EH-Antenner

M0DFI

Well-Known Member
Hmmm,

Idag designade och byggde jag en EH antenn till. Den fungerar (inte)anmärkningsvärt nog...
som förutsett, alldeles utmärkt - 17m EH, 65cm hög och 68mm i diameter.

Noteras dock att den byggdes i material såsom PVC rör koppar och lödtenn, detta till skillnad
från andra pappersprodukter och origami.

Mig veterligt är det få origami antenner som fungerar... bara de som byggts och testats,
vare sig de är på platt papper eller vikt papper med text på!
av experimenterande radioamatörer med koppar, tenn och plast som byggstenar...
( Med nyvässssssad pennan.......................... )

Glad påsk på er allihopa!


M0DFI
 

SM6RPZ

Well-Known Member
Värst vad ni varit aktiva under påsken...

Först. Vore ytterst tacksam om vi kunde låta denna debatt handla om det rent tekniska angående EH-antennen. Hot (?) om juridiska reprissalier, juridiskt (?) svammel om att använda andra (engelska) språk, och meningar som "För skulle det nu stämma att Ted Hart har rätt angående EH-antennen SÅ VET DOM INTE VAD DOM SKA TA VÄGEN OCH SKÄMMAS FÖR ALL DEN SKIT SOM HAR SKRIVITS." har INTE här att göra!

M0DFI,

Läste om din EH-antenn för 17m. Du tycks ironisera över detta med teori och praktik. Tyvärr faller det hela på att du inte tycks ha lyssnat/läst ordentligt.

Det vi, några stycken här på ham.se, och en massa andra från hela världen i andra sammanhang, försökt förklara är att antennen fungerar såtillvida att man får ut en signal och kan idka amatörradio med EH-antennen. Det vi har försökt förklara på ett otal olika sätt, med all önskvärd tydlighet utan att få en en del att förstå, är att antennen inte kan fungera på det sätt på vilket Ted Hart vill göra gällande.

Om nu Ted Harts påstående vore sanna så skulle detta innebära att all den teori som ligger bakom alla de antenner vi normalt använder, tex yagi, paraboler, dipoler, osv, inte längre skulle gälla. Helt plötsligt skulle vi kunna "leka" med E- och H-fälten på ett sätt som vi, bland annat, enligt nuvarande Maxwellska ekvationer inte kan.

Hur skall jag få dig att förstå? Du KAN köra radio med en EH-antenn! Du KAN få din EH-antenn att verka vara bättre än din L-antenn! Du KAN få din EH-antenn att verka vara bättre än din CAP-antenn! (tror jag det var du jämförde med) Men detta säger INTE ett dugg om din antenn har gainet 0dBd, +2dBd, eller -28dBd! För att verifiera detta måste man mäta på RÄTT sätt, och med RÄTT referensantenner!

Vad är det du inte förstår av detta?

Angående EH-star och AM-mätningarna. Det som saknas i rapporten är en detaljerad beskrivning av vad de mätt på, dvs antenn, mast, omgivning, mm. Dvs allt som skulle ha kunnat påverka mätningen. I nuvarande skick är det ytterst svårt att veta vad de egentligen mätt på. Det som behövs är en mätning med EH-antennen i isolation, dvs utan matningskabel i en icke ledande mast. Detta för att kunna verifiera om EH-antennen är 0dBd, eller -28dBd. En del ideer till detta kan fås från Adams beskrivning av sina mätningar (även om du inte tycks tro på hans resultat så kan ju hans mätuppsättning vara av intresse, eller?)

Du skriver angående AM-mätningarna "Rundradio antennen verkar ha cylinderartio 1:9 ( 3 ft dia + 18 ft length), vilket borde ge en ganska hög strålningsvinkel enl Ted." Hur går detta ihop? Det man är ute efter här är markvåg, ingen annan utbredning i högre strålningsvinklar, så varför har Ted då valt denna cylinderratio?

Vad gäller dina utläggnigar angående juridik och Arno Ellettronica så ser jag inga problem i att peka på att det de uppger i annonsen inte stämmer med den teori som ges utifrån Maxwells ekvationer. Mig veterligen är konsumentupplysning HELT lagligt här i Sverige. Hur skulle annars TV-program som Trafikmagasinet, Plus, mm, samt tidningar som Råd och rön, mm, kunna existera? Jag tror att det är dags för dig att ta en funderare över vad du skriver innan du skriver.

