G5RV - V-dipol, riktverkan, vinklar mm?

SM6APQ

Well-Known Member
XUN de APQ.
Du skrev:Alla antenner har sitt berättigande, ingen kan säga annat än att G5RV fungerar som antenn, likväl som en EH-antenn eller en T2FD gör, alla antenner har sina förtjänster och många

EH-antennen har sitt berättigande men absolut inga förtjänster. Ta bort matarkabeln och mata "burkarna" direkt från sändaren och du har ingen utsignal. Det är koaxens skärm som strålar - inget annat. Läs vad Janne AQW har skrivit efter analys.

Du skrev: har du en 4x40 m stor gräsyta bredvid huset har du många fler alternativ att välja på men det blir ganska ofta av naturliga skäl det som din favorithandlare råkar ha i webshopen, till exempel G5RV.

40 meter gräsyta möjliggör ju en 2 x 20 m dipol, eller hur. Som jag förut påpekat; en G5RV är ett sämre alternativ även om du bara har 31 m utrymme.

Du skrev: Det spelar ingen roll hur mycket vi sitter på ham.se och ondgör oss över bristen på kunskap och kritiskt tänkande hos nybörjare om vi inte själva drar vårt strå till stacken och på ett ödmjukt sätt upplyser och hjälper de nya radiokollegorna ut i etern innan de tröttnar och börjar med dans eller fotografering istället.
Vi får inte idiotförklara och trycka ner de i skorna då de äntligen tagit mod till sig och ställer sina försynta frågor på ham.se


Intresset för radioteknik och sedan amatörradio måste komma från individen själv. Har man intresse så läser man teknisk litteratur och behöver inte ställa försynta frågor.

73
Bengt SM6APQ
 

SM6APQ

Well-Known Member
FCU de APQ
Hej. Jag förväntar mig ett svar med kommentarer på mitt inlägg #46 som bemöter ditt #42.
73
Bengt SM6APQ
 

SM6APQ

Well-Known Member
FCU de APQ
Hej. Jag kan bara tolka din "tystnad" som att du samtycker med mitt inlägg och att du själv har haft begränsade kunskaper i fundamental antennteknik.

73
Bengt SM6APQ
 

Per/SM7YES

Well-Known Member
När vi ändå snackar enkla kompakta "kompromissmultibandsdipoler". Vad tycker ni om Windom (OCF, off center feed) dipoler, där man försöker lägga matningen i en punkt där man undviker för hög impedans? Här ett exempel på en konstruktion som lovar mycket: Windom Antenna Handbook

Jag tycker att Windom principiellt känns bättre än G5RV men har ingen praktisk erfarenhet av någon av dem. Någon som kan uttala sig om Windom vore att föredra istället för G5RV?

Nu har vi minimalt med plats och vill köra alla kortvågsband och måste köra med RG58 som feeder från lägenheten så flera dipoler eller större antenner och stege är inte möjligt. Vilken antenn vore bäst då? Windom eller G5RV? Jag inbillar mig att Windom borde vinna men jag kan ha fel. Vem vet? :)
 

SM0AOM

Well-Known Member
Websidan innehåller bara "snömos".

Den ursprungliga Windom-antennen skapades på 20-talet som en variant av T-antennen med en en-trådig matare som var både radiator och matarledning. Poängen med den formen av matning var att man kunde undvika stora impedansvariationer i matarens sändarända, och då blev det lättare att koppla antennen till dåtidens självsvängande sändare.

Samma antennkonstruktion gick sedan under namnen VS1AA och "1/3-Hertz".

När man matar en OCF-dipol med balun och koax uppstår problemet att en starkt osymmetrisk last ska matas via någon form av transformator. Den enda balunkonstruktion som klarar detta är en ideal strömbalun, och sådant finns bara i skolböcker.

De krav på common-mode impedans som ställs på en balun som ska arbeta under sådana förhållanden blir ändå extrema jämfört med när den sitter i mitten av en resonant dipol.

