Elevering för minskat markbrus?

SM6VFZ

Active Member
Då testar vi den samlade kompetensen här;
Jag undrar om det för UHF/SHF, 432 och uppåt, där bruset i kall himmel är svagare än bruset från varm mark, är någon mening med att elevera en yagi några grader så att den ser mer av himmel och mindre av marken?
För 144 kan det vara en poäng att göra detta om man har en hög mast, så att antennen ser mindre av störningsdimmar från grannar etc, men nu funderar jag alltså bara på termiskt brus från marken.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Förmodligen inte.

Både signaler och brus kommer från området nära horisonten, så när man
eleverar kommer mindre signal att nå antennen samt även mindre brus.

S/N blir därför konstant.

Bidraget från markens termiska brustemperatur via sidolober torde vara försumbart.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
1 grad elevering är drygt 110km bort och du får allt brus därunder från olika källor. Prova att rikta 90 grader upp och du får ändå signaler ifrån dipolens sidolober, dock svagare, men kanske starkare från outer space. Hur gravitationen påverkar RF-signalen kan jag inte säga..

/Sven.
 

SM6MUY

Well-Known Member
När jag simulerar antenner med "verklig" jord så pekar alltid looben uppåt. Ju lägre höjd över marken ju mer uppåt. Borde man inte elevera neråt då för att få in mer signal ?

Nedan är en 9el vårgårda på 2m på 15m över mark. Ger bästa looben vid 2 grader elevation. Sen en massa loober med miniman. Blir det verkligen så ? Och 18 dBi gain jämfört med 12 dBi i free space..

Man ser heller inte vad (sido) looberna ner mot marken blir, de som fångar upp ev störningar och markbrus...1630611306881.png
 

SM0AOM

Well-Known Member
Markreflexer och "ground gain" är realiteter, men blir svåra att kvantifiera, eftersom markens elektriska egenskaper
varierar så mycket och är svåra eller omöjliga att modellera noggrannt.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Om man inte har ett QTH som är störningsfritt gällande sina amatörradiofrekvenser, oavsett frekvensband, så tror jag inte det har någon betydelse vart antennen pekar eller trådarna hänger. Däremot kan det vara viktigt att inte förstärka störningarna med preamps mer än att kabelförluster kompenseras..

/Sven.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
I antennens omedelbara närområde får man en ganska ren lob i vertikalplanet utan de djupa dipparna som visas i beräkningsprogrammen.

Min 14 ele yagi för 2 m ca 21 m över marken kan eleveras från -10 till + 18 grader. Jag kan konstatera att de lokala störningarna från grannarnas störsändare på ca 50-100 m avstånd blir mycket starkare med negativ elevering och signaler på längre avstånd svagare. Precis som förväntat.

Mätningar har också visat att 0 graders elevation (upp till ca +5 grader) ger max signal från div fyrar och andra stationer på alla avstånd. För att signalstyrkan skall minska 1 dB behöver jag elevera ca +10 grader. De lokala störningarna från grannarna minskar dock mellan med 6-12 dB vid +10 graders elevation så för mottagning blir det en rejält stor vinst och absolut värt 1 dB förlust i sändningen. Ritar man upp vertikalloben för antennen i skala med grannarnas fastigheter på skalenligt avstånd så blir det tydligt varför signalstyrkan faller så markant. Kan vara en Aha-upplevelse för de som inte tänkt i dessa banorna förr. :cool:

På längre avstånd där markreflexen får större inverkan blir vertikaldiagrammet flikigt men i verkligheten blir dippen inte fullt så djupa som vid simuleringen. Om underliggande mark är kuperad skog så fylls dippen ut ganska mycket beroende på att skogen absorberar en del av energin i de låga vinklarna. Man kan jämföra med principerna för t ex dämpkoner som används i EMC-mätkammare.

När det gäller antenner för TV-sändare som sitter i mycket höga master så är det vanligt att man tiltar loben nedåt några grader för att få bättre och jämnare täckning i det primära täckningsområdet. Men för längre DX-avstånd (som inte är aktuellt för TV-sändare) så ger ändå 0 grader högsta signalstyrka.

Slutsatsen måste bli att ju starkare störningar man har från de närmaste grannarna ju mer går de att undertrycka genom att använda en hög mast med en smal antenn i vertikalloben och som kan tiltas uppåt några grader men inte så mycket att den utsända signalen faller för mycket. Någon till några dB loss kan nog accepteras i utbyte mot betydligt bättre mottagning.
 

SM6VFZ

Active Member
Tack för era svar. Hur är det då om man har skymd horisont, bör man elevera då för att få in mer av himmel istället för hinder?
I mitt fall har jag många träd omkring mig och skog kanske 50-100 m bort. Med endast ett fåtal glipor där man ser långt.
 

