EH-Antenner

M0DFI

Well-Known Member
Bengt,

Om du anklagar ett företag för att vara oseriöst är det upp till dig att bevisa varför! Det är inte företaget
som behöver svara på dina anklagelser.

Om nu du eller någon annan i den här diskussionsgruppen, anklagar Arno Elettronica, så har dom faktiskt
alla korten på hand för att stämma dig för förtal.

Du måste komma ihåg att det som du och jag håller på och "träter om ", och med de ordval vi har osv, så
har vi inte gått till överdifter rent etiskt.

Om man till exempel - i QTC, hävdar att Arno Ellettronica är ett oseriöst företag som lurar kunder, då måste
QTC antingen substantiera sina påståenden så till den milda grad att de håller i en domstol. eller
annars riskera åtal och bli fällda för dem. Tryckfrihet ger inte tillåtelse till osubstantierat förtal... bara
om man verkligen(!) kan substantiera detta.

Rent generellt gäller för tillfället att Arno högst sannolikt har tillräckligt mycket på fötterna i vad avser skrivna
anklagelser från ett antal Svenskar, för att vinna flera förtalsmål i Italien.

Om man skriver insändare som anklagar något företag för bluff och båg, då generar man "damages" för företaget.
Om Arno väljer att t.ex ta fd Teknik Redaktören i QTC till domstol för förtal, måste Jan själv stå
för bevisföringen varför han skulle ha rätt. Arno behöver inte på något sätt försvara tekniken, bara kontatera att
Jan's bevisföring inte håller. Vill man se Arno's tekniska bevis kan man ju börja med att prata med Arno, inte
skrika åt dem...

I förlängningen är det naturligtvis QTC's ansvarige utgivare som är ansvarig och eftersom det finns prejudikat
inom EU på denna typ av förtalsmål, så skulle jag tro att av vad jag har sett, så kan - om Arno vill, ett antal
herrar i Sverige bli av med både hus och bil om detta går till rättegång. Dessutom, Eftersom det är ett internet
fall, där bägge länderna är EU länder, så kommer sannolikt ett civilmål att gå av stapeln i Italien.

När det gäller åsikterna om det Amerikanska företaget som gjort mätningarna på EH antennen för kommersiellt
bruk, så tror jag inte riktigt att världen utanför Svedala bryr sig så muycket om vad en amatör i Sverige utan erfarenhet
från EH antenner skriver eller kräver av dem. Dock kan man nu kalla den firman för nästan vad som helst på
grund av att de är i USA och det är näst intill omöjligt för dem att gå till doms för förtal eftersom man kan påtala
att vad som sägs i detta media inte kan skapa några nämnvärda "damages" för ett företag i Georgia, USA.

Att både du och jag sedan har åsikter om att mätningen inte utförts på ett sätt som vi vill, det är en annan sak. Detta
beror sannolikt på att både du och jag kommer från det Svenska skolsystemet i vad avser teknisk bevisföring etc.
(Där man alltid är skyldig tills man kan bevisa motsatsen själv! )

En annan viktig faktor som man som Svensk lätt glömmer är att i USA och England är man alltid oskyldig tills annat
har bevisats. Om du beskyller en privatperson för lögn i ett media som detta, kommer han sannolikt att
påbrja litation för "slander and defamation". Det är sedan upp till käranden att bevisa att man har rätt i sina
påståenden. Dock, om du skriker "bedragare" åt ett företag, det är en sak men om du skriver det i en insändare på
internet, då måste du kunna stå för detta och kunna bevisa detta på ett riktigt sätt i en domstol, t.ex i Italien.
Dessutom, om du inte kan bevisa ditt påstående så kommer företaget eller personen att tilldömas skadestånd.

Den här debatten om för och emot EH antenner måste vi försöka hålla på en nivå som inte skadar någons
personliga integritet och att den inte går till personangrepp. Om det är ett budskap man ogillar, skuter man
inte budbäraren - man bemöter budskapet på ett sakligt sätt.

Om vi nu ser på EH antennen ur ett globalt perspektiv, där Ted finns i USA, Arno i Italien och så ett antal
Svenskar som kräver bevis, så måste ni vara medvetna om följande enkla fakte sett med icke-Svenska ögon:

1. Om någon påstår att Äpple-antenner är en nyhet och att de fungerar, så har han automatiskt rätt och kan
kräva att han/hon tas på allvar, åtminstone så länge som ingen kan bevisa motsatsen.
2. Om nu Äpple-antennens skapare har fått patent på den, efter att patentverket har accepterat hans dokument,
är det upp till andra att hävda mostatsen och bestrida patentet.
Om skaparen av Äpple-antennen dessutom investerar marknadsföring i varumärket "Äpple-Antenner" och någon
gör skadliga uttalanden så kan man bli skadeståndsskyldig. Det spelar faktisk ingen roll vad vi tycker eller om
Äpple-antennen fungerar eller är en bluff, skaparen av antennen har rätt tills annat BEVISATS.
3 Om dilettanterna inte kan prestera en bevisföring emot Äpple-antennen kommer skaparen av antennen garanterat
att tilldömas damages från de som har uttalat sig men inte haft tillräckligt med bevis.
4 Om nu Äpple producenten leverar teknisk dokumentation som visar att produkten fungerar enligt vad
producenten anger, då - om man har frågor ang dokumentationen, hemställer man vänligt om ytterligare
information. Chansen att få vettiga svar ökar ett par tusen procent på det sättet!

