Framtidens nät med analoga telefoner

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Jag liksom många andra har drabbats av "Framtidens nät" och kopparnätets nedläggning.

Den fasta telefonen försvann förra månadsskiftet och jag gillar att använda vanliga telefoner för längre samtal.

Efter mycket strul hittade jag en lösning som verkar fungera. Jag har skaffat en router (E5186s - 22a) som har utgångskontakt för att ansluta vanliga analoga telefoner.

Det fungerade! Vi kunde behålla de vanliga telefonerna men...

Jag skulle lyssna på HQ-nätet och slog på kortvågen. HU! S9 i brus över hela 80 meter. Routern hängde sig ofta och jag fick starta om den för att få kopplingston.

Jag kopplade slog på radiotestinstrumentet och kunde i spektrumläget se en brusmatta på -58dBm som gick upp till cirka 7,5MHz för att däröver snabbt avklinga.

Efter ett samtal till Operatörens tekniska support enades vi om att routern nog var trasig och jag fick hämta en ut en ny.

Jag har nu kopplat in den nya routern och den verkar mycket bättre ur störningssynpunkt då den bara orsakade en S3 i brusmatta.

Några ferriter ur förrådet monterades på kablarna för både nätdel och telefon men det gav ingen direkt effekt.

Efter en stunds tänkande på hur jag skulle kunna filtrera bort störningen kom jag ihåg de gamla ADSL-filtern och mindes hur de filtrerade bort talet från datasignalen.

Raskt plockades ett sådant fram och öppnades. Trodde första att jag skulle behöva göra en större modifiering av filtret med det visade sig räcka med att skruva ur 2 skruvar som förband inkommande stift (nedre stiften på baksidan av splitter) med filterkomponenterna.
ADSL_mod.jpg
Bilden visar till vänster den icke brytande mellanpropp som jag nu ersatt med filtret.

I mitten syns ADSL-filtret och hålen efter de 2 skruvar som demonterats för att frigöra stiften.

Modifieringen gör att den analoga signalen som går in via modularkontakten (skymtar nere till vänster på filtret) från routern passerar filtret och sedan går vidare via den här sidans jack till övriga telefonjack i huset utan att gå ut på inkommande telefonledning.

Med filtret inkopplat sjunker s-mätaren till en störningsfri nivå igen.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Lysande Lorentz.

En sån fröjd. Gäller nu att leta fram de gamla apparaterna typ Dialog. Om de inte gått i dumpen vid tidigare flyttar, så skall det finnas grå, mörkgrön och även röd sådan i gömmorna.
 
Top