1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Flower pot antenna

Discussion in 'Antenner och master' started by SM7FBJ, Sep 9, 2020.

 1. SM7FBJ

  SM7FBJ Bjarne

  Som rubriken antyder skulle det vara en antenn för en kruka. Min sitter dock på skorstenen och fungerar utmärkt för 6m (övre delen). VK2ZOI har på sin hemsa http://vk2zoi.com/articles/half-wave-flower-pot/

  En beskrivning som är enkel. Min är insatt i avloppsrör av 32mm ytterdiam. Den blev 3m lång med en skarv mellan 2 meters biten och 1 meters biten. Drosseln sitter på en rörstump som är 50mm i diam och sitter utanpå av-röret. En petflaska med avskuren botten sitter som skydd mot UV-strålning och väder. Den är limmad med epoxylim. Antennfästet kommer från an skrotad scannerantenn av typen discone. Pluggen/proppen upptill på röret kommer från Biltemas 6meters metspö.

  Jag målade PET-flaskan svart innan den kom upp på taket. Lycka till med byggandet om ni provar detta bygge. Min blev bra med en gång.
   

  Attached Files:

  SM0GLD, SA5A and SA2CLC like this.
 2. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Kul variant av dipol, Bjarne! Och snyggt bygge! Det kanske alla ser, men jag skriver ändå. Dipolen matas på mitten. Den nedre halvan av dipolen utgörs av utsidan på koax-skärmen. För att inte den delen ska bli alldeles för lång, och förstöra strålningsdiagrammet, så lindas koaxen till en drossel en kvarts våglängd ner från matningspunkten.
   
 3. SA0BUX

  SA0BUX Old Member

  Byggde något liknande utifrån ARRL handböcker på 70-talet, men då var det en coaxial dipole och jag kommer ihåg att man la en extra skärmstrumpa
  utanpå den yttre svarta isoleringen och nedåt som var lika lång som mittledaren. Den skulle s.a.s. vara mittmatad.

  Här är något liknande, kommer ihåg att den kallades bazooka i ARRL handboken

  http://www.iw5edi.com/ham-radio/3777/the-vertical-bazooka-antenna
   
  SA5A likes this.
 4. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Läste igenom länkarna i FBX och BUX respektive inlägg.

  Hittade detta i den senare:
  "One of the more interesting features is the braid itself. By folding an electrical quarter wavelength of braid back over the insulated coax we are forming both a dipole and a “bazooka” (sleeve) balun, a coaxial 1:1 balun that greatly reduces feedline radiation. The braid side of the dipole ends up considerably shorter than the top element because of the interaction between the braid and the coax. The outer braid couples with the inner braid to form the balun and is thus affected by the velocity factor of the coax."

  Stämmer det som skrivs i sista meningen - vi är ju nu utanför själva koaxialkabeln, i utrymmet mellan mellan den tillbakavikta skärmen och koaxialkabeln, där isoleringen utgörs av koaxialkabelns yttermantel (och förmodligen lite luft).
  Koaxialkabelns hastighetsfaktor gäller ju inuti densamma, här är vi ju på ett helt annat ställe där det förmodligen råder helt andra förhållanden?

  Någon som kan förklara?
   
 5. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Bra fråga! Och den kan brytas ner i flera frågor:
  - Hur mycket av strömmen i koaxens skärm hamnar på insidan respektive utsidan av den tillbakavikta skärmen? Utgör den nervikta skärmen en del av antennen (utsidan) eller en del av "balunen"? Eller både och?
  - Om vi tänker oss att koaxkabelns yttersida bildar en "kabel" med den nedvikta skärmens insida, där strömmarna är motriktade och lika stora, då finns det väl ingen ström kvar för koaxskärmens utsida? Hastighetsfaktorn kan sannolikt bli lägre än vågor i fri rymd, men att den skulle bli exakt som hastighetsfaktorn i koaxialkabeln, verkar väl inte helt sannolikt?
  - Om koaxskärmens utsida ändå fungerar som dipolens nedre kvartsvåg, med lika stor ström som den övre kvartsvågen i dipolen, borde den inte då vara lika lång som den övre delen?
  Nej, jag fattar inte riktigt hur det där funkar. ;-) /SM5DXV Sture
   
 6. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Som jag förstår det så är dipolen lika lång som en vanlig halvvågsdipol, men att man flyttat matningspunkten så att insidan på den nedvikta skärmen bildar en balun, och att man därvid förutsätter att man kan räkna med den hastighetsfaktor som råder inuti koaxialkabeln.
  Effekten blir ju också att man höjer matningsimpedansen.

  Jan (som behöver en 6-metersantenn)
   
 7. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  I nedre änden av den tillbakavikta skärmen är spänningen hög och avståndet till koaxkabelns skärm är mycket litet.
  Det påverkar längden på samma sätt som att en dipol-ända skulle ligga för nära ett ledande objekt.
  Detta sänker resonansfrekvensen och då måste man minska längden.

  Antennens nedre del skall helst ha mycket större diameter.
  Jämför med en 2,4GHz wifi-antenn.

  wifi-antenna-internal.jpg
   
 8. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Räcker drosseln för att förhindra mantelströmmar så är den antennen ett under av enkelhet.
  Jag behöver också en enkel 6m antenn:)
   
 9. SM4HFI

  SM4HFI Well-Known Member

  Spolen i botten är inte en drossel. Den bildar en spärrkrets tillsammans med strökapacitanser. I artikeln finns tabell för resonansfrekvens vid olika diametrar och antal varv. Förmodligen är det även beroende av fabrikat av RG58 också.
  Nån bra idé hur man trimmar in den? Mäta mantelströmmen udda kvartsvågor bort från spolen och trimma?
  /Jan
   
 10. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Men är inte spole och drossel samma sak egentligen;)
  Jag har sett att man sätter den nämnda spolen i resonans genom att placera en vridkonding parallellt.
   
 11. SA0BUX

  SA0BUX Old Member

Share This Page