Notera att det i realiteten inte spelar någon roll om många tror sig veta att de har rätt eller ej. Vi har sett massor
av solklara fall vinnas av företag som haft tvivelaktiga priodukter. kom ihåg att ett förtalsmål utanför Sverige inte
har samma beviskrav som kriminalfall, och till och med i vissa länder nästan ses som allvarligare! T.ex Italien.

Som en liten slutledning kan man då kanske tycka följande:

I samma ögonblicj man skriver en insändare på Internet så unerordnar man sig helt andra regler än vad man
är van vid. varje ord kan och kommer att nagelfaras och även läsas utanför Sverige, även om språket är
Svenska. Betänk att det finns automatiska översättningsverktyg för websidor. Detta innebär att en insändare om
att Arno är ett bedragar företag, skriven på Svenska, kommer att kunna läsas även utomlands och på flera språk.

Är man nu en redaktör för någon form av fack-magasin, inget nämnt och inget glömt, så måste man vara medveten
om vilka lagar och förordningar som gäller. Oavsett om man är medveten om dessa lagar, så måste de följas.
I fallet med QTC, är det nog lyckligtvis så att den tekniske redaktören själv valde att avgå, annars hade den ansvarige
utgivaren sannolikt varit tvungen att agera. I och med att Jan's artikel kan kopplas ihop med annonsen om
EH antennen från Arno så har hela QTC tagit ställning och kan komma att bli föremål för en stämning, en stämning
som sannolikt skulle kunna inlämnas i Italien. Genom att Jan nu har avgått, innebär det sannolikt att eventuella nästa
uttalande om EH antenner som eventuellt skulle kunna beskylla Arno för oegentligheter eller bluff, skulle drabba
honom personligen istället för QTC ( ev uttalanden från Jan )

Vad skulle de teoretiska följderna kunna bli av detta? Om QTCThade haft USA som bas, hade de redan blivit stämda.
Att Arno är ett Italienskt företag innebär ingenting och jag antar att Arno nu tittar på vad för ekonomisk skada som
Jan och QTC eventuellt kan skapa.

Tänk på att om ni vill att EH antennens vara eller inte vara skall lösas med tekniska diskussioner, då måste man
följa de regler som gäller och inte flytta diskussionen till en domstol i Italien. Detta gagnar ingen av de inblandade!

Även om det inte brister i teknisk kompetens hos Jan, så måste han hålla tand för tunga och inte bli emotionell!
Han måste bemöta det han inte gillar med sakargument eller annars helt låta bli! Jag tycker att det är viktigt att
teknikinnehållet ökar i QTC, de senaste årgångarna har jag lagt i papperskorgen på grund av ett
ebarmligt dåligt läsvärde! speciellt jämfört med OZ magasinet och Radcom ( RSGB ). Därför
tycker jag att det är synd att Jan har hoppat av QTC! Personligen struntar jag i vad Jan skriver om EH antennen
men noterar att han kan få problem om han gör det. Dessutom hör inte den typen av adjektiv hemma i QTC.

Jag har påtalat flera gånger att det är så synd att teknisk kompetens inte alltid inkluderar social kompetens!

Betr SM6GXV

Du får faktiskt förstå att för många är det viktigare med papper och penna än att köra radio. Om man tar sig till att
köra radio kan man ju få brus i öronen. Notera de märkliga svaren jag fått på min effektivitetsfråga ang min
20m EH antenn.... Hehe!

Yours Truly...


M0DFI
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
M0DFI

I rubriken på ditt långa inlägg står Bengt och i inledningen skriver du "Om nu du eller någon annan i den här diskussionsgruppen, anklagar Arno Elettronica, så har dom faktiskt
alla korten på hand för att stämma dig för förtal."

Det du sedan skriver i ditt långa inlägg handlar om någon vid namn Jan och vad som publicerats i tidningen QTC.

Det är överlag många om i texten...; Om du gör... Om någon... Om det hade etc. Skall detta uppfattas som någon sorts hot eller vad är avsikten?

Menar du på fullt allvar att det som andra till äventyrs skriver i QTC eller här på forumet skulle kunna ligga mig till last?

Förklara dig.

73
Bengt EQL
 

sm7dlz

Avliden Medlem
M0DFI, om jag skriver att Du helt enkelt inte borde ha något utrymme i något forum för dina hotelser, nedvärderande kommentarer och rent allmänt hånande inlägg när diskussionen inte går som du vill, ska du stämma mig för att jag har den åsikten? :D

Mitt bestämda intryck av ditt skrivande här i HAM.se är att du försöker övertyga en majoritet om att andra har fel. Det är du, och enbart du, som har hittat något som den samlade vetenskapen, allt sedan Marconi, gått bet på.

När du inte får som du vill börjar sandlådan ta överhand.

Det är patetiskt, för att uttrycka mig milt.

Anser du att jag redan efter påsk bör anlita advokat? :confused:

Var finns Administratorn?!

Hasse DLZ :mad:
 

M0DFI

Well-Known Member
Bengt,

Allt du skriiver kommer alltid att ligga dig till last...

Vad beträffar internationell brandname och litigation, " This is my world and you are out of your league!".

Sorry Bengt.
 

M0DFI

Well-Known Member
DLZ

Om du har läst debatten så hade du kanske inte postat diit inläägg en fredag kväll.

Mitt meddelande var inte på något sätt hotfullt, bara ett klargörande.