SM4HFI

Well-Known Member
Om du funderar på att kunna justera elevering eller inte så säger jag att det ger en dimension till att utvärdera. Eftersom himlen är kall jämfört med marken på 432 och högre frekvenser så motsvaras väl markbruset av humanbruset på 144. Jag ångrar inte att jag satte upp elevering på mina antenner för 144 och 432. Enda rådet jag fick beträffande mekaniken var att vända skruven på linjäraktuatorn nedåt, och det har funkat i både regn, snö och mitt emellan. Några bilder på stacken finns på https://ham.se/threads/effektdelare-med-olika-foerdelning.25781/page-2
Lycka till!
/Jan
 

SM6VFZ

Active Member
Snyggt där Jan!
Efter lite rotorrenovering ska jag nu igen sätta upp 2 st 44 el WiMo för 1296 MHz. Hinner inte bygga någon eleveringslösning men då de är stackade i sidled, på en tvärbom, som man kan se på min bild här till vänster, kan jag enkelt justera och sätta en fast elevationsvinkel. Det blir förstås svårt att utvärdera men jag får försöka lyssna lite på fyrar och vrida när jag sätter upp dem. Kanske i helgen..

Men 2m-antennen får vila över vintern. Ska sen försöka få upp den på min lada istället, ca 20m från all elektronik i huset. Enkla mätningar indikerar att det kommer bli bra mycket bättre brusgolv då än när jag har den på huset. Switchade nätagg i lampor etc stör på 144 MHz, men effekten avtar ju som bekant med kvadraten på avståndet.
 
Last edited:

SM6GXV

Korsdominant
Efter att ha experimenterat vilt med olika antenner för 144 har jag som -EQL skriver ovan valt 10 graders fast elevering vilket verkar vara en bra kompromiss för bästa S/RFI. På 432 och högre vinner man inte lika mycket. Jag väntar på en beställd maskin till min verkstad så att en eleveringsaktuator kan installeras för valbar elevering.

Tipset från -HFI angående aktuatorns orientering med skruven nedåt noterat...
 

SM6VFZ

Active Member
Jag testade att sätta fast elevering på några grader men inser att mitt maströr inte sitter helt rakt och då blir det mer elevering i vissa riktningar än andra. Slutsatsen är nog att man behöver ett ställdon och en accelerometer för att kunna sätta och mäta vilken elevering man har och utvärdera det systematiskt. Sen ska man få alla antenner att peka åt exakt samma håll också. Framförallt när man har 20 dBi i varje. Finns onekligen fördelar med parabol på 1296 och uppåt..
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag använder ett litet kort ställdon avsett för satellit TV-paraboler. Antennbommen på 144 MHz Yagin är monterad på en förstärkningsplatta som hänger på en pinnbult i mastfästet. Bricka med låsmutter lagom åtdragen så att bommen lätt kan vippas upp och ner (utan ställdonet kopplat) men utan märkbart glapp.

För indikering av elevationsvinkeln används en lättgående kapslad potentiometer (skrot från nån loppis) som försetts med kort arm och en vikt av en bit mässing. Allt inbyggt i en liten plastlåda monterad på bommen. Fyra trådar ner till panelen i radiorummet. Två till motorn och två till indikeringen. Återfjädrande vippomkopplare för upp/ner och En 7805 med lämpligt förkopplingsmotstånd i serie med ett 50 uA analogt instrument graderat i grader. Enkelt och okomplicerat. För högre frekvenser än 144 MHz där antennloben kan vara smalare kanske det behövs lite bättre noggrannhet.

Det enda negativa i mitt system är att ställdonet går olidligt långsamt även på nästan 50% överspänning. Men möjlighet till elevering är ovärderlig för min del då störningarna från grannarnas elektroniska mackapärer snett ner från antennen minskar ca 6-10 dB när nyttosignalen i 0 grader bara minskar 1 dB. En klar förbättring av läsbarheten på svaga stationer således.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Att vinkla bort antennen från den riktning man vill mottaga en nyttosignal kan bli bra ifall man samtidigt får bort en störning i form av "brus" eller annat störande, men man kan ju inte lida för mycket förlust, på bekostnad av nyttosignal. Däremot ska man vara försiktig med preamps och inte förstärka brus - störningar. Den nyttosignal som inte finns i antennen kan inte uppfinnas med en preamp.

/Sven.
 

SM6VFZ

Active Member
Nu har jag testat lite mer och slutsatsen består. Det är svårt att elevera till fast vinkel. Man behöver ställdon och en accelerometer för att veta exakt vilken vinkel man har. Det är annars väldigt svårt att göra med ögonmått och gradskiva. Och så är det nog så att den elevering man vill ha varierar i olika riktningar.
Med hög mast är det nog vettigt att elevera något på 2m, som SM7EQL gör, för att slippa störningar från grannar. Men saknar man hög mast är det tveksamt om man har nåt att vinna. Och vi har konstaterat här att för högre frekvenser så kommer man inte undan det termiska markbruset om man ändå inte kör EME.
Kunde jag få elevering "gratis" hade jag gärna testat mer - kanske kan man få upp signalstyrkan något i de riktningar jag har tjock skog - men det blir i realiteten för mycket jobb för bvad jag tror att det är värt.

Så här blev det med mina antenner - tills vidare. 2 x 44 el Wimo för 1296 och under en 6el LFA för 2m. På ett 3m alu-rör:
 

Attachments

  • 20210925_155455.jpg
    20210925_155455.jpg
    175.4 KB · Views: 28
Top