1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Feeder som antenn!?

Discussion in 'Antenner och master' started by SM0HXO - Sven, Oct 14, 2016.

 1. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Kan en feeder vara en antenn? Om ja! - Varför vill man använda en feeder som antenn, i så fall hur, oavsett det är en bandkabel av viss Z, hemgjord stege eller en koaxkabel?
   
 2. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Tänk dig att du har en liten dipol för 20m-bandet hängande 40m upp i luften matad med 40m koax.
  Om du nu skulle vilja köra vertikalt på 160m-bandet så skulle det ju passa alldeles perfekt att använda din 40m långa koaxkabel som en kvartsvågsantenn.
  Detta förutsätter givetvis att du har en bra jordanslutning eller många långa radialer liggande på backen.
   
 3. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Så du menar att den centermatade dipolen, 5+5m, 40 meter upp i luften med en koax och med en pl-259 ansluten i riggen också blir en 1/4 våg för 160m bara man har ett stort antal radialer utlagda på marken runt sitt QTH. Och vad, eller hur, menar du med en bra "jordanslutning"? Duger det lokala elnätets skyddsjord eller ska jag skapa något eget, annat jordningssystem?
   
 4. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  När man kör på 137 kHz krävs en vertikal antenn.
  Själv kortslöt jag stegen och ändmatade den, jag fick då en vertikal del på dryga 15 m, samt en topkapacistans som utgjordes av dipolen som i mitt fall är 2 x 40 m.
  Enligt programmet tant.exe skulle den hamna på 1500 kHz, men med en avstämningsenhet kunde jag stämma av det hela på 137 kHz.
  Jämfört med att lyssna på dipolen med stege som vanligt blev skillnaden enorm, minst 40 dB.
  Lyssnar jag på mellanvåg utan avstämning omkring 1500 kHz blir det en bra fjong med antennen, så nog stämmer den däromkring.

  Dvs matar man matarledningen kortsluten som en vertikalt kommer dipolen att utgöra en top hat, vilken sänker resonansfrekvensen avsevärt.

  Ett jordplan ökar givetvis verkningsgraden, ett nät av trådar, helst bör det vara avstämt och ligga någon meter över marken. Har man ett sådant krävs inga andra jordtag.
  Gulgrön är nog varken bra eller att rekommendera, då blir elnätet en del av antennsystemet.
  Ett jordspett, njae, marken har ofta ganska höga förluster för våra radiofrekvenser. En maskvärmare......

  Den som har 10 - 20 m koax rätt upp och möjlighet att lägga ut omtalat jordplan, kan skapa en DX-antenn, för 1,8 - 7 MHz. Vid högre frekvenser duger dipolen då den ju sitter högt per våglängd.

  De
  SM4FPD
   
 5. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Så fort du har stående våg så kommer matarkabeln fungera som antenn du kommer ta emot och avge strålning från den. Man kan på sätt och vis se det som att en antenn är en matarledning med oändlig stående våg, tänk t.ex på den vikta dipolen. Det finns ett flertal antenner som man med fördel gör av matarkabel som Slimjim med flera.
   
 6. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Du måste givetvis skruva loss din kontakt och t.ex. mata antennen mellan koaxens skärm och radialerna.
  Det krävs alltså en enklare omkoppling mellan de två olika matningsmetoderna.

  Det lokala elnätet eller skyddsjord skall inte användas som HF-jordning någonsin.
   
 7. SM0APK

  SM0APK Gamling

  När det nu talas om jordplan:
  På mitt sommar-QTH i SM6 har jag en brunn ca 5 meter från huset. Antag att jag fäster en sladd i en plåthink och langar ner hinken i brunnen. Blir det ett jordtag värt namnet?
  SM0APK / Stig
   
 8. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Som jag förstår det så blir det en god jordpunkt, det är i princip så man skapar jordpunkter för elnätet. Men markytan är en dålig ledare så jordplanet blir mediokert. För att få ett bra jordplan krävs att du lägger ut radialer.
   
 9. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  "Så fort du har stående våg så kommer matarkabeln fungera som antenn du kommer ta emot och avge strålning från den"
  Hur förklarar du detta, SM0KBW?
   