Du måste skilja på hot och information!!!

Notera att jag skrev att jag inte vill att det skall bli en massa personangrepp i detta media! det måste
om och om och om igen poängteras att vi inte vill att personer() skall komma ikläm bara för att de har enn annan åsikt än vad du har.

Då en del verkar ha glömt bort att det äller andra spelregler så vill jag påminna om dom! Om du sedan inte tycker
om de spelregler som finns, så kommer jag inte att skrika adjektiv för den saken skull.

Det jag skrev var helt i förebyggande syfte så jag förutsätter att du har misstolkat mitt inlägg. Jag vill att du ser
mitt tidigare inlägg som en påminnelse att det inte är en Svensk ankdamm du simmar i längre!

Den beskrivningen som du uppenbarligen läste är en beskrivning över vad vi har att spela med när vi jobbar
internationellt. Hur du har lyckats misstolka det som hotelser kan jag bar inte förstå????

Information om sakers varanden och faktiska företelser är på inget sätt hot!

Om du kallar mig för skitstövel så är det din åsikt, vilket jag naturligtvis inte tycker om.. men kan leva med efterom det är din åsikt. Vad du grundar din åsikt på är din ensak! Nu är det så att jag har spenderat en stor del av mitt liv på att
just du skall kunna ha den åsikten utan att få faan för dettta! det kallas demokrati och yttrandefrihet.

Men!!! I samma ögonblick som du beskyller någon för kriminell, dbs oseriös företagare, sö måste du kunna
substantiera påståendet!!!

Personligen anser jag att det är viktigt att vi skall få lov att ha olika åsikter! Det är detta som trots allt driver
utvecklingen framåt!

Dock! Om det nu finns spelregler som gäller företag och dylikt men som ibland glömts bort,
gur ogärna du än vill bli påmind om livets realiteter, så finns dom där!

Så, ta och läs om mitt inlägg såsom en påminnelse och utbildande! Även om jag har glömt mycket av mätteknik etc så är det litigation och policys som jag jobbar med dagligen.

Så - Nej DLZ, du har missuppfattat vad jag skrev!!!!!! Jag! vill inte att det skall gå juridik i vår debatt!

Det är tillräckligt illa at det finns så många dvokater som det finns ändå!!!

Däremot vill jag påminna herrar debattörer om vad gränserna går, ty det är lätt att trampa över ränserna i stridens hetta!

För övrigt! Min åsikt är att allas åsikt skall få framföras!!! annars är vi tillbaka till 1936-1938 igen!!!!!!!!!!


M0DFI
 

M0DFI

Well-Known Member
Omstart av EH debatten, utan person eller företagsangrep.....

( MAGNUS!!!!!!!!!!! Allt är ditt fel! Hehe! )

Bengt,

Jag noterade dina frågor avseende testen so Georgia företaget gjorde på EH antennen för am bruk.

Det kan ju naturligtvis inte göras ändringar eller tillägg till den mätningen. Dock finns det en sannolikt en liten
möjlighet att Italienarna skulle kunna påverkas!

Kom med förslag till mätmetod/er så lkan DCO vidarebefordra dessa till Italien!!!

Lars, RPZ, jag saknar ditt svar!

Som en ytterligare kommentar till DLZ!

Jag har ingen anknytning( association) till vare sig DCO eller Arno Elettronica samt Ted
Jag har INGEN ekonomisk vinning från EH antenner!
Jag struntar fullständigt i vilken teori EH antennerna baserar sig på så länge de medger att jag kan köra kortvåg.
Jag vill inte att det skall gå juridik i den här debatten! Och jag vill att jan gunmar skall skriva mer i QTC.
Jag kommer att fortsätta att informera om MINA PRAKTISKA ERFARENHETER från EH antenneran vare sig du
eller någon annan misstycker därtill!

Om sedan mina EH antenner fungerar enligt Ted Harts teorier eller det är någon annan anledning... Det spelar ingen roll!
Det viktiga är att alla balkongamatörer får chans att köra kortvåg om dom vill - inte om du vill!

DLZ, du är synnerligen välkommen att TILLFÖRA något till debatten om EH antennen eller om du vill - låta bli.

Men låt bli att beskylla mig för något som jag inte är eller gör tack...............

73 de M0DFI
 

SM6GXV

Korsdominant
Den här debatten leder inte någonstans. Jag återupprepar:

Mitt förslag är därför att ett lämpligt testobjekt anförskaffas och dess egenskaper provas och jämförs med en testdipol vid exvis RS04.

Förespråkarna för dess funktion har här ett tillfälle att inför publik få demonstrera att EH-antennen fungerar. Skeptikerna kan då antingen få rätt eller få sina åsikter motbevisade. Det är fyra månader kvar till augustihelgen. Ingen kan komma att påstå att han/hon inte har tid på sig att ta fram och definiera testmetoder eller få fram instrument. Vittnen kommer att närvara.

Jag tror att intresset för detta ämne bär direkt relevans för de tillkommande kortvågsamatörer där de flesta likt undertecknad antingen bor i små villor med begränsade antennutrymmen eller hyreshus med ännu mindre antennuppsättningsmöjligheter.
 

