För svårt att ta certifikat

SM6VRL

Well-Known Member
..iaf just nu vad det verkar.
Det är inte långt att åka för att hitta en provförättare men numer skall även en övervakande bisittare sitta med.
Det kan man tänka sej blir omständigt/dyrt för bara en enda aspirant.

Jag har en sån, aspirant alltså som är redo(nåja) att åka och skriva.

-Är det möjligen ngn som vet om ngn pågående kurs i sm6 land där han kan haka på när det blir dax för dem att skriva upp?

Kanske finns det fler där ute som läser detta o upplever samma? Blir det ett större gäng ’privatister’ så kanske det underlättar saken.
Jag finns på t.ex sm6vrl@hotmail.com
/ Lasse
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Bisittaren påverkar inte kostnaden för ett prov, så det blir inte dyrare för provavläggaren.
Mer om detta finns att läsa i avsnitt 7 i SSA:s Handbok för Provförrättare, v 6.3 15.

Delprovet "Reglementen, lagar och trafikmetoder" kostar 100 kronor och provtiden är 60 min
Delprovet "Ellära och radioteknik" kostar 100 kronor och provtiden är 60 min.

Så totalt betalar provavläggaren 200 kronor för ett helt prov.

Sista stycket i avsnittet 7 berättar vad avgiften ska täcka och att bisittaren inte har rätt att ta ut en avgift av provavläggaren.
Avgifterna ska täcka provförrättarens omkostnader och utgår en gång per provavläggare och
provtillfälle. Provförrättaren ska lämna kvitto på erlagd avgift. Bisittaren har inte rätt att ta
ut avgift av provavläggaren.


Lite omständigare kan det bli då tid för provtillfälle ska finnas i ytterligare en almanacka.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM6VRL

Well-Known Member
Ja
På det kommer då peng för drivmedel ifall dessa skall åka en bit också.
För en enda aspirant känns det hela orimligt.

Som sagt, ngn som vet om ngn kurs på ngn klubb nånstans?
 

sm5phu

Well-Known Member
På det kommer då peng för drivmedel ifall dessa skall åka en bit också.
För en enda aspirant känns det hela orimligt.
Provet sker på den plats som provförrättaren anvisar. Det är inte meningen att provförrättaren och bisittaren ska göra hembesök hos den som ska avlägga prov. Tvärtom är det tänkt att den som vill avlägga prov kan få resa en liten bit.

73,
Jonas SM5PHU
 

SM6VRL

Well-Known Member
Den platsen kan bli var som helst. I ngn klubbstuga eller även hemma hos den som skall skriva.
Provförättaren bestämmer.
Frågan rör inte såna detaljer utan när uppskrivning kan ske.

Jag tackar SA0BUX för precis det jag frågar efter. Jag kollar upp..
 

sm5phu

Well-Known Member
Frågan rör inte såna detaljer utan när uppskrivning kan ske.
Du skrev att "dessa skall åka en bit också", och då antog jag att "dessa" syftade på provförrättaren och bisittaren, inte på den enda aspiranten. Min kommentar syftade just på det.

73,
Jonas SM5PHU
 

SM6VRL

Well-Known Member
Ja, det mena jag också. Man vet ju aldrig eftersom provförättaren bestämmer.
Lokale provförättaren som nu har slutat har försett mej med detaljerna. Prov som skall beställas i förväg osv.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
På det kommer då peng för drivmedel ifall dessa skall åka en bit också.
Du har fått svar på när ett prov i närområdet är på gång.

Men jag har inte riktigt förstått om du syftar på att provförrättaren (och bisittaren) har en drivmedelskostnad som provavläggaren ska betala eller om du syftar på att provavläggaren får betala sin resa till provstället?

Skrivningen är väldigt tydligt i anvisningarna Observera att reseersättning inte utgår till provförrättare

Så för min del är det helt klart att den som ska skriva prov betalar 200 kronor för ett helt prov plus kostnaden för sin egen resa tur och retur provplatsen.

Med dagens bränslepriser så får kanske SSA fundera på om föreningen i framtiden kan behöva gå in och till viss del ersätta provförrättarens resa till dess att ett annat provförfarande är driftsatt.
 

SM6VRL

Well-Known Member
Då kan jag berätta att det enl. hörsägen finns provförättare som utöver de 200kr tar ut ytterligare 100-200kr.
Ifall det är ersättning för drivmedel eller annat framkommer inte.
Tidigare skulle en avgift på 390kr in till SSA också. Det kan såklart vara borttaget.
 

sm5phu

Well-Known Member
Då kan jag berätta att det enl. hörsägen finns provförättare som utöver de 200kr tar ut ytterligare 100-200kr.
SSA har inte fått information om att sådant förekommer. Provförrättare som begär ersättning utöver provavgiften ska rapporteras till SSA, så att vederbörande kan skiljas från sitt uppdrag.

När datoriserade prov i en - förhoppningsvis - snar framtid införs, kommer systemet att göras om, så att avgiften för provet betalas till SSA centralt, i stället för direkt till provförrättaren.

SSA tar fortfarande en avgift på 390 kronor för att utfärda certifikatet. Den avgiften utgår såklart endast om provresultatet är godkänt.

Vad beträffar milersättning till distriktsledare och andra funktionärer så undersöker SSA för närvarande möjligheten att öka ersättningen med en skattepliktig del utöver det skattefria belopp som Skatteverket idag godkänner.

73,
Jonas SM5PHU
 

SM6VRL

Well-Known Member
Ok
Ngn skall ju ändå betala drivmedel ifall sådant går åt. Ifall provförättaren skall göra det minskar nog dennes intresse att åka ut i obygden för en enda aspirant.
Vi åker till Stenungsund. Saken är klar.
 

sm5phu

Well-Known Member
Ngn skall ju ändå betala drivmedel ifall sådant går åt. Ifall provförättaren skall göra det minskar nog dennes intresse att åka ut i obygden för en enda aspirant.
Det är inte meningen att provförrättaren och bisittaren ska göra hembesök hos den som ska avlägga prov.
Provförrättaren ska inte åka ut i obygden. Provförrättaren ska anvisa en plats som inte innebär några signifikanta resekostnader för honom själv. Den som vill avlägga prov får vara så god och pallra sig dit och själv stå för sina egna kostnader.

73,
Jonas SM5PHU
 

sm5phu

Well-Known Member
Det förekommer ändå att denne av fri vilja åker ut.
Säkert. Vi lever i ett fritt land och det är tillåtet att på egen bekostnad åka vart man vill, även för provförrättare. Om man har tillräckligt många som ska avlägga prov, kan provavgifterna ändå täcka kostnaden för en resa.

73,
Jonas SM5PHU
 

SM6VRL

Well-Known Member
Precis det jag mena med första inlägget…att med en enda aspirant kan det bli dyrt ifall provförättaren skall åka ut ifall inga speciella tillfällen funnits - men det gör det ju nu.

Jag har haft enstaka aspiranter här hemma där provförättare på eget bevåg begett sej med bibban papper men det var innan bisittare krävdes.
Själv fick jag åka iväg minns jag.
 
Top