En annan tvåbandsantenn i Populär Radio

SM7-8291

Well-Known Member
Denna antenn är beskriven i Nr 9 1945
Antennen är konstruerad av K.A. Lidén SM5SL
Antennen är avsedd för 10 och 20 metersbandet
Antennen är en vanlig dipol på 2x5 meter(total längd 10 meter).
Antennen är en halvvågsantenn på 20 meter och en helvågsantenn på 10 meter.
Antennen har en märklig anpassningsningsenhet BALBAL.
Den består av en 4,85 meter lång stub öppen nedtill med impedansen 416 ohm. Antennen matas av en 600 ohms stege. Denna är ansluten till stuben 1,62 meter under antennen.

I en annan tråd i detta forum beskrivs "Den bortglömda anpassade flerbandsantennen"
Denna antenn är av samma typ som SM5SL:s antenn, fast med annan våglängd och 300 ohm balanserad matning.
 
Last edited:
Top