SM6GXV

Korsdominant
Vi talar ju inte om bevis för Guds existens, utan om ett hanterbart objekt som kan reproduceras för hand. Att [på RS04] ha föredrag om gardinantenner, avancerad signalbehandling och fjärrstyrning av radioutrustning må visserligen vara intressant, men ofta blir dessa ämnen något som majoriteten av amatörer inte har plats, kunskap eller råd att befatta sig med. En EH-antenn däremot är något som bär direkt relevans i fråga om teknik och möjlighet till applicering. Efterssom antennen helt uppenbart är kontroversiell bör man rikta särskild uppmärksamhet på den och så tidigt som möjligt undersöka om fenomenet existerar eller om mätningar skulle visa något annat snabbt avskriva den som en anka.
 

sm7dlz

Avliden Medlem
Ditt mångordiga svar orkar jag inte bemöta.

Dock, Du skriver bla. så här:

"DLZ, du är synnerligen välkommen att TILLFÖRA något till debatten om EH antennen eller om du vill - låta bli."

Jag anser att jag tillfört debatten en tankeställare. Det erkänner Du själv när Du, som Du säger vill ha en omstart av denna debatt. Utan adjektiv eller hot om stämningar från Italien.

BRA. Då har jag gjort någon nytta iallafall. Hoppas bara att Du nu kan hålla vad Du lovat.

Avslutningsvis, jag har läst debatten. Noga. Bortsett från det tekniska debatterandet vilket, är jag övertygad de allra flesta som läser inte begriper ett skvatt av, (förutom ett litet litet specialbegåvat antal med en kunskaper och utrustning i ämnet som jag inte kopplar till amatörradio), så har jag märkt ett stegrat användande av basebollträn istället för sakargument. Det är detta jag reagerat emot.

Jag är en enkel radioamatör utan några som helst betyg i vare sig matematik eller fysik. Jag kör radio för att det är kul. Går en säkring så vet jag hur den skall bytas. På den tiden jag började med denna hobby vågade jag till och med löda i min utrustning efter som den byggde på den gamla rör-principen.

Som "gammal" amatör har jag lärt mig att det inte går att rucka på fysikaliska lagar. En dipol är en dipol. Någon som påstår sig ha uppfunnit en antenn som fungerar lika bra som en dipol bestående av ett antal spolar borde vid det här laget vara lika rik som Bill Gates. Nu vet alla att uppfinnaren inte har lika mycket pengar som Bill Gates. Varför det då?

Med detta kryper jag tillbaka in i mitt gömsle och låter herrarna diskutera EH. Vi andra begriper ändå inte ett skvatt.

Hans DLZ :D :confused:
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Omstart eller inte... det är frågan.

Nej, jag tror - precis som GXV skrev - inte heller att debatten leder någonstans och väljer därför att runda av debatten med samma innebörd som jag inledde.

Tidigt i denna tråd visade jag genom ett enkelt räkneexempel att det går att nå jorden runt med mycket låga effekter.

Detta kan förklara att de radioamatörer som har plats för en full size dipol eller motsvarande effektiv antenn klarar sig bra med så låga effekter som 1 w eller så, medan mindre lottade amatörer som är trångbodda och av den anledningen tvingas välja mellan att kunna köra lite radio eller att avstå helt, får vara så snälla att dra på sändareffekten till kanske 50...100 w till en mindre effektiv antenn för att nå lika långt. Om man utnyttjar ev feederstrålning tillsammans med denna lilla antenn så kanske 10...15 w räcker för gott resultat.

Detta mitt enkla resonemang som jag med jämna mellanrum repeterat från olika vinklar, stämmer väl överens med all vedertagen matematik och antennteori och har även relevans i de praktiska experiment och mätningar som dagligen utförs av oss radioamatörer runt om i världen.

I förrgår snubblade jag över en gammal debattråd på www.eham.net (som jag inte sett tidigare). Intressant för min del var att ta del av en mätning som utförts på ett EMC lab hos JMR Electronics Inc. in Chatsworth, CA

Steve WB2WIK/6 utförde mätningen och kommenterar mätresultatet med frågan;

"What does this mean?"

och svarar sig lika fort sjäv:

"I'm not sure. I guess it means that if you have a 100W transmitter connected to an E-H antenna in free space, that will perform about a well as a 1W transmitter connected to a ½-wavelength dipole in free space. Sounds like quite a compromise, but then, most people using an E-H probably don't have room or permission to install a ½-wavelength dipole, which, on 20 meters, would be more than 33' long and need to be 33' above ground to work like a dipole."

Visserligen var mätantennen ett hembygge och de exakta mätförutsättningarna framgår inte här heller, i likhet med andra mätningar som det referats till i vår tråd här på ham.se. Det kan ändå vara intressant att ögna igenom tråden. Där finns också en del hänvisningar till andra mätningar och mycket som sagts där på det engelska språket har vi tjatat om flera gånger här på det svenska.

Man nämner t ex tvåsiffriga dB-tal och man diskuterar inverkan av feederstrålning m m. Allt går igen.