 10. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  Han kanske gjorde provet när det var på högskolenivå?
   
 11. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  I det fall man använder ett nätaggregat som är skyddsjordat i chassiet mot 230V sidan och att 13,8V terminalens svarta pol är i förbindelse med chassiet så kommer också riggen bli ansluten till skyddsjord(gul-grön).
  - Annars ok där GLD, med att ta loss antennkontakten, bygla skärm med mittledare och på nytt mata i den bygelpunkten samt ansluta riggens chassie till det konstruerade HF-jordplansnätet och kanske tuna av också.
  -Är detta en vanlig metod att skapa antennlösning?
   
 12. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Självklart! alla antennlösningar är vanliga för det experimenterande radioamatören :)

  När det gäller anslutning till skyddsjord via nätagget:
  Jag har ett ordentligt nätfilter som även filtrerar skyddsjorden.
  Tidigare kunde jag mäta HF-ström i gul-grön speciellt när antennen var svårtunad.
  När jag började använda ett "riktigt" filter så uteblir denna common-mode-ström och strömmen tar då en annan väg.
  I mitt fall till dom utlagda kablar jag kallar "motvikt" eller min inglasade balkong som består av många meter aluminiumprofil.
   
 13. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Appropå balkongmontage, hos mig så är Aluminiumen i räckena anslutna till skyddsjord. Jag tror att förutom tak&fasadkonstruktioner så måste bostadskomplex var till skyddsjord i händelse av åska&blixt. Detta kan ju göra påverkan ifall maströr eller antenn inte är galvaniskt åtskilld från t.ex balkongräcket.
  - Dessutom upptäckte jag att då radions svarta kabel drogs ur hylstaget på nätagget så var radion fortfarande på. Den fick sin retur via nätaggets skyddsjord till balkongräcket - maströret - antennkontaktens skärmanslutning och till radion.
   
  Last edited: Oct 14, 2016
 14. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Inte hos mig. Jag har stämt av loftgångs-räcket som är ca 17m och på balkongen använder jag räcket (3m) som reflektor till en 6m yagi.
  Tyvärr är alla metallföremål nära huset ändå kapacitivt kopplade till husets elnät.
   
 15. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Ang SM0APK:s plåthink i brunnen.
  Kanske ett sådant jordtag kan vara bra för att jorda ett åskskyddsystem.
  Som HF-jord till en halvvågsvertikal, dvs GP är det att betrakta som att du gräver ner halva antennen.
  Halva antenne nedgrävd och halva effekten till spillo.

  Jag minns en artikel i någon amerikansk tidning, HAM RADIO eller QRZ, artikelförfattaren hade borrat en brunn, och fodrat med stålsrör, den gav vatten och allt var frid, så reste han en 20 m lång vertikal och vad kunde vara bättre jordplan än att ansluta sig till foderröret, 50 - 100 m djupt? Väldens bästa jord....
  GP:en gick inget vidare, men en dag när det hade regnat rejält bildades en sjö omkring vertikalen och brunnen med sitt foderrör.
  Vattenytan blev ett jordplan och nu gick GP:en bättre.
  Märk skillnaden mellan att gräva ner halva antennen och att göra ett jordplan.

  Allt hänger på vad man vill ha sin jordning till.

  Biltaket är ett utmärkt jordplan om du sätter en 50 cm lång pinne (1/4 våg) där och kör 145 MHz.

  Skillnaden mellan att ha jordplanet några meter över marken till en GP brukar vara märkbar, man slipper jordförlusterna.

  Med ett bra jordplan, får vi en antenn som inte ger HF i skärmen in till radion och vidare ut på elnätet. Och anlägget kan vara kopplat till skyddsjord utan problem.

  Kvartsvågen skall spegla sig i jordplanet, så blir den en halvvågsdipol, vertikalt stående.

  SM4FPD
   
  SM0HXO - Sven likes this.
 16. SM0APK

  SM0APK Gamling

  Hmm, får tydligen använda plåthinken till något annat...
   