Personligen ser jag nästan ett hot i dina utläggningar, vore ytterst tacksam om du slutade med detta och istället svarade på de tekniska spörsmål som ställts. Att inte svara på frågan genom att börja prata/skriva om något helt annat är ett kännt debattknep som ofta faller platt till marken.

Vad gäller dina uträkningar, bandbredd på din antenn mm. Uträkningar ser matematiskt sett OK ut efter en snabb genomräkning. Dock ser jag inte sambandet mellan dessa och EH-antennens effektivitet. Hur kan du få fram gainet 0dBd från de ekvationer du anger? Bandbredden blir intressant först efter att du givit oss en exakt redogörelse för hur dessa mätningar gjorts (med felaktiga mätningar kan man visa rätt mycket som riktiga mätningar inte skulle visa pga de var felmätningar.)

SM5DCO,

Du skrev "JAG ÅKER INTE RUNT MED ”ADAMS” FEL TRIMMADE BACKPECKER AV L+T TYP MED –27 dB"

Jag har noterat frånvaron av svar på min fråga hur man får backpackerantennen att hamna i de tre moder du nämnde. Dvs, kan du förklara hur Adam trimmade sin backpackerantenn fel? Hur skall man vrida för att komma/inte komma i någon specifik mod av de tre du angav? Detta anser jag vara mycket intressant fråga och frånvaron av svar tolkar jag som att ingen teknisk förklaring finns. Med andra ord, Adam gjorde inget fel i sina mätningar.

Jag tror att även de som skulle vilja bygga en EH-antenn av denna typ är intresserad av ditt svar, de vill ju att EH-antennen är i EH-mod, och inte i kort dipol, eller konstlast-mod.

Angående DJ0IP. Detta är fortfarande mätningar utan känd referens som tyvärr inte kan visa varken att Ted Hart, eller någon annan, har fel eller rätt. Det finns allt för många okända variabler. I en mätuppsättning måste man minimera de okända variablerna och se till at de få som är kvar i så liten omfattning som möjligt kan påverka mätresultatet. Tyvärr finns lite väl många okända faktorer i DJ0IP:s mätningar.

Du skriver "Vi har ca: 4000 timar (det är riktigt fyratusen timmar på snart 3 år) dom övriga har bara ett formulär som dom har ögnat igenom och sedan protesterat." Snälla, sansa dig en smula och håll dig till det tekniska i diskussionen, att nedvärdera sina motståndare i en debatt på detta vis är INTE ett bra sätt att bedriva debatt!

SM7WCZ,

Det finns en hel del mätningar gjorde som verifierar att våra gamla hederliga Maxwellska ekvationer är korrekta och att Ted Hart har fel. Tyvärr vill inte de som hävdar att Ted Hart har rätt erkänna dessa mätningar (läs tidigare inlägg för en del kommentarer till dessa mätningar.)

Följande gäller:

1. EH-antennen utan matarledning ligger c:a 28 dB under en fritt hängande dipol.
2. Med matarledning så minskar avståndet till den fritt hängande dipolen pga att matarledningen strålar.
3. Om du jämför EH-antennen med en annan antenn på ditt QTH som inte är optimalt placerad så kan EH-antennen verka vara bättre (detta innebär dock inte att den kan jämföras med en fritt hängande dipol, utan enbart att EH-antennen på ditt QTH, med dina givna förutsättningar, kan vara bättre än en annan antenn på ditt QTH.)
4. Pga att matarledningen strålar finns risk för HF i shacket, samt TVI och liknande.

Mitt råd. Bor du "tight", välj inte en EH-antenn. Detta på grund av att vi inte har kontroll över HF:en vilket kan leda till störningar på annan elektronik, TVI, mm.

Framförallt! Gå inte på påstående som att den skulle motsvara en fritt hängande dipol. Detta påstående motsägs helt och hållet av de teorier som bygger på Maxwells ekvationer. De som påstår att EH-antennen motsvaras av en fritt hängande dipol har än idag ännu inte lyckats komma med ett enda (!) bevis på detta! Om de nu var så säkra på att deras påstående är rätt, var är de praktiska bevisen?

