Förstörd sinus

SM7NTJ

Well-Known Member
Vi kan på flera forum läsa om hur störningar från diverse elektronik gör det mer eller mindre omöjligt att ostört lyssna på radio för både proffs och radioamatörer.

I närliggande trådar om störningar beskrivs hur elektronik genererar störningar från lägsta frekvens upp till Gigahertzområdet. Många pratar och skriver om smutsig el och hur fenomenet inom kort ökat lavinartat.

När det gäller störningar på radiofrekvenser har radioamatörer här och på andra forum lagt upp bilder på hur illa spektrumet ser ut, men hur ser det ut på lite lägre frekvenser?

För nästan fyra år sedan skrev jag i ett inlägg på SSAs forum om att strömmen i en elanläggning kan se ut mer som taggtråd än sinus. Med tanke på att det för den genomsnittliga radioamatören och andra intresserade är okänt hur en störd sinuskurva ser ut, tar jag tillfället i akt och sprider informationen i en vidare krets. Jag lägger därför här på forumet in samma bilder som jag tidigare lagt upp på SSAs forum och en uppdaterad textmassa.

Exemplen nedan är uppmätta på ett par olika platser i Stockholmsområdet där det då var stora problem med funktionen för datorer, datatrafik, telefontrafik och modemöverföring.

Kurvorna nedan är uppmätta med en grafisk multimeter i anläggningar med 5-ledarsystem. Mätningarna har gjorts mellan två närliggande punkter som normalt skulle ha samma elektriska potential. För enkelhets skull visas kurvformen som en spänning.

Kurva1.JPG
Ovanstående kurva visar ett rms-värde på strax över 5 V och toppvärden närmare 10 volt. Båda dessa värden översteg med råge nyttosignalen och orsakade enorma problem.
För att få den störda anläggningen att fungera felfritt var slutkunden tvungen att bekosta en ny matningskabel till utrustningen direkt från fastighetens inkommande elmatning.Kurva2.JPG
Den här kurvan visar lite lägre värden än i det förra exemplet, men störningen orsakade ändå en större systemkrasch i ett telecomsystem varje morgon. Den här störningen isolerades bort med galvaniska avskiljare och en on-line UPS.

Kurvformerna ovan är exempel på hur störd 50Hz sinusformen kan bli av flera olika laster. Det är i sådana här fall inte möjligt att avstöra varje störkälla utan problemen måste lösas vid den störda utrustningen.

73 de sm7ntj Lorentz
 

SM4FPD

Well-Known Member
Det ser hemst ut Lorentz, men jag inser inte riktigt hur du mäter?

Du skriver:
"Kurvorna nedan är uppmätta med en grafisk multimeter i anläggningar med 5-ledarsystem. Mätningarna har gjorts mellan två närliggande punkter som normalt skulle ha samma elektriska potential. För enkelhets skull visas kurvformen som en spänning"

Menar du att spänningarna då är strömmen i exvis en av ledarna? Dvs spänningsfallet mellan två punkter i exvis en av faserna.

På vilket sätt liknar detta då spänningen mellan fas och nolla dvs det som skall bli en ren sinuskurva, 230 V ?

Vägen mot resistiva laster har blivit krokig och blir ännu krokigare i en takt som vi knappt förmår fatta. ja snart finns väl inte någon väg dit.
Trots lagar om faskompensering etc. så är med accelererande fart på väg mot peak-QRM.

Kanske borde likströmsnät ha varit bättre?

Det finns radioamatörer som bygger eget likströmsnät i egen stuga. Kan det vara nåt för framtiden?


de
Roy
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej Roy

Menar du att spänningarna då är strömmen i exvis en av ledarna? Dvs spänningsfallet mellan två punkter i exvis en av faserna.

Det instrumentet visar är den spänningsförändring som strömmen orsakar i en ledare. Det går som du skriver att göra en liknande mätning mellan två närliggande punkter på en fasledare, detta är dock lite svårare och farligare.

De här mätningarna är dock gjorda på PE - och signalnivå.

På vilket sätt liknar detta då spänningen mellan fas och nolla dvs det som skall bli en ren sinuskurva, 230 V ?

Om du mäter mellan fas och nolla (enfas) får du inte fram sådana här kurvor. Detta beror på att både fas och nolla samtidigt åker jojo upp och ner, så en titt med oscilloskopet på nätspänningen kan visa en snygg sinus.

Men i de här fallen är det är strömmen som är intressant och spänningen i kurvorna speglar de summerade strömmarnas kurvform.

Jag har i andra sammanhang gjort mätningar av ström med mätinstrument som visar strömmens övertoner och deras respektive faslägen.

lampa20watt.jpg

Den övre kurvan visar hur strömmen till en 20W lågenergilampa ser ut. Den undre visar ett stort antal övertoner och deras storlek.
(En liknande bild finns under avstörning på SSAs forum)

Går jag in i instrumentets meny kan jag få fram övertonernas faslägen och rita ett visardiagram. HU!

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4FPD

Well-Known Member
Så vad du visar Lorentz är spänningen som uppstår då den gulgörna funegrar som en strömshunt.
Dvs du visar att det flyter ström i den gulgröna, och att strömmen är allt annat än varken likström eller 50 Hz.
har jag förstått rätt?

I så fall visar du ju hur olämpligt det är att använda just jord, gulgrön, som en soptunna för störningar.
Ledaren blir en ganska effektiv antenn för den ström som flyter i den. En gnistsändarantenn... Oavsett vad som finns i andra änen av ledaren, en tältpinne i marken eller en förlängning ända till linjetransformatorn i kvarteret.

Mycket av dagens avstöning går ut på att man tror på myten om att gulgrön, eller jord, vad den än må bestå av är att betrakta som ett svart hål och skulle absorbera allt man inte vill ha.

Att detta möjligen funkar i labbet där prylar typgodkänns och med nätsimulator må vara en sak.

En av de enda tillfällen då jord, gulgrön funkar är när den skall leda en felström och blåsa nätsäkringen av elsäkerhetskäl. dvs rädda liv.

de
Roy
 

mikuni

New Member
Jo inte är det trevligt att vara tvungen att jaga störningskällor för att över huvud taget höra något på 80m.
Att köra batteridrift är ett alternativ, men lite bökigt.

Jag gjorde ett litet test.
Grundbrus vid 12V batteridrift S3 eller lägre, Yaesu FRG-7700 inbygd nätdel S5-6, extern 13,8V 23 A strömkälla S9

Halogen spot dimmern ger ännu ca S1 förhöjning...

Så inte har man riktigt ren el i nätet.
 
Top