Fake RF trissor

SM7TLH

Well-Known Member
Ommärkta komponenter är ett stort problem också för tillverkande industri, och det finns flera bolag som specialiserat sig på att åt kunder lagerhållnings testade komponenter.

Det enklaste testet är acetontestet, där ommärkta komponenters ovansida ofta löser upp sig. Sedan kan man med mikroskop leta efter tecken på ”blacktopping” och jämföra ovan- och undersida (svårt på TO-220 dock).
 
Top