Elsäkerhetfråga PTS-provet

SM0UAN

Well-Known Member
Är punkten 12.2.7 verkligen seriös?? Den är ju väldigt underligt formulerad, tycker jag. De exempel som ges är ju relevanta endast i de fall nån testar att att använda en "apparat felaktigt i våtutrymmen" eller nåt liknande. Det viktiga är ju att förstå vad en jordfelsbrytare gör, inte att bedöma exotiska särfall. Jag är glad att frågorna var mer verklighetsbaserade när jag tog certet.
 

SA0BUX

Old Member
•utföra, ändra eller reparera en starkströmsanläggning som ingår i en skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 V med effekt om högst 200 VA och ström begränsad av säkring på högst 10 A

Funderar lite över vilken typ av starkströmsanläggning man avser här ?

En transformator för ett 12V system ? , anläggning för batteribelysning ?
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Det är tyvärr många som "tror" att man vet hur det ska göras än de som "vet" hur man gör!! Elsäkerhet är viktigt och det måste man ta på största allvar oavsett man är radioamatör eller vanlig hemma-pulare.

/Sven.
 

SM0UAN

Well-Known Member
Funderar lite över vilken typ av starkströmsanläggning man avser här ?

En transformator för ett 12V system ? , anläggning för batteribelysning ?
Märkligt med dessa formuleringar. På mig låter det som matningsdelen av ett manöverspänningssystem (nätdelen till ett system med skyddsklenspänning, före säkringen), men jag är osäker.

Min invändning är ju att det är meningslöst att lära in potentiellt farliga situationer, där en jordfelsbrytare KAN hjälpa, om man inte förstår hur jordfelsbrytaren fungerar. Först när man förstår funktionen, kan man inse hur komponenten kan hjälpa upp säkerheten.
 

SA0BUX

Old Member
Och då är ju frågan om en Transceiver som är matad med 12V är en del av en skyddsklenspänningskrets , strömmen där överstiger 10A i
dom flesta fall.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Lite svar i klump

Är punkten 12.2.7 verkligen seriös?? Den är ju väldigt underligt formulerad, tycker jag. De exempel som ges är ju relevanta endast i de fall nån testar att att använda en "apparat felaktigt i våtutrymmen" eller nåt liknande. Det viktiga är ju att förstå vad en jordfelsbrytare gör, inte att bedöma exotiska särfall. Jag är glad att frågorna var mer verklighetsbaserade när jag tog certet.
Javisst är punkten seriös. Punkten inleds med hur en jordfelsbrytare fungerar för att sedan ge exempel på situationer där den kan skydda.
På liknande sätt finns det förklaringar i bildform på situationer där jordfelsbrytaren skyddar i svensk standard men i standarden förklaras inte hur jordfelsbrytaren fungerar.
Funderar lite över vilken typ av starkströmsanläggning man avser här ?

En transformator för ett 12V system ? , anläggning för batteribelysning ?
Ja, i båda fallen om anläggningen ingår i en elinstallation inom till exempel bostäder, kontor, industri, jordbruk...
För till exempel motorfordon, fartyg och luftfartyg gäller andra bestämmelser och standarder.

Märkligt med dessa formuleringar. På mig låter det som matningsdelen av ett manöverspänningssystem (nätdelen till ett system med skyddsklenspänning, före säkringen), men jag är osäker.

Min invändning är ju att det är meningslöst att lära in potentiellt farliga situationer, där en jordfelsbrytare KAN hjälpa, om man inte förstår hur jordfelsbrytaren fungerar. Först när man förstår funktionen, kan man inse hur komponenten kan hjälpa upp säkerheten.
Undantagen medför att herr eller fru N.N får installera till exempel en liten belysningsanläggning i sitt hem under förutsättning att det är klenspänning, max säkring 10 A och att det totala effekten är max 200VA.
Spänningskällan som levererar klenspänningen från elnätet ska då vara installerad av auktoriserad elinstallatör eller matas via stickpropp.
Ja det är detta undantag som medför att trädgårdsbelysningssystem och produkter från Älmhult får monteras /installeras i hemmen av personer med det som förr kallades erforderlig kunskap.

Jag håller till viss del med att det kan verka meningslöst att lära sig potentiellt farliga situationer men det finns många som inte kan översätta jordfelsbrytarens teoretiska funktionsprincip till verkliga situationer.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Elsäkerhet kommer till sin spets då hugade radioamatörer varit på loppis eller handlat från nätet och lassat hem allsköns gammalt bråte från en svunnen tid. När det ska kopplas in på elnätet, sånt man inte har en aning om, då gäller det att tänka rätt och vara försiktig. - Eller en sen lördagskväll då hen impulsivt ger sig den på att det gamla slutsteget ska kopplas in och startas upp, det som inte varit igång de senaste 11-åren..

/Sven.
 

SM0UAN

Well-Known Member
Jag vänder mig alls inte emot att man tränar och kunskapsprövar vad gäller elsäkerhet. Det som stör mig (kanske irrelevant här iofs) är när frågeställningar/frågor i ett kunskapsprov har dålig precision. Provet avser ju inte Vem von Helst, utan en blivande radioamatör, som väl förväntas kunna lite mer om just elgrejer. Men texten jag reagerade emot var kanske ryckt ur sitt sammanhang.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Men texten jag reagerade emot var kanske ryckt ur sitt sammanhang.
Ja, jag var nog lite snål och tog bara med den text som beskriver när en jordfelsbrytare kan skydda.
Elsäkerhetskapitlet i KonCEPT är lite mer innehållsrikt och innehåller sex sidor med information.
Jag klistrar in innehållsförteckningen för kapitel 12 här nedan.
73 de SM7NTJ Lorentz

12 Elsäkerhet 259
12.1 Människokroppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
12.1.1 Elektrisk chock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
12.1.2 Hjärt- och lungräddning, HLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
12.1.3 Resistansen genom människokroppen . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
12.1.4 Strömmens inverkan på människan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
12.1.5 Påverkan av elektromagnetiska fält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
12.1.6 Normer för fältstyrkor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
12.2 Allmänna elnätet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
12.2.1 Radioamatören och hembyggd elektronik . . . . . . . . . . . . . .261
12.2.2 Strömbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
12.2.3 Liten terminologi vid elinstallationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
12.2.4 Färgkoder för fas, noll- och skyddsledare . . . . . . . . . . . . . . .262
12.2.5 Uttag och stickproppar med jorddon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
12.2.6 Skyddsjordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
12.2.7 Jordfelsbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
12.2.8 Särjordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
12.2.9 Jordning av antennsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
12.2.10 Snabba och tröga säkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
12.3 Faror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
12.3.1 Överhettning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
12.3.2 Höga spänningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
12.3.3 Höga strömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
12.3.4 Antenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
12.3.5 Restladdning i kondensatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
12.3.6 Säkerhetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
12.4 Åska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
12.4.1 Faror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
12.4.2 Skydd och jordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
 
Top