För språknördarna/-poliserna här.

SM5JAB

Well-Known Member
Det finns en hel del olika namn på scheman: Elektronikschema, Kopplingsschema, Principschema, Elektriskt schema osv. Googling ger inga entydiga svar på exakt vad som är vad och om det finns överlapp mellan dem så då går frågan vidare till expertisen här.

Några menar att Kopplingsschema är en monteringsanvisning med illustration som skulle kunna motsvara texten "Löd fast R12 i lödtornet till höger". Andra menar att ett Kopplingsschema bara visar hur schemasymbolerna är hopkopplade.

I gamla R&T förekommer Principschema, med schemasymboler och signaler, men det verkar vara ett begrepp på nedgång.

Så vad heter det egentligen, om rätt skall vara rätt alltså?
 
Ska man vara riktigt "petig" och korrekt är schema i plural "schemata", som min svensklektor på gymnasiet
dr Svensson, påpekade vid något tillfälle.

Betydelsen har nog glidit en del, gammal praxis som vi stofiler känner oss hemma med var att benämna själva den schematiska ritningen med symbolisk representation av kretselementen som ett "principschema", och en
ritning med en mer verklighetsnära illustration av kretselementen och deras montage som ett "kopplingsschema".

Denna distinktion användes under amatörradions och elektronikhobbyns storhetstid
bl.a. i våra liv- och husorgan Populär Radio/Radio&Television samt Radiobyggböckerna, publikationer vilka
gjorde ett outplånligt intryck på oss blivande telegrafi- och elektronrörstalibaner.

Dagens förflackade terminologi ser nog "principschema" och "kopplingsschema" som synonymer.
 
Jag har länge uppfattat det som att "principschema" beskriver kretselementen, men inte i detalj (komponentvärden, enskilda komponenter för tempkompensering etc), medan kopplingsschemat faktiskt kan utgöra en grund för ett bygge (fast man får ju inte direkta bygginstruktioner), med komponentvärden mm.

Inom järnvägens signalteknikvärld brukade man bara prata om "ritningen", med vilket man menade ritningspärmen för en anläggning (station, blockpost etc) med allt från spårlayot till de faktiska kretskopplingarna för signalställverket/-logiken.
 
Vi som är lite äldre i "gemet", alltså uppvuxna med R&T och Radiobyggböckerna, har en lite avvikande
uppfattning. Principschemat kan vara både detaljerat och innehålla alla komponentvärden, medan det
inte ger någon vägledning om själva uppbyggnaden.

1707475818524.png

Däremot är kopplingschemat en avbildning av verkligheten som ska ge vägledning om själva uppbyggnaden och dispositionen.

1707476236365.png
 
Principschemat kan vara både detaljerat och innehålla alla komponentvärden, medan det
inte ger någon vägledning om själva uppbyggnaden.
Just så, jag envisas att kräva av mina gymnasieelever att noga skilja dessa. Jag säger att principschemat skall se lika ut i hela världen och bara bestå av "godkända" schemasymboler.
Däremot är kopplingschemat en avbildning av verkligheten som ska ge vägledning om själva uppbyggnaden och dispositionen.
Här skall just monteringen vara syftet, ofta skall samma struktur gälla inom ett företag, och ett detaljerat foto kan med förklaringar fungera som kopplingsschema.
 
En mycket viktig diskussion det här! ;)

Jag själv är uppvuxen med Radiobyggböckerna och RT på 60-70-talet.

För mig har kopplingsschemat alltid betytt en ritning på komponenters värden och hur de kopplas ihop. Eventuellt med en bifogad komponentförteckning. Principscheman, där man ser hur komponenter monteras och löds ihop, är något som jag sällan har kommit i kontakt med. Snarare associerar jag det men översiktlig skiss av en apparats funktion och mer som ett blockschema (en term till att reda ut!)
 
Ska man vara riktigt "petig" och korrekt är schema i plural "schemata", som min svensklektor på gymnasiet, dr Svensson, påpekade vid något tillfälle.

Ha! Med min mamma som är gammal latinare har jag hört det förut – och även använt det förr – men eftersom det mötts med klentrogna ögon har jag sakta glidit ifrån det. Lovar att skärpa mig framgent :) .
Betydelsen har nog glidit en del, gammal praxis som vi stofiler känner oss hemma med var att benämna själva den schematiska ritningen med symbolisk representation av kretselementen som ett "principschema", och en
ritning med en mer verklighetsnära illustration av kretselementen och deras montage som ett "kopplingsschema".
[...]
Dagens förflackade terminologi ser nog "principschema" och "kopplingsschema" som synonymer.
Exakt min känsla också. Eftersom jag nu författar texter som skall läsas av studenter ville jag reda ut det en gång för alla.
 
Kretsschema då?
I min värld är det den fullständiga elektriska ritningen som i detalj beskriver de elektriska kretsen.

För mej är det ni kallar principschema mer en monteringsritning med förbindningarna mellan kopplingspunkterna inritade.
 
Spännande... för mig är ett principschema ett enkelt schema, exvis en oscillator där man anger en resonanskrets som bara en C och ett L, medan kopplingsschemat visar C som flera kondingar, fasta, justerbara, tempkompenserande etc. Jag skulle nog använda ordet "kretsschema" ungefär som "kopplingsschema". Monteringsskisserna är väl inte scheman, egentligen? Fast det är ju bara min syn, det finns uppenbarligen fler tankar om detta...
 
Den hävdvunna betydelsen av "principschema" är att det är ett fullständigt schema
med alla komponenter som ingår i konstruktionen. "Kretsschema" kan vara en mer modern synonym. Sedan talar man om "förenklat principschema" eller "ekvivalent schema" där man t.ex. utelämnat komponenter vilka endast har med likströmsarbetspunkten att göra eller avkopplingar.

"Kopplingsschema" är en äldre benämning för en avbildning som idag nog skulle kallas
för "monteringsskiss"
 
På engelska brukar ju begreppet "schematic diagram" vara rätt vanligt.
Att googla exvis schematic diagram "ICOM HM-36" brukar alltid funka, man får en ritning med komponentvärden.
När man läser den här tråden blir man ändå fundersam vad man skall våga skriva .....

Däremot komponentsymboler, verkar det inte finnas någon standard för...

SM4FPD
 
Back
Top