Här är länken: http://www.eham.net/articles/5002

73
Bengt EQL
 

SM5DCO

Member
Var för gräver man fram gammal dålig skit om EH-antennen
då det finns massor av positiva saker på nätet från Tyskland, Ryssland, Italien Frankrike och USA
Det är bara och söka med sökmotor på nätet. Sök på EH, EH-antenn och EH-antenna så kommer det också att dyka upp positiva saker till och med från Skandinavien.
73 / Conny

DJ0IP’s “Almost a Test” of the EH-Antenna
December 2002 1
Why “Almost” a Test:
“Real” tests should be conducted in wide open spaces (i.e., “Antenna Field Test
Grounds”). Instead, this test was conducted in my own front and back yard, with
two antennas in the front yard, the EH-Antenna in the back yard, and a house in
between. The two antennas in the front yard were already permanently installed. I
chose the next best possible location for the EH-Antenna . To be fair, I should have
swapped the location of the antennas and run the tests again because perhaps one
location is more favorable than the other. I did not (and will not) do that.
If you are looking for a professionally conducted test of the EH-Antenna including
measurements using precision measuring equipment, then please look elsewhere. If
you are interested in one ham’s experience, on the air using his transceiver’s Smeter
for measurements, then by all means, read on…
Why Test At All:
We hams are always searching for a “better” antenna. “Better” can be measured in
many different ways, including performance, size, appearance, cost, reliability,
bandwidth, etc. No antenna can be the best at all of these criteria. All antennas
have strengths and weaknesses. The purpose of my test was to determine when,
where, and for whom the EH-Antenna makes sense.
Location:
I live in the country, just south of Munich, Germany. When examining my results in
the spreadsheet, please keep in mind that some “DL” stations could be as far away as
1000 km (600 miles) while some Italian stations could be as close as 200 km (120
miles). The same is true for OE and OK stations. Munich is located in a time zone
that is GMT + 1. Darkness currently occurs around 16:00 GMT. Munich is a hightech
city but does not have a lot of heavy industry. It has a lower noise level than
most other large German cities. My country location is even quieter than in Munich.
As a result, one of the things which I was not able to test is “if” the EH-Antenna is
quieter than other antennas. This is “claimed” by many but hey – if I have little or no
noise to begin with, how can I test it?
Test Methodology:
All tests were performed using a Ten-Tec Argosy or Ten-Tec Omni VI+. For strong
signals, I used attenuation on the front end to reduce signals such that they were
mid-range on the S-meter. The AGC was switched to “fast”.
Most tests were simple SWL tests (receive -only) because they are performed much
more quickly than 2-way (QSO) tests. Occasionally I worked a few stations for a
DJ0IP’s “Almost a Test” of the EH-Antenna
December 2002 2
sanity-check to be sure that the antenna works as well on transmit as it does on
receive. It does.
In most cases I was unable to ascertain the exact QTH of the other station because I
did not listen to the frequency long enough. In some (SSB) cases the full call sign is
missing because I do not speak the language that the call was given in.
I repeated each test several times to be sure I was measuring a trend and not a peak.
If I was uncertain, or got conflicting results – which was often (especially during grey
hours) – I simply did not log the event.
Reproducible Results:
I can assure everyone that the results I have obtained and present here are true and
reproducible here at my QTH. I can not guarantee anyone that they will achieve the
same results at their QTH.
Antennas Tested and Compared:
For the low bands, the “Horizontal vs. Vertical” polarization differences are pretty
well established. The vertical antenna is typically better for long haul (DX) activity,
and the horizontal antennas (dipoles) are better for local, rag-chew activities
(especially when mounted at heights of less than one quarter wavelength). One
popular term these days is “NVIS”. Clearly the horizontally polarized antennas make
better NVIS antennas.
I conducted my EH-Antenna tests against both a horizontal and a vertical antenna.
These are my standard antennas which have been chosen as a result of 40 years of
trying litterly everything that the industry has suggested.
Of course a 5 element mono-band beam mounted one wavelength above a good
earth is a fantastic antenna and will out-perform all of the antennas I tested.
However, at frequencies of 7 MHz and below, who of us has this possibility?
Certainly not I, sir!
My “Horizontal Dipole” runs north-east to south -west. It favors the U.S. and
penalizes Asiatic Russia. It’s total length is 40m (about 130 ft.) and its height at the
feed point is 13m (about 40 ft.). Both ends are at about 10m (30 ft.). This antenna
is fed with 450 ohm open wire feed line. I have been using this antenna whenever
possible (instead of coax-fed) since seeing a “live” presentation from the late Lew
McCoy (W1ICP) in 1963. It works great on ALL bands but I typically switch to my
vertical for 20m and above.
My Vertical Antenna is a less-known antenna that has worked excellently for me for
 

