EMC & Radiostörningar?

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Finns det några störningsproblem och vilka är i så fall dessa?

Den 11-12 november kommer SSA att anordna en utbildningsdag för sina avstörningsfunktionärer. Då undertecknad är med på ett litet hörn bl a för att föreläsa om EMC-problematiken skulle det vara av intresse att få veta vad det är för störningsproblem som man som SSA-medlem gärna vill få hjälp med att lösa.

Störningar på kortvågsmottagning från plasmabildskärmar och elektroniskt styrda fläktar, belysningsarmaturer och switchade nätdelar, datorer, digitalboxar och häststängsel har vi hört talas om liksom att KV- och VUHF-sändare kan orsaka störningar på TV eller i form av LF-detektering i telefon och audioutrustning. Elektronik i villapannor kan slås ut eller löpa amok. Listan kan göras precis hur lång som helst.

Men...

Vilka problem är mest akuta och bör prioriteras? Trots allt är resurserna att hjälpa till begränsade och då gäller det att satsa på rätt saker.

Ge återkoppling här på HAM.SE eller skicka ett mail till: emc (at) sm7eql.se

73
Bengt SM7EQL
 
Inga svar? Ska man tolka det som att allt eller inget är viktigt? Själv tycker jag detta är en mycket viktig verksamhet. Mer eller mindre all modern hemelektronik orsakar ju störningar. Själv har jag en digitalbox som spyr ut bredbandigt brus med ca 100 kHz mellanrum. Tv:n och en batteriladdare är andra störkällor, för att inte tala om datorn. Och detta bara i mitt eget hem... Skrämmande är vad det är!

SA6APZ
 
SM7EQL said:
Finns det några störningsproblem och vilka är i så fall dessa?.....
.....Vilka problem är mest akuta och bör prioriteras?
73
Bengt SM7EQL

Egna EMC problem hemma och grannar:
- Termostater & hjälpreläer (i värmeanl. och reglerutr. för dito)
- PIR utomhusbelysning
- Nätaggregat, små switchade PSU för PC, skrivare, laddare
- Usel kabelkvalitet på tv,dvd,vcr
- huslarmsystem
 
Last edited:
Tack för input. Jag har haft min förfrågan ute på ett antal olika forum vilket gett ett 15-tal svar totalt.

Med tanke på att väldigt många läser inläggen här på HAM.SE och således har haft möjlighet att ge konkret respons så får nog slutsatsen bli att radiostörningar inte upplevs som något större problem eller hot och är därför inget SSA skall eller behöver lägga sina starkt begränsade resurser på.

Av de svar som trots allt inkommit är de flesta allmänt hållna där innebörden kan kokas ner till "jag har störningar" eller "detta är viktigt och SSA måste... etc"

Utbildningen för SSA:s avstörningsfunktionärer kommer att hållas som planerat sedan får vi se vad detta arbete kan mynna i.

73
Bengt SM7EQL
 
Hej Bengt!

1. Störa TV- mottagning
2. Nätdelar till digital- boxar och PC inkl modem
3. Varvtalsstyrda ventilationssystem i skolor, på strålning som 0,5 km avstånd
4. Billiga ljudsystem till PC
5. Telefoner


73
Owe Persson
si3y (sm3cwe)
 
SM7EQL said:
Tack för input. Jag har haft min förfrågan ute på ett antal olika forum vilket gett ett 15-tal svar totalt.

Med tanke på att väldigt många läser inläggen här på HAM.SE och således har haft möjlighet att ge konkret respons så får nog slutsatsen bli att radiostörningar inte upplevs som något större problem eller hot och är därför inget SSA skall eller behöver lägga sina starkt begränsade resurser på.

Av de svar som trots allt inkommit är de flesta allmänt hållna där innebörden kan kokas ner till "jag har störningar" eller "detta är viktigt och SSA måste... etc"

Utbildningen för SSA:s avstörningsfunktionärer kommer att hållas som planerat sedan får vi se vad detta arbete kan mynna i.

73
Bengt SM7EQL

dålig respons eller dålig kunskap ?
vore det inte lärorikt för gemene radioamatör att veta "hur kan EMC se ut", "hur mycket EMC man får acceptera" och "var hittar man mer information om man misstänker sig ha EMC problem". Det är kanske det funktionärerna ska pyssla med när dom blivit "EMC-certifierade"?

Kanske är det så att gemene radioamatör ser det som lönlöst att ens försöka bearbeta "allt som stör".
Om man bearbetar EMCproblem så kan ju en del produkter i bästa fall hamna på svarta listan:
http://www.elsakerhetsverket.se/vanstermeny/forsaljningsforbud/emclistaoverforbjudnaprodukter.4.111ae04ff9ce93db3800013.html
 
SM0NCL skrev: >>>>dålig respons eller dålig kunskap ?
vore det inte lärorikt för gemene radioamatör att veta "hur kan EMC se ut", "hur mycket EMC man får acceptera" och "var hittar man mer information om man misstänker sig ha EMC problem". Det är kanske det funktionärerna ska pyssla med när dom blivit "EMC-certifierade"?
------------------------

Avstörningsfunktionen inom SSA skall ses som en del av medlemsservicen. Ett
av etappmålen är att det skall finnas två avstörningsfunktionärer i varje
distrikt, d v s 16 st frivilliga och ideellt arbetande medlemmar försedda
med var sin "doktorslåda med filter och ferriter" och som efter en
introduktionskurs i EMC & Radiostörningar (den 11-12 november) skall kunna
hjälpa drabbade medlemmar.