Prova gärna EH-antennen, men tänk på det jag, och andra, skrivit om EH-antennen!

73 de Lars, sm6rpz
 

SM5DCO

Member
RPZ

Följande gäller:

1. EH-antennen utan matarledning ligger c:a 28 dB under en fritt hängande dipol.
2. Med matarledning så minskar avståndet till den fritt hängande dipolen pga att matarledningen strålar.
3. Om du jämför EH-antennen med en annan antenn på ditt QTH som inte är optimalt placerad så kan EH-antennen verka vara bättre (detta innebär dock inte att den kan jämföras med en fritt hängande dipol, utan enbart att EH-antennen på ditt QTH, med dina givna förutsättningar, kan vara bättre än en annan antenn på ditt QTH.)
4. Pga att matarledningen strålar finns risk för HF i shacket, samt TVI och liknande.

Mitt råd. Bor du "tight", välj inte en EH-antenn. Detta på grund av att vi inte har kontroll över HF:en vilket kan leda till störningar på annan elektronik, TVI, mm.

Framförallt! Gå inte på påstående som att den skulle motsvara en fritt hängande dipol. Detta påstående motsägs helt och hållet av de teorier som bygger på Maxwells ekvationer. De som påstår att EH-antennen motsvaras av en fritt hängande dipol har än idag ännu inte lyckats komma med ett enda (!) bevis på detta! Om de nu var så säkra på att deras påstående är rätt, var är de praktiska bevisen?

Prova gärna EH-antennen, men tänk på det jag, och andra, skrivit om EH-antennen!

73 de Lars, sm6rpz

.................................................................................................................................
Bevisar detta personligt med mätningar och egna tester för att få fram resultat på punkterna 1-4. Här är det inte mycket som stämmer!!!!!!!!.

”Prova gärna EH-antennen, men tänk på det jag, och andra, skrivit om EH-antennen!”
Det kan inte bli annat en pannkaka när man bygger upp sin teori på vad andra skriver och misslyckas med!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Den tiden som jag har under 3år med SM5DAJ har jag jobbat med praktiska testat och jämfört med dipoler , mobilantener samt vertikaler.
Beklagar jag har ingen tillgång till antennmätplats.
Dessa mätningar har jag inte suttit och gjort detta själv, Har varit på 4 filday. samt på Bolmen, RS03 i Falun.
Här har amatörer skruvat och lyssnat och scwitch mellan antennerna och sett själva vad som är skillnad på EH och t.ex. dipole.
Bäst at läggatill: Dessa prov har varit rent praktiska hittills ingen som har blivit besviken.
Jag har träffat nu ett flertal som har kommenterat ham.se och även har testat EH-antennen, samt oxo de som inte har.
Deras kommentar har blivit ”Jag struntar i hur EH-antennen fungerar bara jag kan komma ut i luften med ett gott resultat och mitt givna och mottagna rapport stämmer överens med andra angivna rapporter på banden”


Så tar vi den med Backpeckern. Om du läser punkt 5.b i byggbeskrivningen så förklarar Ted hur det skall trimmas. Men om man nu använder C1 (samt C2) som variabel kondensator så är det mycket enkelt att hamna i ett SWR 1:1 där man inte får utslag på fältstyrkemätern. Då är min inställning att energin kommer att bli kvar i antennsystemet och fungera i någon av dom andra angivna moden av mig.
Jag måste göra dig besviken det står inget angivet på trimkondensatorerna. Men lätt att skruva fel på dessa.
Detta har jag konstaterat genom egna praktiska experiment bl. under en längre tid av erfarenheter med EH-antenner samt i detta fall Backpeckern.

Jag hoppas du har fått svar nu. Du kommer inte att få något mer svar av mig!
På det övriga!
Jag tar semester och åker till OZ med mina EH-antenner HÖR er på 7060 kHz.

73 / Conny
 
Last edited:

SM6RPZ

Well-Known Member
SM5DCO said:
Bevisar detta personligt med mätningar och egna tester för att få fram resultat på punkterna 1-4. Här är det inte mycket som stämmer!!!!!!!!.
Exakt VAD är det som inte stämmer i de fyra punkter jag nämner? Att bara skriva att det inte stämmer är enkelt, men att substantiera detta är tydligen svårt.

