Frekvens för yagiantenns spärrkretsar?

SM5DFF

Well-Known Member
Jag begrundar komponentlistan för Hy-Gain TH3 Thunderbird som har separata spärrkretsar för 28 och 21 MHz. Alla tre elementen använder samma typ av krets för 28 MHz och på 21 MHz är kretsarna för reflektor och direktor identiska, endast drivelementet har sin egen variant. Borde inte reflektorkretsarna generellt ha 4 % lägre frekvens och direktorns kretsar ligga 4 % högre än bandmitten? Skulle det i så fall ge större bandbredd?

Lennart
 

SM6PXJ

Well-Known Member
Ett angreppssätt kan vara att simulera antennen i någon lämplig mjukvara, t ex 4NEC2. Detta kräver att man mäter upp/beräknar C och L i de olika spärrkretsarna.
 

SM0BRF

Well-Known Member
De parasitiska elementens egenresonanser justeras enklast genom att ändra längden på rören. Då kan man ha samma spärrkretsar på samtliga element.
 

SM0ETT / Hans

Well-Known Member
Resonanskretsarna/spärrkretsarna ligger alltid på den högre frekvensen
För att hålla den energin endast på de kortare bitarna av antrennen.

Detta gör att man kan sätta flera spärrkretsar på samma antenndel
för att få flera frekvensområden.
 

SM4RNA

Well-Known Member
Om jag fatat frågan rätt så är mitt svar är att trapsen inte är ideala. De är alltså tillräckligt breda för att täcka önskad frekvens hos reflektor, drivelement samt direktor. Framför allt är det tydligen inte ekonomiskt försvarbarat att ha tre olika typer.

Vilken av bandbredderna är det vi talar om? Gain, F/B eller SWR? Impedans eller reaktans?
 

SM5DFF

Well-Known Member
BRF: Hy-Gain har varierande längder på rören så det har jag förstått. Men om ett elements resonansegenskaper inte bara beror på längden utan även på resonansfrekvensen på den spärr som sitter i änden borde den väl vara anpassad, det är det som är min fundering. När jag tillverkar en W3DZZ är SVF på 7 MHz högeligen beroende av hur spärrkretsarna är intrimmade även om trådlängden är korrekt.
RNA: Med bandbredd menar jag alla tre parametrarna.
ETT: Jag förstår inte ditt svar.

Lennart
 

SM0DTK

Active Member
Hej Lennart! När jag bygger yagi-antenner med spärrspolar så dimensionerar jag alltid spärrarna för reflektorn ca 4% i frekvens lägre än matat element och direktorn ca 4% över matad element. Hittills har det funkat alldeles utmärkt! / Martin
 

SM0ETT / Hans

Well-Known Member
OK, -DFA,
Antingen missförstod jag din fråga eller du missförstod mitt svar.
Då får jag försöka en gång till.

En spärrkrets/"TRAP" avstäms alltid till det högre frekvensbandet,
vanligtvis "mitt i" på det bandet för att "koppla bort" allt utanför
"trapen" då "sånt" tillhör lägre band.
Här är det trapskretsens höga impedans som söks då lägre band
ligger långt nedanför avstämningen.

Att avstämma traps för olika element till olika frekvenser inom bandet
har inte hört om förrut!
Har jag missförstått din fråga ber jag om ursäkt.
 

JanneG

Well-Known Member
Hans,
efter din förklaring "ovan" har "jag" äntligen börjat förstå "hur" en spärrkrets "fungerar"!

"7J" Janne/SM0AQW
 

SM5DFF

Well-Known Member
DTK: Jag gjorde så när jag byggde yagidirektor för 18 och 24 MHz men om det var rätt metod vet jag ju inte för jag prövade inte annat alternativ.
PXJ: Om det går att datorberäkna resultatet är jag intresserad av att ta del av siffrorna. Förutsättningar: arbetsfrekvens 28,4 MHz, spärrkretskapacitans 15 pF, avstånd DE-R 73 tum och DE-D 92 tum, parasitelementens längd plus respektive minus 4 % relativt drivet element. Det som ligger utanför spärrkretsarna är 1,35 m.
Alt. 1: Alla spärrkretsar på arbetsfrekvensen.
Alt. 2: Parasitelementens spärrkretsar på deras egenresonanser.

Lennart
 

SM6PXJ

Well-Known Member
PXJ: Om det går att datorberäkna resultatet är jag intresserad av att ta del av siffrorna.
Lennart

Tyckte frågeställningen var intressant så jag blev just klar med en simulering.
Man får väl ta resultatet med en stor nypa salt men kanske ger det en indikation åt att antennen blir mer bredbandig om man har "anpassade" spärrkretsar.

(Använde C=30 pF generellt i alla spärrkretsar. Justerade L på reflektor- och direktortrapsen för att få resonans +/- 4% från centerfrekvensen. Fick sedan kompensera med längden på reflektor- och direktorelementen för 28 MHz för att få resonansfrekvensen på hela sprötet som det var med originaltrapsen.)

FWIW

14_MHz.png

21_MHz.png

28_MHz.png
 
Last edited:

SM4HFI

Well-Known Member
En fundering jag haft är, varför ska trapsen vara resonanta? Det borde bli minst förluster om de inte är resonanta, utan ligger mitt emellan de band som man vill att antennen ska fungera på. Över resonansfrekvensen är parallellkretsen kapacitiv och förkortar elementet, under är den induktiv och förlänger. Finns det färdiga konstruktioner med det angreppet på problemet? Några tumregler hur man ska tänka och beräkna värden?

73! /Jan
 

SM5DFF

Well-Known Member
PXJ: Hjärtligt tack för informationen, åtminstone impedansanpassningen synes bättre med anpassade spärrkretsfrekvenser, men kommer även kurvor för förstärkning och backdämpning att bli annorlunda? Att den förmodade kapacitansen i mitt fall troligen är lägre än högre än 15 pF påverkar väl inte resultatet.
Jag tycker att de SVF-kurvor som visas i monteringsbeskrivningen för TH3 är smalbandiga, men eftersom jag nyligen har fått och renoverat antennen har jag inte hunnit mäta annat än SVF på drivet element. Där är gränsen för SVF 2:1 364 kHz på 14 MHz, 460 kHz på 21 MHz och 2360 kHz på 28 MHz, allt mätt efter 20 meter RG-213.

De frekvenser du citerar från Hy-Gain beror på de rörstumpar som sticker ut och som påverkar mätningen vid dippning, om man skulle såga av dem vid spoländarna skulle dippen hamna mitt på bandet.

HFI: Mittemellan-metoden går inte för en trebandsantenn.

Lennart
 

SM6PXJ

Well-Known Member
... kommer även kurvor för förstärkning och backdämpning att bli annorlunda?

På 14 och 28 MHz skiljde det mindre än 1 dB mellan original och modifierad. På 21 MHz växte bakloben med 3 dB på den ändrade varianten. Det borde väl gå att optimera om man har lust.
 

SM5DFF

Well-Known Member
Tack än en gång, Christer. Kontentan är att bandbredden vid SVF 2:1 ökar med 50% om man anpassar spärrfrekvenserna på parasitelementen, det bekräftar min aning och är bra att veta.

Lennart
 
Top