Beroende på uppslutning och hur denna utbildningsinsats tas emot får vi
sedan se hur vi kan gå vidare. Ansvaret för en ev fortsättning faller väl
närmast på SSA:s avstörningssamordnare när denne kommit in i sin roll? Denna
första etapp är initierad av SSA Styrelse.

Den hjälp som i praktiken kan tänkas erbjudas beror naturligtvis på hur
engagerade och kunniga de enskilda avstörningsfunktionärerna är. Är de
villiga att åka 10 mil för att hjälpa till eller bara svara på telefon och
e-post. Har de tillräckliga kunskaper och erfarenhet. Min egen erfarenhet av
att på fritiden hjälpa radioamatörer som varit drabbade av störningsproblem
är blandad positiv och negativ. I mitt närområde har jag under årens lopp
kunnat lösa en hel del störfall genom att åka hem till den drabbade och
konstatera vad problemen består i för att sedan koppla in ett filter eller
vad som nu behövts. På samma sätt kan vem som helst som har lämpliga
kunskaper, erfarenheter, ork och vilja, hjälpa sin kompis och det sker väl
också. Många har blivit glada och det känns bra.

Den trista biten är telefonrådgivning eller avstörning på distans. Från tid
till annan har förtvivlade radioamatörer ringt och bett om hjälp. SSA Kansli
m fl har varit duktiga på att skickat vidare de drabbade - Ring Bengt....och
så var Kansliet av med problemet för egen del. Här kommer man i en svår
situation eftersom de "goda råd" man ger ofta kostar pengar för den drabbade
så tillvida att den som har störningsproblem kanske själv måste köpa och
bekosta filter och ferriter för kanske en tusenlapp för att sedan konstatera
att de inte alls hjälpte som jag förutspått. Störningarna finns fortfarande
kvar och den där Bengt kan man inte lita på... Nytt telefonsamtal där man nu
måste försvara sig och återigen förklara för den drabbade att det här med
störningar är ett svårt ämne. Så kan man hålla på tills man själv tröttnar
på envisa radioamatörer som ibland är utpräglat kunniga på att ställa krav
men inte har förmågan att lyssna på det man säger. Det finns undantag och
tack och lov för det.

För att överhuvudtaget kunna hjälpa till, krävs att den drabbade själv kan
ställa en någorlunda korrekt diagnos på sitt problem. Det räcker inte med
att konstatera att S-metern visar över S9 på 80 metersbandet och sedan be om
akut hjälp. Det skulle vara samma sak som att ringa till doktorn och
säga -Aj aj aj, jag har så ont - men inte veta VAR det gör ont. Ett svårt
fall för doktorn som tålmodigt får be patieneten återkomma när denna känt
efter VAR det gör ont. Gör det ont i huvudet så kanske en Magnesyl
hjälper?

Kontentan av detta blir att den drabbade själv måste ha eller åtminståne
vara villig att skaffa sig grundläggande kunskaper om hur radiostörningar
kan uppstå, dess kopplingsvägar, om de är ledningsbundna eller luftburna.
Här ser jag stora kunskapsbrister bland den vanlige radioamatören och på den
punkten skulle en artikelserie i QTC säkert komma till nytta och uppskattas.
Man kunde börja med att beskriva de vanligaste typfallen med start i januari
2007. Vem tar hand om detta, samordnar och vem skriver artiklarna? Allt
handlar till syvende och sist om frivilliga arbetsinsatser där den ene
hjälper den andre alternativt att man försöker hjälpa sig själv.

73
Bengt SM7EQL
 
Det finns nog åtminstone en dold anledning till att du inte fått ännu fler svar på din tidigare enkät. Vi är säkert många som inte ens vågar eller orkar försöka sätta upp en amatörradiostation av upplevd eller befarad risk att störa grannsämjan. Även om "störningen" går att avhjälpa rent tekniskt, är det naturligt nog inte lika lätt att komma till rätta med den psykologiska eftereffekten. Tyvärr kan man nämligen i fortsättningen bli misstänkt att rå för alla konstigheter som kommer att uppträda i grannarnas hemelektronik, till och med om man skulle råka vara bortrest på semester. Värst är givetvis sådana misstankar som inte framförs öga mot öga, utan bara "cirkulerar" grannar emellan.

Jag var på slutet av 1970-talet med om ett liknande scenario, låt vara av det beskedligare slaget. Det var inte roligt för min XYL att öppna ytterdörren och höra att "nu stör han igen". Några ferriter satte effektivt stopp för störningarna, men inte för oron varje gång en granne i fortsättningen ringde på dörren. Som någon skrev i ett liknande sammanhang, det är en sak att ha rätt, en helt annan sak att rätt.

Alla har lagt märke till hur mycket en mobiltelefon stör ljudet i stereon eller rentav bilden på TV:n, men knappast någon anklagar den som ringer eller leverantören/tillverkaren av telefon och störd hemelektronik. Men när det gäller rentav obetydliga störningar utifrån, är man sannerligen inte tolerant. Det skall nog till en informationskampanj av det större slaget för att få folk i gemen att bli mera noggrann när man väljer utrustning, och inte bara låta priset avgöra, så att man redan vid källan hindrar störningar både från egna mobiltelefoner och sändaramatören i närheten.

För att enkelt försöka sammanfatta resonemanget - hur påverkar man den naturliga slutsatsen "Det fungerade ju innan du satte upp din(a) antenn(er)!" ? Även om det egentligen inte gjorde det...

/ Göstha -SM5DXU
 
Last edited:
Back
Top