En till antennväxel, 2x2

SM7TOG

Active Member
Finns det några erfarenheter av en MFJ 1703B här på forumet?

Jag har två riggar och två antenner och skulle vilja kunna skifta antenn på så vis att riggarna alltid har en varsin antenn kopplad.
Kan jag har båda stationerna igång samtidigt? Vad händer när jag sänder med den ena, (på samma band?, på olika band?)
Kan jag paja nånting?


Nån som har idé på bättre lösning?

73 de Jonny, SM5TOG.
 

SM4FPD

Well-Known Member
I detta fall, och om man skall bygga själv vore en snörväxel det bästa.
Dvs en panel med ett antal utgångr till radiostationerna och en rad kontakter till antennrna.
Särsklit med tanke på att det brukar bli fler antenner och fler radiostationer med tiden.

Exvis en plåt, eller isolera platta med 4 eller kanske sex BNC jackar som går till antenner.
En rad med likadan BNC jackr som går till radiostationerna.
Med en patchkable, dvs en stump RG-58 med BNC pluggar kn mn koppla anenn 1 till rig 2 och antenn 2 till rig 1 och så vidare.
Allt utbyggbrt efter hnd som radiogrejerna äka i antal.

Tar man bort patchkablarna har du skilt antennern från radiostationerna i åskskydsskäl.

Med en isolerad platta kommer då även jord att bli frånskiljt, och antennerna i sig blir skilda jördvägen.

En antennjack blir förstås 3:dje anennen som är den konstlast man bör ha.
Två av jackarna går till SWR mätaren som då kan kopplas in till valfri antenn och valfri radio.

Om radiostationerna överlever att du sänder på en antenn och lyssnar med en annan på den andra radion, beror förståss på avståndet mellan antennerna, och resp mottagares tålighet mot strark insignal.
Men minst 10 - 20 meter mellan antennerna är att föredra om du kör max 100 W.


SM4FPD
 

SM0AOM

Well-Known Member
Den avbildade MFJ-switchen är en "transfer-switch" som kopplar antingen "rakt fram" eller "korsat".
Gemensamt för enklare sorter är att deras isolation mellan portarna är ganska begränsad, i häraden 40 dB i HF-området. Det innebär att c:a 10 mW kommer över i den andra porten när man sänder med 100 W genom den andra.

Det är i mesta laget om radion saknar skyddskretsar mot för hög HF-nivå i antenningången.

Man brukar sträva efter minst 50 dB, gärna 60 dB mellan portar.
 

SM7TOG

Active Member
Ok. Tack för svar.
Då ska vi se om jag tolkar det rätt. Vi har två problem som rent av är farliga för riggarna. (IC7300)
För det första så är ioslationen i switchen på nivåer som kan vara farligt för riggen och för det andra så sitter antennerna för nära varandra. En kortvågsbeam i toppen på en mast och strax under sitter matningspunkten till min OCF-antenn.
Så även om jag får tag i en bättre switch så är antennseparationen ett stort bekymmer?
 

SM4FPD

Well-Known Member
Ja du bör nog se till att få mindre efekt in i mottagaren på den radio som lyssnar.
Jag frågade ICOM en gång hur stor effekt en IC-756PROIII tål in i mottagaren.
De sade 15 Watt. Vilket låter mycket, hur länge vet jag inte, dvs det må handla om sekunder bara.
Men faktum är att det var (under min tid på SRS) extremt oanligt med skador av att man sänt på annan antenn i närheten.
Det som kunde skada en TRX var när man kom hem och körde mobilt på HF, parkrade hemma på gården under dipolen för kortvåg, och mobilntennen ger mycket hög fält rakit uppåt. Medan man avslutade radiokontakten i bilen skadades radiostationen som stod inne, även om den var avstängd.

Medicinen mot det är att använda antennjack nr 2, som vid avstängd radio kopplar bort ansluten antenn.

En gång mätte jag effekten som kom in i mottagaren på en kommersiell kortvågsanläggning.
Den besod av en station med slusteg, flera kW, och en log pelle. Samt en tråddipol 5 meter under LP i samma mast kopplad till en annan radiotation. Vid sändning med den stora stationen mätte jag upp 30 W till den lilla radiostationen, mottagaren höll, faktiskt.
Det var en Austaliensk Barret station dvs ingen jättehöjdare till radiostation, och den saknade skydd för saken.

Ett annat fall var en radioamatör som hela tiden blåste HF steget i by a fina 2 meters stationen.
fick laga den 3 ggr som garanti.
Det vsade sig sen att kortvågsdipolens ena ben slutade 50 cm från 2 m GP:en

En ägare, i annat lite sydligre land, radioamatör, hade en IC-7800 med slutsteg.
Den blev totalt uppbränd, till slut kom det fram att hans båda kortvågsantennen hade blåst ner, båda antennen anslutna till 7800 antennjackar.
Antennerna låg på marken och det hade snöat så de syntes inte.
Med QRO ut på en antennen som låg i en hög under snön kom ju ett par kW (minst) in i stationen via den andra antennen.
Så antennen som ligger i en hög på vandra under snön är ingen höjdare.

Så gott som alla ICOM HF-stationer har skydd mot för hög spänning in i stationen. Det består av ett VDR motstånd. Man kan se det som en liten glasampull c:a 16 mm, i vilken det sitter en svart sak som liknar ett motstånd. Heter i schemat DSA301. I de nyare riggarna finns motsvarande men i form av en vit sak med två metallgavlar, diameter c:a 6 mm. Ser ut som ett gasurladdningsrör, och kan vara ett sådant.
Skyddet mot statisk urladdning är bra med dessa saker och skyddar försåss även mot RF från grannen.

SM4FPD
 
Top