1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Fieldays och störningsproblemen

Discussion in 'Program för amatörradio' started by SM4FPD, Apr 1, 2012.

 1. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Beräkna resonansfrekvensen på grillkorven (utedagar för radioamatörer)
  Då skall det grillas förstås. Öl och körv skall det vara när radioamatörer kör radio ute i naturen. Men vilken resonansfrekvens har den där korven egentligen. Detta är viktigt att veta ur QRM synpunkt och många trevliga fielddays, och även naturreservatskörningar har misslyckats av skäl där man inte haft riktigt koll på korvens resonansfrekvens. Visst kan man fuska och ringa till Scan eller aktuell korvfabrikant, men de har varit mycket ovilliga att besvara denna typ av frågor. De är uppenbarligen rädda för att tvingas CE märka sin korvar. Återstår att själv få fram en beräkningsgrund.
  Många parametrar måste mätas upp inför en beräkning av korvens resonansfrekvens.
  Fetthalt, kötthalt varav fläsk respektive nötkött, vattenhalt, tjocklek, läng till tjockleksförhållande, slankhetstal, och det svåraste men ändå möjligt att själv mäta upp, nämligen böjningsradie. Däremot har eventuell kryddning ringa eller försumbar effekt på resonansfrekvensen.
  Böjradien mäter man upp med hjälp av ett snöre, börja med 1 meter och tyck fast snöret vid ett tänkt centrum, vrid snörets ända omkring den korv man placerat vid en tänkt cirkel. Jämför cirkeln med korvens böj och förläng eller förkorta snöret tills det stämmer. Och snörets längd blir då br (böjradien), typiskt br = 700 – 1000 mm. Längd till tjockleksförhållandet, korven mäts med digitalt skjutmått, gärna USB skjutmått, och brukar vara mellan 20 och 35 mm. Längden är ofta 200 – 250 mm. Lt (längd tjockleksförhållandet) blir då 200/30 = 6,6.
  Slankhetstalet kommer från hållfastighetsberäkningens ädla konst. Och definieras: slankhetstal, mått på en tryckt pelares benägenhet att knäcka. Låt oss göra det enkelt för oss och välja slankhetstalet ST 1.
  Således börjar formeln nu ta form: 300 000 / l Lt ST dvs 300 000 / 200 * 6,6 * 1 = 227 MHz. Så långt allt gott, men nu tillkommer det svåra, nämligen våghastigheten i korven. Vi måste få fram en konstant för våghastigheten, och alla vet att radiovågor går mycket trögt genom fett. Fetthalten exvis på 15 procent multiplicerat med vattenhalten 10 procent blir 150. Och vi behöver nu det inverterade värdet, dvs 0,00666 det är nu vi behöver kötthalten, 35 procent och en konstant på 2 som är en temperaturkompensering, vi får fram våghastigheten 0,01 av den i vacum. Således vår korv svänger vid c:a 2 – 4 MHz. Trots sin korta längd och en så låg frekvens, därav risken att störa ut frekvenser i bandet 3,5 till 3,8 MHz.
  Komplicerat? Här finns en enklare beskrivning av beräkningen: 5.1 Centriskt tryck

  Men vad gör man då för att komma undan problemet?
  Fyra metoder har jag fått fram:
  1. Kapa korven i halvbitar, och höj därmed resonansfrekvensen till dubbla frekvensen. Dubbla antalet grillpinnar krävs.
  2. Skarva korven till dubbla längden, skarvmuffar med ätliga stoppskruvar, för grillkorv finns i Scans sortiment, och sänk därmed resonansen till halva frekvensen
  3. Separera tiden för radiotrafik och korvgrillning
  4. Använd en väl skärmad och jordad grillanläggning. Fråga på OBS eller ICA där du köpte grillen, efter grilljordningsutrustning. Kolla oxo EMC typgodkännandet INNAN du köper grillen.

  Ett annat tips som rör smak och hälsa, vid korvgrillning är att använda grillkol med låg tjärhalt.

  de
  Roysan
   
  4 people like this.

Share This Page