Elektromagnetiska hot – en introduktion

SM2OWW

Hm...

Elektromagnetiska hot – en introduktion​

Webbkursen ger dig förutsättningar för att bli medveten om elektromagnetiska hot (EM-hot) samt tänkbara konsekvenser av angrepp. Vidare får du även råd och stöd för hur man kan arbeta för att skydda sin verksamhet mot elektromagnetiska hot.

Målgrupp​

Kursen vänder sig till dig som är:
  • Chef, säkerhetsansvarig eller verksamhetsansvarig som jobbar på en myndighet, kommun, region eller företag med ansvar för samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur
  • Tekniker eller operatörer med ansvar för drift och underhåll av viktiga samhällssystem och behöver känna igen en elektromagnetisk incident.

Kostnad​

Kursen är avgiftsfri.

 
Top