FT4 via satellit - fullt möjligt

SM0TGU

Well-Known Member
På HF har FT8 på ganska kort tid blivit det dominerande trafiksättet. Om vi ser på det betydligt mer smalare intresseområdet att köra amatörradio via satellit domineras det totalt av foni (SSB och FM) och CW. Idag finns det tekniska möjligheter att köra digitala modes även via satellit då dagens programvaror har möjlighet att kompensera för den sk. dopplereffekten dvs. att frekvenser förändras då ett object (satelliten) rör sig i förhållande till dig själv.

Under 2021 har tester och QSOn med FT4 gjorts mellan mig (SM0TGU) och dels SA0CAN och EA3HAH. Det har visat sig vara fullt möjligt med låga effekter att genomföra QSO på de satelliter som har SSB-transponder. Det öppnar upp för fler att köra QSO via satelliter då SSB och framförallt FM oftast kan vara stressigt och svårt.

I AMSAT-EA (AMSAT i Spanien) nyhetsblad skriver EA3HAH Carlos om de tester som gjordes:
http://amsat-ea.org/app/download/12682823/AMSAT-EA-Newsletter_03-2021.pdf

Om du vill veta mer om FT4 via satellit eller kanske prova ett QSO, skriv då ett mail till Lars SM0TGU på info@amsat.se

73
Lars SM0TGU
 

Attachments

  • FT4_XW-2F_QSO_210311.jpg
    FT4_XW-2F_QSO_210311.jpg
    49.7 KB · Views: 13

SM0IKR

Well-Known Member
Jag har lyssnat på Lars vid flera tillfällen och tagit emot helt OK. Körde med en GP o SDRsticka. GPredict styrde mottagaren och WSJT-X avkodade.

Snart kommer mina sändarantenner upp o då ska det köras QSO.
 
Top