SM5DCO said:
Den tiden som jag har under 3år med SM5DAJ har jag jobbat med praktiska testat och jämfört med dipoler , mobilantener samt vertikaler. Beklagar jag har ingen tillgång till antennmätplats.
Exakt VAD i dessa mätningar bekräftar att Ted Harts påståenden om ett gain på 0-2 dBd? Exakt VAD i dessa mätningar bekräftar att Ted Harts teorier?

Läs gärna punkt tre i mitt förra inlägg en gång till, tror att du missat vad jag skriver där...

SM5DCO said:
Så tar vi den med Backpeckern. Om du läser punkt 5.b i byggbeskrivningen så förklarar Ted hur det skall trimmas. Men om man nu använder C1 (samt C2) som variabel kondensator så är det mycket enkelt att hamna i ett SWR 1:1 där man inte får utslag på fältstyrkemätern.
Hur vet du att det är detta Adam gjort? Hur vet du att han inte samtidigt har tittat på en fältstyrkemeter?

SM5DCO said:
Jag hoppas du har fått svar nu. Du kommer inte att få något mer svar av mig! På det övriga!
Synd.

73 de Lars, sm6rpz
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Conny:

Som kommentar till ditt svar till GXV och din ordväxling med RPZ så förstår jag att du är beredd att medverka i praktiska antennmätningar för att visa att det som hävdats i olika källor är fel och irrelevant.

Antennmätningar? För min del tycker jag att det skulle vara intressant få medverka i en skarp antenntest. Jag är övertygad om att det finns fler här på ham.se och som följt debatten som skulle finna glädje i en dylik tillställning. Inte bara för att ta del av slutresultatet, utan också för att få tillfälle att bekanta sig med mätmetodiken och diskutera fram lämpliga mätuppställningar etc.

Du har bevisligen tillgång till ett antal mätobjekt och vi förutsätter att du personligen medverkar under testets genomförande. Professionell antennmätutrustning, av samma typ som används på accrediterade antennmätplatser är inga problem att skaka fram. Möjligtvis kan referensantenner eller standardgainantenner för lägre frekvenser än 30 MHz vara lite kluriga att få tag på. Antenner för 30 MHz och högre är inga problem. En nödlösning är att vi bygger en balanserad 1/2-vågs dipol för detta ändamål.

Vad vi däremot saknar helt är en tillräckligt stor s k Open Area Test Site (OATS) d v s en kalibrerad antennmätsträcka med minst en hög mast för att klara av att mäta i de elevationsvinklar som vi är intresserade av. Sannolikt får vi göra stora avsteg ifrån IEEE 149-1979 Standard Test Procedures for Antennas och andra liknande standarder.

Detta behöver dock inte betyda att en någorlunda rättvisande antennmätning inte går att genomföra.

Här på forumet finns flera personer som kan bidra med sina kunskaper. Jag förutsätter i detta förslag att du själv är intresserad av att gå ett steg djupare än att bara göra fler s k A/B-mätningar som många redan gjort, t ex DJ0IP som du själv referarde till i tidigare inlägg. Jag förutsätter också att vi i ett av testfallen använder en batteridriven signalkälla med stabil och känd uteffekt, alternativt en mätkabel försedd med strömdrosslar och resistiv pad för impedansstabilisering, för att med 100% säkerhet kunna verifiera om feedern strålar eller ej.

Om vi kan genomföra detta experiment så får vi också ett fint underlag till en högintressant artikelserie i QTC, och nu när AQW "kastat in handduken" så är det sannolikt fritt fram för oss att publicera resultatet.

Conny, kan du ge ett konkret förslag på lämplig mätuppställning och en metod som du anser är relevant/rimlig och kommer att ge ett någorlunda rättvisande resultat?

Det är väl här vi måste börja diskutera innan vi kan komma vidare...

73
Bengt EQL
 

SM5DCO

Member
Hej Bengt
Nu vart det stressigt packar för OZ- land till Jylland närmaste dagarna och sedan för trerikesgränsen med fortsättning till Nordkap.

