Flower pot antenna

SM7FBJ

Bjarne
Som rubriken antyder skulle det vara en antenn för en kruka. Min sitter dock på skorstenen och fungerar utmärkt för 6m (övre delen). VK2ZOI har på sin hemsa http://vk2zoi.com/articles/half-wave-flower-pot/

En beskrivning som är enkel. Min är insatt i avloppsrör av 32mm ytterdiam. Den blev 3m lång med en skarv mellan 2 meters biten och 1 meters biten. Drosseln sitter på en rörstump som är 50mm i diam och sitter utanpå av-röret. En petflaska med avskuren botten sitter som skydd mot UV-strålning och väder. Den är limmad med epoxylim. Antennfästet kommer från an skrotad scannerantenn av typen discone. Pluggen/proppen upptill på röret kommer från Biltemas 6meters metspö.

Jag målade PET-flaskan svart innan den kom upp på taket. Lycka till med byggandet om ni provar detta bygge. Min blev bra med en gång.
 

Attachments

  • pot on gnd.jpg
    pot on gnd.jpg
    1.2 MB · Views: 59
  • pot on roof.jpg
    pot on roof.jpg
    118.7 KB · Views: 60

SA5A

Well-Known Member
Kul variant av dipol, Bjarne! Och snyggt bygge! Det kanske alla ser, men jag skriver ändå. Dipolen matas på mitten. Den nedre halvan av dipolen utgörs av utsidan på koax-skärmen. För att inte den delen ska bli alldeles för lång, och förstöra strålningsdiagrammet, så lindas koaxen till en drossel en kvarts våglängd ner från matningspunkten.
 

SM6CJB

Well-Known Member
Läste igenom länkarna i FBX och BUX respektive inlägg.

Hittade detta i den senare:
"One of the more interesting features is the braid itself. By folding an electrical quarter wavelength of braid back over the insulated coax we are forming both a dipole and a “bazooka” (sleeve) balun, a coaxial 1:1 balun that greatly reduces feedline radiation. The braid side of the dipole ends up considerably shorter than the top element because of the interaction between the braid and the coax. The outer braid couples with the inner braid to form the balun and is thus affected by the velocity factor of the coax."

Stämmer det som skrivs i sista meningen - vi är ju nu utanför själva koaxialkabeln, i utrymmet mellan mellan den tillbakavikta skärmen och koaxialkabeln, där isoleringen utgörs av koaxialkabelns yttermantel (och förmodligen lite luft).
Koaxialkabelns hastighetsfaktor gäller ju inuti densamma, här är vi ju på ett helt annat ställe där det förmodligen råder helt andra förhållanden?

Någon som kan förklara?
 

SA5A

Well-Known Member
Bra fråga! Och den kan brytas ner i flera frågor:
- Hur mycket av strömmen i koaxens skärm hamnar på insidan respektive utsidan av den tillbakavikta skärmen? Utgör den nervikta skärmen en del av antennen (utsidan) eller en del av "balunen"? Eller både och?
- Om vi tänker oss att koaxkabelns yttersida bildar en "kabel" med den nedvikta skärmens insida, där strömmarna är motriktade och lika stora, då finns det väl ingen ström kvar för koaxskärmens utsida? Hastighetsfaktorn kan sannolikt bli lägre än vågor i fri rymd, men att den skulle bli exakt som hastighetsfaktorn i koaxialkabeln, verkar väl inte helt sannolikt?
- Om koaxskärmens utsida ändå fungerar som dipolens nedre kvartsvåg, med lika stor ström som den övre kvartsvågen i dipolen, borde den inte då vara lika lång som den övre delen?
Nej, jag fattar inte riktigt hur det där funkar. ;-) /SM5DXV Sture
 

SM6CJB

Well-Known Member
Som jag förstår det så är dipolen lika lång som en vanlig halvvågsdipol, men att man flyttat matningspunkten så att insidan på den nedvikta skärmen bildar en balun, och att man därvid förutsätter att man kan räkna med den hastighetsfaktor som råder inuti koaxialkabeln.
Effekten blir ju också att man höjer matningsimpedansen.

Jan (som behöver en 6-metersantenn)
 

SM0GLD

Vänsterhänt
borde den inte då vara lika lång som den övre delen?
I nedre änden av den tillbakavikta skärmen är spänningen hög och avståndet till koaxkabelns skärm är mycket litet.
Det påverkar längden på samma sätt som att en dipol-ända skulle ligga för nära ett ledande objekt.
Detta sänker resonansfrekvensen och då måste man minska längden.

Antennens nedre del skall helst ha mycket större diameter.
Jämför med en 2,4GHz wifi-antenn.

wifi-antenna-internal.jpg
 

SM4HFI

Well-Known Member
Spolen i botten är inte en drossel. Den bildar en spärrkrets tillsammans med strökapacitanser. I artikeln finns tabell för resonansfrekvens vid olika diametrar och antal varv. Förmodligen är det även beroende av fabrikat av RG58 också.
Nån bra idé hur man trimmar in den? Mäta mantelströmmen udda kvartsvågor bort från spolen och trimma?
/Jan
 
Top