 17. SA2CLC

  SA2CLC Well-Known Member

  I kombination med brunnen har du iallafall en bra förutsättning för kalla drycker. Funderade alltid på hur morfar jämt lyckades fiska upp sockerdricka ur brunnen vid sommarstugan när man var liten.
   
 18. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  Jag skulle absolut prova slänga hinken i brunnen! Funkar det inte är det bara att dra upp den och ingen märker någonting! He!
  Det bör vara en riktigt grov lina, gärna just under marken så returströmmarna får det svårt att stråla.
  Jag har lagt en grov fläta under huset då jag byggde ... verkar funka utmärkt.
  Jag har bergvärme och 90 m djupt borrhål. Undrar om det finns plats att skicka ned en kopparfläta 90 m. Bättre jord kan man väl knappast ha?

  Sedan det här med swr. Jag har lärt mig att swr bara uppträder på insidan av koaxen. På insidan av skärmen. Antennströmmen går efter innerledare och insida skärm och även swr fast åt andra hållet dvs reflekteras åter till antennen.
  På utsidan skärmen finns commonmodeströmmarna. Den vanligaste torde vara obalansströmmar. Det är dessa man känner av då "chassiet" bränner, eller brum i lurarna uppstår osv. I sådana fall strålar koaxen/mataren.

  Slutligen trådskaparens fråga. Jag har en 100 m stor horisontell loop som jag matar via stege i ena hörnet. Den sitter ca 12 m upp och stegen är 15 m. På 160 m lägger jag ihop stegens båda trådar och matar via hembyggt L-filter på samma sätt som man matar en långwire. Jag föreställer mig att loopen bildar en "top-hat" till den korta vertikalen på 15 m. Jag har sannolikt mycket låg verkningsgrad i antennen då men jag kör en hel del dx tack vare låg strålningsvinkel på det lilla som går ut. Här har jag alltså gjort en balanserad matare till vertikalantenn. Det går ju lika bra med koax.
   
 19. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Jord i form av ett djupt nedslaget spett, kopparstång, anslutning till brunnens foderrör, nedgrävd kopparlina, plåthink i brunn etc. är jordsystem som är bra om man vill bli av med något. Åska exvis kan absorberas i jord med ett rejält jordtag. Men det sker oftast utan att man behöver slå ner jordspett......blixten slår ju ner i jord där det den behagar.
  Att anslutningen till jord med en plåthink i vatten skulle bli särskilt bra är knappat troligt, vatten, om det är rent vatten leder dåligt och hinkens yta är mycket liten i sammanhanget.

  Många upplever dock att HF i chassiet försvinner och störningar på mikrofon försvinner med anslutnings av radiostationen till sådan jord.
  Och det må vara sant, men då har vi använd jord för att bli av med något, dvs bli av med den dyrt införskaffade HF vi har ut från sändaren och ner i backen. Kanske 10 till 90 Watt av våra 100 W hamnar i jordsoptunnan. Som tur är märks kanske inte att halva effekten går ner i jord, och ger go värme till maskarna, det blir ju bara en halv S-enhet hos motstationen.
  Jord är således att betrakta som en soptunna för HF och åska.
  Har man HF i chassiet och störningar på mikrofonen gäller nog snarare endera att dra ner effekten, eller se till att HF stannar ute i antennen och strålar istället, göra antennen mer balanserad.

  Som skyddsjord är anslutning till jordtag synnerligen osäkert. Det krävs en ledning till elleverantörens mittnolla.

  Som sagt, det är stor skillnad på jord och jordplan.
  Det är stor skilland på ett jordspett och skyddsjord.

  Jord som spegel gör sig vanligtvis utan anslutning med någon form av spett aller tältpinne. Sådan jord har betydelse för radiostationens utbredning över ett område på åtskilliga km.

  de
  SM4FPD
   
  SA0CNH and JanneG like this.
 20. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Nej det kan jag inte! Var trött på väg hem på pendeln, kan inte ens skylla på alkohol ;)

  Gjorde mig skyldig till den klassiska sammanblandningen av SWR och obalans, ska ett flertal kvällar bära stympad dumstrut av turkiskt ursprung (fez).
   
  SA5A, SM7CBS and SA3BYC like this.

Share This Page