Jag tycker att vi gör den här TESTEN så vi får slut på det här bollande.
Några viktiga saker för mig dels test frekvens HAM-band 7 – 30 mHz vilket????
Sen skall det finnas en dokumentation hur vi skall göra och vad man skall ta hänsyn till.
Tiden som passar oss för test! ”Då jag har bokat in sommaren för familjen”.
Som det ser ut nu skulle det bli före RS-04.
Jag har skickat dig tidigare dokumentation ”handbok” så du kan se vad ARNO har för krav och villkor och hur antennen skall installeras.
Resten får nog tas på telefon då jag inte gillar detta media.
070-5887373
73/Conny
PS Kommer att finnas mobilt på 7060 kHz under mina resor tid ”Uret” svårt att bestämma DS
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Conny:

Jag har letat igenom mina mail från dig, men hittar ingen "Handbook" Kan du inte lägga ut länken här på Ham.se istället så alla kan ta del av villkoren?

73
Bengt EQL
 

Martin Björnström

Well-Known Member
M0DFI said:
Bengt,

Om du anklagar ett företag för att vara oseriöst är det upp till dig att bevisa varför! Det är inte företaget
som behöver svara på dina anklagelser.

Om nu du eller någon annan i den här diskussionsgruppen, anklagar Arno Elettronica, så har dom faktiskt alla korten på hand för att stämma dig för förtal.

Rent generellt gäller för tillfället att Arno högst sannolikt har tillräckligt mycket på fötterna i vad avser skrivna anklagelser från ett antal Svenskar, för att vinna flera förtalsmål i Italien.

Dessutom, Eftersom det är ett internetfall, där bägge länderna är EU länder, så kommer sannolikt ett civilmål att gå av stapeln i Italien.

En annan viktig faktor som man som Svensk lätt glömmer är att i USA och England är man alltid oskyldig tills annat har bevisats. Om du beskyller en privatperson för lögn i ett media som detta, kommer han sannolikt att påbörja litation för "slander and defamation". Det är sedan upp till käranden att bevisa att man har rätt i sina påståenden. Dock, om du skriker "bedragare" åt ett företag, det är en sak men om du skriver det i en insändare på internet, då måste du kunna stå för detta och kunna bevisa detta på ett riktigt sätt i en domstol, t.ex i Italien. Dessutom, om du inte kan bevisa ditt påstående så kommer företaget eller personen att tilldömas skadestånd.

M0DFI

Jag har sett liknande inlägg på andra forum och det slutar oftast med att det blir pinsamt för den som skrivit inlägg och skapar enorm badwill som snabbt sprider sig bland folk i en community.

För att bli fälld för förtal och bli skadeståndsskyldig i Sverige krävs väldigt mycket och chansen att en privatperson skulle bli skadeståndsskyldig mot ett företag är minimal. Att QTC som har utgivningstillstånd och är grundlagsskyddade skulle bli stämda är mindre än minimal.

Jag har sagt det förut: att hota andra medlemmar eller att försöka vinna diskussioner på ett internetforum är lönlöst.

Jag känner inte igen företaget som diskuteras men jag skulle aldrig göra affärer med dom efter att ha läst inlägget du skrev och jag gissar att dom flesta andra tänker likadant.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Conny:

Jag har studerat dokumentet som du hänvisade till på den norska länken, och jag tycker att alla på forumet bör göra detsamma. Där nämns både det ena och andra.

Det som närmast behövs är en tydlig beskrivning (gärna på på svenska) som visar hur mätobjektet skall monteras på en mätmast på fritt fält utomhus, och hur mätkabeln skall förläggas. Det behövs också en beskrivning där antennen kan mätas i isolation, d v s utan feederns inverkan. Jag föreslår vi väljer 28-30 MHz antennen för att få högsta mätnoggranhet med de begränsningar i referensantenn och OATS vi sannolikt har.

Du Conny som har mest erfarenhet av antennen som sådan erbjuder dig lämpligen som frivillig att skriva ihop dessa monteringsbeskrivningar. Ett litet jobb i det stora hela.

Beskrivningarna kan sedan bilda underlag för hur referensantennen skall monteras och hur mätuppställningen bör se ut.

Vi tar fram skisser på detta också.

