Framtida störande elmätare?

SM7HIA

Active Member
Nu finns det politiskt beslut om att alla elmätare hos privatpersoner skall kunna läsas av per timme och att kunden skall kunna se sin förbrukning hela tiden.
Det här är inte purfärskt och kommer ta ett tag tills det realiserats, men vad kommer det att innebära angående störningar? Tänk om det blir så att varje elmätare skall börja sända PLT till en liten dosa som pluggas i ett vägguttag. Någon som vet hur det är tänkt att fungera?

https://www.nyteknik.se/energi/efter-omstridda-beslutet-miljoner-elmatare-maste-bytas-ut-6921795
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Någon som vet hur det är tänkt att fungera?
Om man läser på Aidons (leverantör av smarta elmätare) hemsida så ser man att dom avser använda sig av RF-baserad kommunikation.
Jag har själv träffat på dylika apparater i mitt jobb och där har man kört ett mesch-nät typ Z-wave.
Kanske är det så Aidons produkter fungerar.
Det vore i så fall väldigt bra så slipper man lågfrekvenskommunikation på el-ledningarna.
Ska man få näst intill realtids-info från sin elförbrukning så behövs en snabbare kommunikation än vad 60kHz (det finns flera lågfrekvensalternativ) alternativet kan erbjuda.
 
Top