Efterlysning! - Antennuppskjutning i Hedekas!

PB3SM

Well-Known Member
Hej från Holland,

MFJ-974HB har en spole för 50 MHz, så att den skall klara det bandet också.
Här använder jag sedan mer än fem år storebrodern MFJ-976 för att avstämma min 2 x 20 m dipol på alla HF-band, med gott resultat. Jämfört med MFJ-974H har den större "avstämningsdynamik". Kondensatorerna är 2 x 500 pF, jämfört med 2 x 208 pF, och den har rullspole i st f fast med uttag, samt tål mera effekt om så krävs. Den kostar också mer än dubbelt så mycket. Det skall till ett rejält åskväder innan det plingar till emellan kondensatorplattorna, men det är bättre att koppla bort antennen, innan det inträffar.

MFJ-974H/HB finns hos många renommerade handlare, men för 976 får man gå till Martin Lynch eller Waters & Stanton i England. Efterfrågan på manuella avstämmare är mindre numera. Många föredrar att lägga pengarna på automatiska dito och funderar inte över om de därmed förlorar en eller annan dB i reläkontakter och obalans.

Topp-produkten bland balanserade avstämmare är nog Palstar BT1500A, men den kostar omkring EUR 800 i Europa. Till skillnad mot MFJ-grejorna, som är "dubbla T-nät" av CLC-typ, är det ett "dubbelt L-nät" med två rullspolar i serie med matarledningen och en parallell kondensator, som kan ligga parallelt över antennsidan, alternativt transceiversidan via ett relä. Det är en manuell variant av AI1H:s fjärrstyrda avstämmare från 1990-talet.
Det är förresten inga problem att köpa från det s k utlandet. Vanliga försiktighetsregler för e-handel gäller, men så länge som man håller sig till gamla pålitliga handlare så är det helt OK. Visserligen är det kanske inte så lätt att hitta produkter som är speciellt tillverkade för Värmland, men vi är rätt civiliserade och lever under samma EU-direktiv. Sverige är ju en liten marknad och utbudet därför begränsat.

Glad Påsk,
Kjell, PB3SM - SM6CPI
 

SM2BPA

Well-Known Member
PB3SM de SM2BPA

Hej från Holland,
MFJ-974HB har en spole för 50 MHz, så att den skall klara det bandet också.
Här använder jag sedan mer än fem år storebrodern MFJ-976 för att avstämma min 2 x 20 m dipol på alla HF-band, med gott resultat. Jämfört med MFJ-974H har den större "avstämningsdynamik". Kondensatorerna är 2 x 500 pF, jämfört med 2 x 208 pF, och den har rullspole i st f fast med uttag, samt tål mera effekt om så krävs. Den kostar också mer än dubbelt så mycket. Det skall till ett rejält åskväder innan det plingar till emellan kondensatorplattorna, men det är bättre att koppla bort antennen, innan det inträffar....

Men MFJ-976 har väl inte balunen
före antenna-tunern?

...Det framgår i alla fall inte av beskrivningen på MFJ:s hemsida:
MFJ Enterprises Inc.

...Annars är ju MFJ-976 att föredra, p.g.a. effekttåligheten
som många anser att MFJ önsketänker om.
SM2EKM/Janne (en vän ända från barndomen) berättade för mig
att hans MFJ-tuner som skulle tåla 300 watt blev ibland het av förlusterna
i komponenterna - trots relativt låg effekt. Inte alls bra. :mad:
Jag använder ju en MFJ949E (som ska tåla 300 w) till min 10-wattare.
Jag kan tänka mig att MFJ-976 är bättre effektmässigt än MFJ-974HB
även om man bara kör "barfota", under 300 watt.

Kan Du Kjell svara på den undran ... om balunen?

Glad påsk förresten till alla! / Örjan
 

SM2BPA

Well-Known Member
...Jag har två tallar där uppfästningen sitter ca 25-27 meter upp och med ett inbördes avstånd av ca 110 meter. Min fråga till panelen är, skall jag utnyttja hela spannlängden för dipolen eller finns det någon optimal längd med tanke på att den är tänkt att användas på samtliga HF-band....