Syftet med förberedelserna är att deltagarna i projektet gemensamt skall komma fram till en relevant mätmetod, samt att under projektets gång ge alla läsare inblick i hur en typisk antennmätning KAN gå till, vilka parametrar man måste ta hänsyn till och vilka felkällor man har att bedöma och värdera. Målet är att reda ut hurvida nämda antenn har nära noll eller minus 28 dB "gain".

Innan ovanstående beskrivningar tagits fram är det väl inte särskilt meningsfullt att låna ihop instrument och samlas någonstans för själva mätningen.

Som en positiv biprodukt av projektet fås underlag till en intressant artikelserie i QTC om antenner och antennmätningar. Bara det skulle vara skäl nog att genomföra mätningarna tycker jag.

Dock behövs det att fler ställer upp och delar med sig av sina kunskaper.

73
Bengt EQL
 

SM5DCO

Member
EQL
Går här och packar för avresa till OZ-land med familjen.
Men man kan inte låta bli och grubbla och planera för test för antenner.
Jag ser inga problem med att genomföra testen dvs. mäta närfält samt fjärfält
och vrida antenn i horisontala och vertikal vinklar.
Detta borde kunna göras vid antenn test platser eller antenna-chember.
Konsten är väl att hitt en sådan!
Men jag har problem med det du ställde angående antenn och TX utan koaxialkabel
Det är så att koaxialkabel reaktansen ingår i fas systemet i EH-antenn.
Det går att kompensera bort reaktansen men då kan du inte koppla på någon koaxialkabel
för att använda antenn i fortsättningen dvs. det kommer att bli en ankunge av den.
Men Jag planerar för Testen för 30 Mhz
Jag kan meddela att SM0WA Bosse finns kring 3700 och kör med en EH-antenn med nedgrävd koaxialkabel 4 veckor framåt.
Min tid krymper vid datorn för vi skall snar åka.
Men vill någon mig något, över huvudtaget, går det bra per telefon och referera i detta forum.
Så att säga jag försvinner inte.
Här är svaret frän ARNO angående koaxialkabeln!

Hello Conny!
This is my opinion concerning the tests which they intend carrying out.
If the tests are done as those which Adam did, I presume the results will be
very similar.
I think that in order to do a correct evaluation one should consider the
performance of an EH Antenna as radically different from the
classic/traditional antennas.
In my opionion it is not possible to use a TX directly connected to the
antenna nor a choke balun directly connected to the connector of the
antenna.
I believe that the line does not irradiate, but a piece of coax line is
absolutely necessary to allow the full performance of the antenna itself.
I have personally ran a great deal of tests and measurements and things are
really not at all easy to explain, but what I can say is that by mounting
the antenna properly and using it in the connections one can verify its high
efficiency, low noise, large bandwidth etc.

If the EH Antenna were a shortened antenna (and consequently not efficient)
it would have resistance values of radiation in the average of milliohms.
After a series of measurements here I have verified that the values of
radiation resistance change from 20/25 ohms to 70/75 ohms. As you well know
these values are unthinkable for a simply loaded antenna.
I'd like to invite you to use the following set up (although I can imagine
that someone could get annoyed about it):
Antenna
1.5 metre coax line
tuned choke balun (-30 -40 dB loss on common mode current)
coax line
RTX
Best would be to use a coax line (choke included) of 1/2 lambda eletric
length or multiples in order to keep the impedances unchanged at the ends of
the line itself.
The electric length @ 30 MHz is 3,3 metres, so in total the line (choke
included) should be cut at 3,3 metres or 3,3 x N.
I look forward to reading from you soon and I am at your complete disposal
for any kind of help you may think I can give.
Ciao for now
Marco
Arno Elettronica
Licensee of the EH Antenna Systems
zip 56033 Capannoli (PISA) Italy
Ph +39 0587 606122 Fax +39 0587 608634
info@eheuroantenna.com

SM5DCO
73/Conny
 

SM6RPZ

Well-Known Member
SM7EQL, SM5DCO,

Ett test låter mycket intressant, jag ställer gärna upp om hjälp behövs. Skall studera "handboken" och Arno:s mail nogrannare.

73 de Lars, sm6rpz
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
DCO skriver att koaxialkabelns reaktans ingår i fassystemet och att det går att kompensera bort reaktansen men att det då inte går att koppla på någon koaxialkabel.

