1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Fjärrstytning mac

Discussion in 'Program för amatörradio' started by SA0BVX, Jan 23, 2013.

  1. SA0BVX

    SA0BVX Member

    Finns det något program som man via en iMac kan fjärrstyra en radio med? Önskvärt är att det går att logga i samma program.
     
  2. SAØAWA

    SAØAWA Well-Known Member

Share This Page