Jag skulle då försöka använda så lång antennlängd som möjligt.
Dock en tanke ... På de högre frekvensbanden får kanske dipolen
med sina många våglängder riktverkan jämns med antennen
(den utstrålade effekten börjar koncentreras mot samma håll
som trådändarna pekar). Detta förutsatt att antennen också
hänger högt - som Du beskrev. Det kan alltså bli en antennförstärkning
i dessa riktningar på de kortare våglängderna :).
 

PB3SM

Well-Known Member
MFJ-976

SM2BPA skrev:
Men MFJ-976 har väl inte balunen före antenna-tunern?

Det beror på vad man menar med "före". Mot antennen är den ju redan balanserad. Mot transceivern har den en balun, eller snarare en kabeldrossel av W2DU-typ till koax-kontakten.

På eHam Review hittar man en kommentator som svär på att den klarar effekten, förutom flera som klagar över att man måste göra slutsammansättningen själv. Jag har inte tillgång till mera än 200 W, så jag har ingen egen erfarenhet där.

Det är ingen liten låda, 31 x 17 x 41 cm, och plattavstånden i kondensatorerna är också rejäla.

Spolen i T-filter av CLC-typ kan utveckla mycket värme vid inställningar, som leder till hög ström i spolen. Det finns, som regel, flera inställningar, som leder till hyggligt SVF, men bara en, som ger lägst genomgångsförluster. Det kan man bäst hitta med en avstämmare som har rullspole och stora variationsmöjligheter i kapacitans.

73,
Kjell, PB3SM - SM6CPI
 
Last edited:

SM2BPA

Well-Known Member
Tusen Tack, Kjell!

SM2BPA skrev:
Men MFJ-976 har väl inte balunen före antenna-tunern?

Det beror på vad man menar med "före". Mot antennen är den ju redan balanserad. Mot transceivern har den en balun, eller snarare en kabeldrossel av W2DU-typ till koax-kontakten.

På eHam Review hittar man en kommentator som svär på att den klarar effekten, förutom flera som klagar över att man måste göra slutsammansättningen själv. Jag har inte tillgång till mera än 200 W, så jag har ingen egen erfarenhet där.

Det är ingen liten låda, 31 x 17 x 41 cm, och plattavstånden i kondensatorerna är också rejäla.

Spolen i T-filter av CLC-typ kan utveckla mycket värme vid inställningar, som leder till hög ström i spolen. Det finns, som regel, flera inställningar, som leder till samma impedansanpassning, men bara en, som ger lägst genomgångsförluster. Det kan man bäst hitta med en avstämmare som har rullspole och stora variationsmöjligheter i kapacitans.

73,
Kjell, PB3SM - SM6CPI

Det var ju jättebra.
Då är den som MFJ-974HB - fast ännu bättre!
Jag ska kolla om jag kan ordna ett köp här i Sverige
(mest för avbetalningens skull, vill inte betala allt på en gång)
 

SM0BRF

Well-Known Member
Dipol

Off topic, men eftersom det har nämnts:
för mig är en dipol högst en halv våglängd lång (en halvvågsdipol), sedan vänder fasen och strålningsdiagrammet liknar inte urdipolens med två punktladdningar tätt ihop.
 

SM2BPA

Well-Known Member
Off topic, men eftersom det har nämnts:
för mig är en dipol högst en halv våglängd lång (en halvvågsdipol), sedan vänder fasen och strålningsdiagrammet liknar inte urdipolens med två punktladdningar tätt ihop.

Intressant, BRF.

Jag inbillar mig att många fler tänker likadant.
(jag själv följde litegrann den trenden)
Undrar vad antenn-mästarna SM5MX och SM6APQ
tycker om Din synpunkt. :confused:

Vad kallar Du mittmatade trådantenner som är mer än en halvvåg långa,
och som matas med en steg-feeder eller 450 ohms bandkabel
- och balanserad antenna-tuner?

Tacksam för svar, BRF. :)
 

SM0AOM

Well-Known Member
Roland/BRF har rätt om man strikt räknar dipoler som "Hertzska dipoler" vilka är små i förhållande till våglängden eller högst 1/2 våglängd långa. Sådana antenner är de "elementarantenner" som man fick ta till inom antennsyntesen innan MoM-programmen fanns för att få fram strålningsdiagrammen för godtyckligt formade antenner.