Enklast vore att använda en virtuell fasvinkelvridare för att lösa problemet så att nämda koaxialkabel åter kan kopplas på.

73
Bengt EQL
 

SM6WET/8S6T

Well-Known Member
SM6EQL, SM5DCO och SM6RPZ!

Har det gjorts några tester än?
Vad har ni kommit fram till?

Var en väldigt intressant tråd detta som livligt diskuterades med många för och motvikter.
Läser hellre den än den om SK6SJ debatten.

Något jag själv har kommit fram till under den snart 1,5 månader långa tid jag har haft tillgång till kortvågen är att jag lyckas att nå i Prinsip inom hela Europa på 80 och 160m på min 3el Yagi för 10-15-20. Får man bara ut några wattar så kan det ju fungera vid gynsamma förhållanden. Precis som några killar som hängde upp en gammal spis i ett träd och körde en G-station.

Vet inte varför, men diskutionen dog plötsligt????

73 Magnus
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Hej Magnus,

Diskussionen mattades av efter att en av de mest livliga debattörerna började raljera om advokater och risk för rättsliga åtgärder mot dem som dristade sig till att kritisera antennens funktion och hävdade att de data som publiceras är orealistiska.

Bollen ligger hos DCO som erbjudits att komma upp med ett konkret förslag till hur en mätuppställning bör se ut. Problemet är att de mätuppställningar som används professionellt runt om i världen - på de etablerade antennmätplatserna - ej godtas av EH-anhängarna, som istället hänvisar till egna subjektiva och oprecisa "mätmetoder" som inte har någon grund i verkligheten och därför inte vinner gehör hos antennproffsen.

Det är alltså svårt att komma vidare i debatten, även om det i princip är en lätt match att mäta på en EH-antenn. Det kan vi göra här på min firma liksom många andra antennlab. Frågan är bara vad resultatet är värt om inte ens mätmetoderna accepteras. Det förväntade resultatet -20 dBd kommer sannolikt inte att falla i god jord och sedan är debatten igång igen.

Beträffande dina resultat på 80 och 160 m med din 3-ele Yagi så är det precis som du skriver. Med bara några watt effektivt utstrålad effekt så når du hela Europa på de låga banden och hela världen på de höga. Hemligheten ligger i att impedansanpassa sändaren mot antennstrukturen men minsta möjliga förluster. Om sedan antennen utgörs av en trådstump, "EH-cylindrar" en gammal cyckel eller gasspis spelar ingen större roll.

Det är väl detta faktum som kan vara svårt att acceptera för de personer som saknar elementära och grundläggande kunskaper i antennteori och inte har förmågan att kritiskt granska vad som skrivs, lära sig mer i ämnet och få en god grund att stå på och argumentera utifrån.

73
Bengt
 

sluggo

Well-Known Member
En dödlig sate undrar................

Hej.
Har nu försökt att plöja igenom allt detta om EH antennes vara eller inte vara en bra antenn.

Hur tror ni KTH áre och Chalmerister + andra att vanligt folk med dödlig utgång skall kunna få klart för sig detta, när debatten plötsligt dör ut?

Är ni så förbannat smalspåriga utöver alla teorier så att ni inte klarar att göra upp detta?
Tala om prestige....för det är inget annat vad jag kan fatta i nuläget.

Antingen snurrar jorden runt solen än tvärt om....faen detta är ju hur korkat som helst.
Ett bra tag sedan denna tråd upphörde och förmodligen väntar var och en på att någon skall sänka garden.

Hota med advokater??? Hur jävla tokiga är ni teknologer?? Detta är ju en hobby som skall bära kunskaper framåt.

Här har jag skrivit lite om att fisa i en hiss och det är inte att undra på att det blev reaktioner. (tror för den skull inte att den som reagerade hör till denna grupp, det vore att sänka er och det är inte mitt syfte här:))

När ni nu testar vidare så önskar jag att ni förmedlar resultaten, eftersom säkerligen någon för eller emot har rätt.

Läs lite om mina exklusiva frågor ang. antenner, skulle bli så tacksam då. Svara gärna aningen pedagogiskt oxo så är jag tacksam.
73 de Erland SM6KTC
 
Top