SM5DCO

Member
Part två
the past 10 years. It is a “Vertical Dipole”, also fed with 450 ohm open wire feed
DJ0IP’s “Almost a Test” of the EH-Antenna
December 2002 3
line. The total length of this antenna is 12 meters (about 37 ft.). 14 meters total
length would have been slightly better for 40m but at the expense of performance
on 10m. I find the 12m length to be the best compromise. Since this antenna is
fully symmetrical, there is no need for radials. My tests over the years show this
antenna to out-perform simple quarter wave verticals using 2 or 3 radials. Of course
one “could” use 50 or 100 radials, but hey, I live in a house with 3 other people, 2
dogs and 1 cat. I can’t just go running wires all over the place! I originally got the
idea for this antenna from Karl Hille, DJ1VU, back in 1992. I tried it and have never
been without it since then. I use it on all of my contest ex-peditions. I highly
recommend it to anyone that wants a Ferrari for the price of a Ford.
BEAM ANTENNAS: Yes, I had many beams and quads over the years - beams at 25m
(75 ft.) height and beams at just 10m (30 ft.). During the past 20 years, all of my
beams and quads have been at 10m height which is the maximum permitted under
German law without obtaining a “building permit” for the tower. Except for the
front-to-back ratio, the difference in gain between my vertical dipole and these lowinstalled
trap beams is really “peanuts”. As a result, my tower and beam have been
laying on the roof of my garage for nearly 4 years now.
Feeding 450 ohm open wire antennas: Yes, you “can” use an external balun and a
“T” matchbox, but I have had bad experience with this configuration at power levels
greater than 100 watt. AND, I have tried the balun on both the input and the output
side of the “T”. A true symmetrical antenna matchbox is far superior to any “T”
configuration (for feeding open wire). I use symmetrical matchboxes on both of my
antennas. The horizontal is matched with a high-power version of the (German)
Annecke symmetrical matchbox, and the vertical is matched with a (English) Decca
KW Ezee Match matchbox. Both add significant additional pre-selection which helps
explain why my antennas are “quiet”.
RESULTS of the Tests:
You may examine the results of my tests in the accompanying spread sheet.
Although the spread sheet had foreseen 2-way contacts, most of the data logged
was receive -only. You might expect this to be simple and clear. It’s not. It’s highly
complex. Hey, each time I tested 3 antennas, I got 4 results!
Well, not quite that bad. The bottom line is, conditions change and results change.
They are distinctly different between day and night, but the real challenge is trying to
measure something during the grey periods (dawn and dusk) where conditions seem
to be changing 48 times per second!
I think the best way to evaluate the test results is to summarize the results in these
three categories: daytime, nighttime, and grey periods (dawn and dusk). I have a
good feeling for the accuracy of my results during the day and during the night. It
DJ0IP’s “Almost a Test” of the EH-Antenna
December 2002 4
was pretty clear-cut. The results I show for the grey periods should be taken with a
grain of salt.
Daytime Results:
During this time period, DX is out of the question. Local (for me, DL, I, & OE) QSO’s
are the most predominant. Here, the (expected) classical results were obtained.
The horizontal was typically 4 or 5 S-Units better than the vertical. The EH-Antenna
was typically 1 S-Unit better than the vertical – sometimes 2 or more S-Units. This
was pretty much “All the time” and reproducible. Conclusion: In addition to the
typical low-angle (vertical) radiating pattern, the EH-Antenna also exhibits a fair
amount of high-angle radiation, making it a better NDIS antenna than the vertical.
Although the vertical, compared to the other two, was a pretty poor performer
during the day, signal strengths of these local stations are typically strong enough to
be worked anyway.
Nighttime Results:
At night, the vertical was typically 2 S-Units better than the horizontal (except for
very close stations) – and sometimes even 3 S-Units better. This truly marked the
difference between Q5 copy or not (see JA4AHV & the last entry for JA5PL). The EHAntenna
was typically 1 S-Unit down compared to the vertical, yet still 2 or more SUnits
better than the horizontal. I conclude that the EH-Antenna performs more
closely to a vertical-polarized antenna than to a horizontal polarized antenna.
GreyLine Results:
During this period, all antennas were similar in performance. I was unable to say
which antenna (for sure) was better. During this time period, you can hear both local
and dx stations. I “perceived” the DX to be an S-Unit stronger on both the EH and
the vertical dipole than on the horizontal but it is difficult to be sure. Like I stated
earlier, I could usually test 3 different times and get 4 different results! Although I
spent a lot of time listening during these periods, I didn’t manage to log many tests.
Assumptions:
The low height of the horizontal dipole should cause it to be (in theory) an omnidirectional
radiating antenna. However, the fact that it was sometimes a lot stronger
than the EH and sometimes just a little stronger leads me to believe that directivity
played at least a contributing role. Unfortunately I did not take the time and effort to
put up a second dipole at 90 degrees to the first to confirm this.
Advantages of the EH-Antenna:
1. Size
DJ0IP’s “Almost a Test” of the EH-Antenna
December 2002 5
2. Appearance (may be disguised to not look like an antenna)
3. Efficiency
4. Omni-directional
5. Broad-banded, low SWR
6. Novelty (It’s fun working people with such a small antenna and hearing their
comments)
Disadvantages of the EH-Antenna:
1. Single Band
2. Expensive (if you buy one)
3. Difficult to construct for non-technical hams
4. Needs to be high and free-standing to be highly effective
Summary:
During the day, the horizontal was the clear winner, being consistently as much as 4
or 5 S-Units stronger than the other antennas. The EH-Antenna was almost always 1
or 2 S-Units stronger than the vertical.
At night the vertical was always 2 or 3 S-Units stronger than the horizontal, and the
EH-Antenna was typically 1 S-Unit down on the vertical.
A lot of what I heard during the “gray” periods is not recorded in my chart because I
was unable to determine which antenna was better – due to rapidly changing
conditions. QSB is rapid and can easily swing 4 or 5 S-Units. What I did learn is that
using two different antennas and a receiver with true “Diversity Reception” will surely
be more effective than simply using one antenna.
Conclusions:
1. At my home QTH, there really is no need to have the 40m EH-Antenna in
addition to my existing horizontal and vertical antennas.
2. If I could only have just one antenna for 40m, then I would choose the EHAntenna.
It is better than the dipole for nighttime DX and during the day,
although it is not as good as the dipole, the signals are typically all strong
enough (59++) anyway.
3. For portable operations (e.g., camping with my motor-home or perhaps with
a caravan) the 40m EH-Antenna will enable me to have an excellent antenna
without disturbing other campers.
4. Excellent antenna for hams restricted by zoning rules.
5. I need to test the 80m and 160m versions of the EH-Antenna. I have no
vertical for these bands. I assume the y would greatly out-perform my (low)
horizontal dipole for DX contacts – especially with stations off the ends of my
dipole.
DJ0IP’s “Almost a Test” of the EH-Antenna
December 2002 6
Future Tests:
1. What effect does “height” have on the antenna? How well will it work if it is
only 3m (~10 ft.) off the ground?
2. How well will it work indoors?
3. How well will it work with it’s base sitting just above the roof of my motorhome?
4. How does it compare to a well-designed magnetic loop antenna?
5. Is there a negative interaction when mounting two EH-Antennas (for two
different bands) in close proximity of each other?
 

