att söka på "swinging choke", antingen på Internet eller i en ARRL-handbok från 1900-talet. Drossel som saknar gap i kärnan magnetiseras av likströmmen så att induktansen sjunker kraftigt med tilltagande ström. Sådan användes i filter efter gasfyllda likriktarrör som inte tål toppströmmen genom en stor kondensator och fördelarna är att bleederströmmen kan hållas låg och att utspänningen inte varierar stort mellan tomgång och fullast om bleedermotståndet är korrekt dimensionerat. Svängdrossel fungerade bäst med en AM-sändares konstanta belastning. Med kiseldioder och telegrafi eller SSB har den ingen plats i bygget.

  Lennart
   
  SM7NZB likes this.
 5. SM0NOR

  SM0NOR Well-Known Member

  Kan man med okulär besiktning avgöra vilken typ det rör sig om? Alltså brukar "gapet" vara tydligt? Jag har två drosslar; dels den här och sedan en bauta-klump på en 20 kilo som suttit i ett FM-PA. Ingen av dem har något synlig gap utan snarare lack. Med tanke på att åtminstone den 20-kilosdrosseln har en bakgrund i ett FM-PA så kan man kanske anta att den är en sväng-choke? Och förmodligen också den lilla då jag inte kan spåra något gap mer än lacken mellan plattorna.
   
 6. SM5DFF

  SM5DFF Well-Known Member

  Gapet syns mellan E-plåtarna och I-plåtarna som inte är växelvis bladade, det brukar sitta en tunn pertinaxskiva där. Bäst är att mäta induktansen om du kan låna en brygga. En del gamla analoga universalinstrument har skala för induktans som man mäter med hjälp av en påförd angiven växelspänning.

  Lennart
   
 7. SM0NOR

  SM0NOR Well-Known Member

  De är nog svängdrosslar jag har. Finns en del kul att läsa i ARRL-böcker från 40-50-talet :). I The Radio Handbook 1959 (Googla) diskuteras på sidan 688-689 hur man anpassar värdet på C i förhållande till L i en svängdrossel för att undvika resonans med nätspänningen. Det verkar alltså som att det går utmärkt att använda dem även i SSB/CW-moder. Se bland annat QST Maj 1977 där det finns ett PA-projekt som inkluderar svängchoke i PS:et.
   
  Last edited: Apr 9, 2019
 8. SM5DFF

  SM5DFF Well-Known Member

  Det var säkert skadlig resonans i mitt filter med en hemlindad svängdrossel som knäckte min kiseldiodbrygga i mitten av 1960-talet, om inte var det en back-EMF-transient. Sedan dess har jag hållit mig till drosslar med gap när jag har behövt likspänning med 0,9 x RMS-värdet på sekundärlindningen, att avstämma dem till 100 Hz med en parallellkondensator ökar den effektiva induktansen med 2,5-3 gånger.

  Lennart
   
 9. SM0NOR

  SM0NOR Well-Known Member

  Däremot konstaterar jag att exempel i ovan nämnda bok använder sig av smooting choke för HV och swinging choke för modulation. Så det ligger absolut något i det du säger. Sedan kan jag fråga mig varför jag skall experimentera med drosslar när C-stackar verkar lösa jobbet. Jag förstår att drosslarna ger ännu bättre reglering. Men det verkar ändå så att en C-stack löser uppgiften i de flesta applikationer. Eller finns det någon anledning att fördjupa sig ämnet och sätta ihop ett PS baserat på nämnda drosslar?
   
 10. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Ja, om du använder rörlikriktare.
  Ja, om du vill förbättra filtreringen till någon känslig krets.
   
  SM5XUN likes this.
 11. SM0NOR

  SM0NOR Well-Known Member

  Känns som att drosslarna åker tillbaka i lådan längst in under lagerhyllan för gammalt junk :)
   
 12. SM7FBJ

  SM7FBJ Bjarne

  Du kan mäta din drossel genom att göra följande som jag fick mig som ett tips från Karl-Arne/SM0AOM och som fungerade utmärkt!

  Att mäta en drossel  Det "klassiska" sättet är att göra en seriekrets med drosseln och ett motstånd på 10 ohm eller så.
  Sedan lägger man på en 50 Hz växelspänning på några 10-tal volt och mäter spänningsfallet över motståndet. Då är strömmen = spänningsfallet/motståndet.

  När man nu vet strömmen så löser man ut impedansen som = spänningen/strömmen, och sist
  så löser man ut induktansen som = impedansen/(2*pi*50 Hz).

  Det blir ett litet fel eftersom man försummar 10 ohms motståndets och drosselns resistans bidrag till impedansens belopp, men detta rör sig om några procent.

  Ett genomräknat exempel:

  Spänningen = 50 V
  Spänningsfallet över 10 ohm = 1 V
  Strömmen = 0,1 A
  Reaktansen = 500 ohm
  Induktansen = 500/100*pi = 1,5 H

  Om det blir opraktiskt små spänningfall, öka matningsspänningen.

  Sildrosslar i rörapparater brukar annars vara 10 - 20 H.
   
  SM0APK and SM7CZR like this.

Share This Page