Däremot finns det inga hinder, varken teoretiska eller praktiska, för att göra antenner med "dipoler" som är godtyckligt långa så länge som de är matade i mitten. Dessa är inte "elementarantenner" längre, men kan ingå som byggstenar i antennsystem som t.ex. co-linjära antenner eller dipolmattor, t.ex. de fasade antenner som gärna används för kortvågsrundradio.

När sådana dipoler blir stora i förhållande till våglängden får de flikiga strålningsdiagram med en allt smalare huvudlob vinkelrätt mot dipolhalvorna och ett snabbt ökande antal sidolober.

Jag ser det här primärt som en "semantisk fråga", en del litteratur undviker frågeställningen elegant genom att kalla ett symmetriskt mittmatat antennelement för en "doublet" oavsett längd.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM6APQ

Well-Known Member
BRF, BPA de APQ.
Glad påsk på er alla.
En cu-tråd delad på mitten kallar jag dipol. Är den 2 x 10 meter och avsedd för 7 MHz benämner jag den halvvågsdipol. På 14 MHz får den namnet helvågsdipol. Är tråden godtyckligt lång, t ex 2 x 13,8 meter, gör den inte resonans på något amatörband och för en radioamatör blir det en dipol även om den blir en halvvågsdipol för 5,15 MHz.
Strålningsdiagrammen blir givetvis annorlunda beroende på vilken frekvens man matar in i en dipol, men det är ändå en dipol = två poler!
Engelsmän och framförallt amerikanare kallar ofta dipoler för doublet. Du tog ordet ur munnen på mig AOM!

73
Bengt SM6APQ
 

SM6APQ

Well-Known Member
Antennavstämning, igen

PB3SM skrev:

Spolen i T-filter av CLC-typ kan utveckla mycket värme vid inställningar, som leder till hög ström i spolen. Det finns, som regel, flera inställningar, som leder till hyggligt SVF, men bara en, som ger lägst genomgångsförluster. Det kan man bäst hitta med en avstämmare som har rullspole och stora variationsmöjligheter i kapacitans.


Alldeles riktigt Kjell. Tyvärr gäller det nog alla typer av matchanordningar till öppna feederstegar. Det du beskriver är att feederändan är för "löst" kopplad till tunern. Det innebär höga spänningar och framför allt höga strömmar i spolen (L). Tunern "stämmer av sig själv" för att citera Janne, AQW. Resultatet blir våldsam värme i spolen.
En linkkopplad avstämningsanordning är i det fallet lättare att bemästra. Man börjar med att ansluta feedern symmetriskt nära centrum. Man "kranar" för min. SWR. Det bästa är också om man på något sätt kan mäta feederströmmarna. Därefter flyttar man anslutningarna till feedern ett eller två varv (symmetriskt) närmare spolens ändar. De uttag på spolen som ger max. feederström är optimalt. Då brukar det reflekterade utslaget på SWR-metern ha en svag tendens att "nicka" (SWR 1.01:1, hi).

Tyvärr är det sällan man uppmärksammar detta med värmeförluster (= genomgångsdämpning) i antennlitteraturen.

Jag var med om att matcha in en gardinantenn matad med 600 ohms feeder i Tanzania. Matchningsanordningen var en linkkopplad parallellresonanskrets. Sändaren gav ungefär 12 kW ut. När allt var klart kom chefsteknikern - en engelsman - med en IR-kamera och beordrade "nedtryckt nyckel" i ungefär en minut. Sedan mätte han med kameran temperaturstegringen på spolen (cu-rör) som fick stiga till ett visst värde. Det blev godkänt och jag drog en lättnades suck!

73
Bengt SM6APQ
 
Last edited:

SM7CBS

Well-Known Member
Hejsan alla!
Ett annat vanligt namn för en dipol är ju doublet. Personligen associerar jag dipol till en resonant dipol och doublet till den oresonanta varianten. Fast det kanske är fel...?
Man kan undra vad som ligger bakom valet av ordet doublet för en dipol kan väl också vara oresonant? Någon som vet bakgrunden?

En annan undran jag har.
Är det självklart förlusterna ökar i en avstämmare om omsättningsförhållandet är stort.
T ex om man i ena fallet har 5000 ohm och i andra fallet 500 ohm i nederänden på stegmataren och i båda fallen ska anpassning ske till sändarens 50 ohm? Vi utgår från i övrigt samma förutsättningar i båda fallen. Vad skulle den ökade förlusten i så fall bero på? Och hur mycket...storleksordningen?