SM5DCO

Member
Part tre
EH Antenna Tests
Received Sent / Heard GMT
Call Zepp EH VerDi Zepp EH VerDi Time QTH Comments
DL7NT S9 S7~8 S6 S9 S8 S7 16:35 Berlin He was sometimes 3 S-units stronger on the Zepp (heavy QSB)
DJ3UC S9 S7 ~ ~ ~ ~ 16:45 Collogne I didn't compare his signal on different antennas
CT3/DJ2AA S5 S7 S8 6:40
7X4AN S5 S6 S7 6:42
7X4AN S9 S8 S9 6:45 QSB and rapidly changing conditions. Difficult to obtain exact measurements
EA6AEI S5 S3 S5 6:47 Menorca
EA6AEI S7 S7 S7 7:18
I ? S9 S7 S8 7:32
I ? S8 S6 S7 7:33
EA5AUR S7 S7 S8 7:35
GM3SW S7 S7 S3 10:05 Reproduced same results several times. VerDi was weaker!
OK2PRM S3 S2 S2 10:10
HB9LE S8 S7 S5 10:25
DL ? S9 S6 S5 10:26
G4BWG S6 S4 S3 10:28
F5EBY S9 S8 S7 10:30
F ? S8 S8 S8 10:30
DJ2XJ S9 S8 S8 10:32
DK2JO S9 S6 S6 10:33
DL3DJ S9 S8 S6 10:38 Neu Brandenburg
DL ? S9 S7 S7 10:39 Burgwald near Marburg
DL5DM S8 S7 S5 10:42
EA8… S3 S8 S8 21:41
W1UK S4 S5 S5 21:43
4X4FC S4 S7 S8 21:45
UR4MOJ S6 S7 S8 Lugansk
BBC London S3 S6 S7 23:20
EA6AEI S9 S7 S8 6:45
G3MOM S8 S8 S7 7:23
IP4JPK S9 S9 7:28 Fred in Northern Italy
UR5FEQ S1 S3 S4 17:57
Double-Zepp
Total Length 40 Meters
Up 13 Meters
EH Antenna
Feedpoint Up 9 Meters
Titanex Vertical Dipole
Total Length = 12 Meters
Feedpoint Up 9 Meeters
Received Sent GMT
Call Zepp EH VerDi Zepp EH VerDi Time QTH Comments
UR5TA S2 S4 S5 17:57
F8DKS S2 S3 S4 17:58
UA4WJT S1 S2 S3 18:08
UR5IAP S1 S3 S4 18:10
JA ? S2 S3 S4 18:18
UA4JJC S0 S3 S4 18:20
F5NTT S3 S5 S6 18:23
G3MLN S5 S7 S6 7:10
LZ3PZ S3 S7 S8 6:45
7X4AN S3 S4 S4 6:50
F6GPE S4 S4 S6 652
S51OI S7 S8 S8 7:18
DL6UNF S5 S7 S7 7:19
YO5BEU S5 S8 S9 7:22
OK1AY S9 S6 S6 7:22
G4BWO S5 S7 S7 7:24
G3FLO S5 S5 S5 7:24
G0EVY S5 S7 S7 7:26
F(rance) S4 S7 S7 7:28
LX0LT S9+20 S9+10 S8 S7 S7 7:35 Wiltz Herman
F5MMX S9+20 S9+10 S9 S8 S8 8:00 40 km south of Paris - Name: Jean
DL6MQ S9 S6 S4 11:25
DJ4SZ(?) S9 S5 S4 11:35
HB9(?) S9 S7 S5 11:36
GERMAN HAM NEWS S5 S4 S3 12:05
DL6UEF S6 S4 S4 12:06 Kassel
DL2YJ S8 S4 S2 12:06
DL1AWB S8 S5 S4 12:07
DH8SBT S9+25 S8 S9 S6 S6 12:40 Stuttgart Freddy
F6KCW/P S7 S6 S5 15:45 Soissons Bernard
DF0GU S5 S4 S4 15:52
Received Sent GMT
Call Zepp EH VerDi Zepp EH VerDi Time QTH Comments
JA4AHV S0 S3 S3 15:55 Matsue Saki (noise level vs. Q5 copy)
G4RCG S7 S5 S5 15:55 In QSO with JA4AHV
JA7SSB S0 S3 S3 16:16 (noise level vs. Q5 copy)
EA5KY S4 S4 S5 17:54
IK8SCN S7 S4 S6 17:56
JA5PL S5 S6 S6 19:13 Kagawa
3Z0PRK S3 S4 S5 19:20
HA5MK/7 S4 S7 S8 19:41
Y02NAA S4 S6 S8 19:42 Timisoara Ady
G3RGD S3 S4 S5 19:45 Birmingham Ray
RK4FT S2 S3 S4 16:10
RW3DOX S1 S3 S4 16:11
SM7DZA S3 S3 S3 16:12
DL5ALI S4 S1 S0 16:16
DL5JF S6 S4 S3 16:17
OK1AY S3 S1 S2 16:21
DK5EQ S8 S5 S5 16:21 Ennepetal Willi
F6AVS S4 S2 S2 16:24 Colmar Francois
SM2LIY S7 S4 S5 16:33
DJ0SP S8 S7 S5 16:36
DA0GBW S8 S6 S4 16:38 Frabow Heinz
UA3DCZ S0 S3 S4 17:57 (noise level vs. Q5 copy)
IZ7AVY S4 S1 S4 18:33 Barletta
JA5PL S1 S3 S4 19:36 Kagawa
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag minns att jag läst den artikeln tidigare och kan inte omedelbart se något direkt anmärkningsvärt i den.