Sedan antennuppsättningar! Jag har inte lyckats bli vän med slangbellan. Väldigt ofta tar den rekylerande gummislangen tag i den uppåtgående linan och skapar en hopplös "tjarv" av lina och slang. Sannolikt ett handhavandefel...tips mottages gärna.
Pilbåge...det måste ju vara svårt avväga "skottkraften" för en sån båge Du Örjan har kan ju dra iväg en pil många 100 meter...kanske kilometern?
Kastspö? Njae...svårt att sikte dvs släppa iväg linan vid rätt tillfälle. Samma sak med kastlodet...dessutom har man ju som civilist ingen hjälm längre!?

Jag inser att det mesta handlar om träning och övning. För portabeländamål är antagligen kastlodet väl ändå bäst/enklast eftersom man ju oftast har vattenflaskor med ut i skogen som då kan användas som kastlod.
Kanske dags att någon klubb kör igång SM i kastlodskast? Jag har ju hört tal om dem som klarar 20 meters höjd med god precision. Träningsläger? En bra videofilm?
Jag ber om ursäkt Örjan. Mina kommentarer gav Dig ingen bättre möjlighet att få tag på en båge!
Hälsningar
Tore SM7CBS
 

SM7CBS

Well-Known Member
Jag ser att en hel del av mina undringar blev besvarade under tiden jag skrev mitt inlägg.

I Holland bygger och säljer PA0LL avstämmare för balanserad matning...dessvärre inte så billiga. S-match, parallella pi-filter, parallella L-filter, den senare finns också i en fjärrstyrd variant. Jag har vid något tillfälle sett en italiensk kommersiell dubbel L-tuner på nätet.

AG6K har på sin hemsida Measures' Web Page beskrivit den hembyggda varianten av parallell L-tuner (The balanced balanced tuner) vilken jag också byggt (förutom s-matchen). Det finns en bild på mitt bygge på förstasidan QTC 2009 majnumret. Artikel hittar Du inne i tidningen. Artikeln finns också tillgänglig via Kalmarklubbens hemsida. Klicka "tekniksidorna".
Den enda köpeprylen Du behöver är en vridkondensator. Balunen gör man av upprulland koax. Den är ett gott alternativ till s-matchen om man vill undvika lindade kärnor som baluner.
På Kalmarklubbens hemsida finns också bygget av s-matchen i detalj beskriven.
I nederänden på min loop är impedansen ca 3500 ohm på 80 meter och det klarar både s-matchen och dubbla L-filtret vilket både MFJ-974H och gamla Johnson Viking inte gör! Joo...jag har dem båda i hyllan hemma men föredrar mina hembyggen!

Både MFJ 974H och Johnson Viking (den lilla) har mycket mera begränsat dynamikområde. I båda deras manualer beskriver man också inom vilka längder stegmataren bör hålla sig för att avstämmaren inte ska behöva hantera impedanser den ej klarar. Det problemet har jag inte (ännu?) stött på i mina hembyggen.
God Natt!
Tore
 

SM2BPA

Well-Known Member
...Pilbåge...det måste ju vara svårt avväga "skottkraften" för en sån båge Du Örjan har kan ju dra iväg en pil många 100 meter...kanske kilometern?

En bra pilbåge fungerar väldigt bra. :D

Skämt åsido - men jag menar också allvar.
Man måste naturligtvis ha en "riktig" pilbåge - helst av Compound-modellen. Sedan lägger man tråden eller det tunna snöret i bukter på en masonitskiva på marken framför pilbågen i riktning mot trädet. Pilen far igenom grenverket men hejdas ändå såpass i farten att den senare ramlar ned på marken (på andra sidan det avsedda trädet).

Det har alltid fungerat perfekt, d.v.s. jag har alltid fått pilen igenom just den grenklykan som jag siktade på. Men naturligtvis efter några missar, men det får man ju räkna med. I Luleå hängde min trådantenn mycket högt över både sommarstuga och tomt, tack vare pilbågen.

Pilbågen köpte jag av en bågskytt för 2000 kr.
 

SM6APQ

Well-Known Member
BPA de APQ

Hej. Beträffande ditt inlägg att du inte har tid eller verktyg för att tillverka en transmatch!
Titta på "Balun eller UNun" inlägg #17

73
Bengt SM6APQ
 
Top