DJ0IP är ärlig i sin redovisning och inleder direkt med att skriva;

“Real” tests should be conducted in wide open spaces (i.e., “Antenna Field Test
Grounds” . Instead, this test was conducted in my own front and back yard, with
two antennas in the front yard, the EH-Antenna in the back yard, and a house in
between."

Vidare skriver han:

"No antenna can be the best at all of these criteria. All antennas
have strengths and weaknesses. The purpose of my test was to determine when,
where, and for whom the EH-Antenna makes sense"

Låter också rimligt. Jag brukar själv säga att: "Det finns ingen bästa antenn, det finns olika sorters antenner för olika ändamål"

Kan som en liten parentes berätta att jag i mitt yrke jobbar med just antennkonstruktion, primärt i GHz-bandet och många av dessa pyttesmå antenndesigner har väldigt låg effektivitet, i alla fall sett ur en radioamatörs synvinkel. Detta beroende på att det ofta är trångt om utrymmet i mina uppdragsgivares allt mindre prylar och att antennerna naturligtvis inte får stjäla utrymme, synas eller sticka ut... inte lätt alltid!


Vi måste vara på det klara med att DJ0IP:s resultat endast gäller för just hans förutsättningar, d v s på en annan plats så skulle resultatet rent teoretiskt kunna bli ett helt annat.

Generellt för antennmätningar gäller att tillämpa vedertagen antennmätstandard så att samma typ av mätningar kan göras på ett annat ställe och ge samma resultat. Repeterbarhet i mätningen. Vi amatörer har tyvärr inte tillgång till dessa möjligheter utan är istället hänvisade till DJ0IP:s A/B mätningar, mot någon annan antenn som råkar finnas uppsatt och som inte har uppmätta och veriferade egenskaper. Inget konstigt med det, men vi kan då inte heller förvänta oss samma kvalitet i mätresultatet. Felmarginalerna kan lätt bli oprortionellt stora utan att vi ens upptäcker det - beroende på att referensantennen har okänd data och andra olikheter i mätuppställningarna.

Kanske vi skulle starta en ny tråd i "antennmätmetodik" och i detalj gå igenom hur en professionell mätplats kan se ut och hur man som radioamatör med begränsad budget gör för att undvika att de värsta felkällorna. Trots allt går det att komma väldigt långt med enkla mätinstrument om man bara vet hur dessa skall hanteras och gillar att experimentera. Jag har förstått att fler än jag jobbar med sådant!? Any takers?

73
Bengt EQL
 
Last edited:

SM5DCO

Member
Hej
SM6GSV= dit förslag om att testa EH-antennen ser jag som en mycket bra förslag.
Jag har försökt få en del folk att nappa eller ställa upp på ett försök.
Men här är problemet: Alla nej-sägare är inte intresserade. För skulle det nu stämma
att Ted Hart har rätt angående EH-antennen
SÅ VET DOM INTE VAD DOM SKA TA VÄGEN OCH SKÄMMAS FÖR ALL DEN SKIT SOM HAR SKRIVITS. Så räkna inte med hjälp från det hållet att test en EH-antenn.

Det förslag jag har till dig är att bevaka Sixten SM5DAJ´s hemsida.Du når den via min hemsida.
Vi har ca: 4000 timar (det är riktigt fyratusen timmar på snart 3 år) dom övriga har bara ett formulär som dom har ögnat igenom och sedan protesterat.
Sixten kommer att presentera mätningar och experiment som han sitter och jobbar med just nu.
Han har dessutom ett jobb att livnära sig på. Så du får nog vänta några veckor.
Det finns en mätbild med detta inlägg. Där har Sixten mätt på en 40 meters EH-antenn.
Förklaringarna kommer att presenteras på hans hemsida.
73/ Conny
http://www.eh-antenna.se
http://info@eh-antenna.se
http://www.qsl.net/sm5dco

DS:
Sixtens kommentar

”Denna bild får man inte efter ETT och inte efter 10 byggen heller .
Så nog misslyckas många som tror att man byggt en EH antenn !!!!!!!!!!!!!!!!!!” DS

sorry Det går inte att bifoga fillen, programmet köper den inte / Conny
 

sm7wcz

Well-Known Member
För oss som värken vet bu eller bä så vore det väl på sin plats ja att göra något slags test så vi får ett någotsånär slutresultat i denna debatt,och framförallt viktigt är det för oss noviser att få veta OM det är en antenn att helt avfärda eller iallafall ha i åtanke.Det gäller ju framförallt för oss som bor tight till för div antenn arrangemang
 
Top