Mycket desinformation cirkulerar även om OCF-dipoler, och en av skribenterna här, SM5AQW, petade hål på bubblorna genom artiklar i QTC redan under 50-talet.

Om man prioriterar lågt SWR framför balans och/eller feederstrålning är det dock troligt att OCF-dipoler kan ge mer signal ut än G5RV, p.g.a. lägre förluster i matarledningen.

Hur mycket av strålningen som kommer från feederns utsida och från själva antennen återstår att se. Vissa fabrikat marknadsförs till och med som om feederstrålningen skulle vara en fördel(!).


73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

Bonazera

Well-Known Member
SM7YES:
Strängen handlar om G5RV! Ta gärna frågan i en annan sträng så är det lättare att söka för den som vill veta nåt om den antennen.

Jag måste tacka alla kunniga och insatta i antennbroblematiken.
Att jag inte har kunskapen vet jag, ingen ingenjörsexamen och inget större ljus i matte i den sjuåriga folkskolan, därav min frågor!
Jag tycker amatörradio är en intressant och trevlig sysselsättning och försöker förkovra mig undan för undan efter att pojkdrömmen med certifikatet gick i uppfyllelse efter min pension.
Era erfarenheter är en ovärderlig hjälp för mig, så tack igen.

Efter att jag nu testat min nyinköpta G5RV kan jag bara hålla med de negativa inläggen om dess förmåga att täcka alla band.

Monterad enl. instruktioner går den bra på 80 meter och godkänd på 40 m men övriga band måste tunas för att få ner swr till godtagbara värden.

Jag betalade under 400:- för antennen och är väl ok för två körbara band utan tuner samt ungefär materialkostnad för att göra en egen tråddipol enl. en del förslag i inläggen ovan.

Om man inte frågar får man inget veta, sa min gamla morfar!!

73, SA4BJK, hoppas vi hörs på radion!
 

SM6APQ

Well-Known Member
FCU de APQ.
Hej
Roligt att du är tillbaka i debatten.
Jag kommenterade ditt inlägg 7 sept och du svarade inte förrän 19 sept efter min något "hårda" uppmaning 14 sept. Det var det som irriterade mig.

Din medsända artikel om G5RV tror jag mig ha läst någon gång i RSGBs RadCom.
Synd att texten nu inte går att läsa! Var har du hittat den?

73
Bengt SM6APQ
 

SM7FCU

Well-Known Member
FCU de APQ.
Hej
Roligt att du är tillbaka i debatten.
Jag kommenterade ditt inlägg 7 sept och du svarade inte förrän 19 sept efter min något "hårda" uppmaning 14 sept. Det var det som irriterade mig.

Din medsända artikel om G5RV tror jag mig ha läst någon gång i RSGBs RadCom.
Synd att texten nu inte går att läsa! Var har du hittat den?

73
Bengt SM6APQ

Ge mej en emailadress som jag kan skicka mina skannade pdf-filer till.
De går bättre att läsa.
 

SA7BUJ

Well-Known Member
Ett tips är att inte lägga ut epostadresser på forum.
Man kommer bara få en massa skräp och spam mail.
Skicka ett pm istället.:)
 

SA7BUJ

Well-Known Member
Jag har skickat ett pm till dig nu.
Om du klickar till vänster på användarnamnet du vill skicka till kommer det en lista på aktiviteter bla skicka meddelande.
Klicka där och skriv ditt meddelande.
Du kan ju alltid redigera ditt inlägg efteråt.
 

SA7BUJ

Well-Known Member
Sedan för att läsa sina meddelande så titta längst upp på sidan där det står
Tjena SM6APQ under det så står det Private Messages klicka där så kan du se dina meddelande.
 

SM6APQ

Well-Known Member
FCU de APQ-
Tack för ditt mail. Jag har tragglat igenom alla sidorna och har några kommentarer. Tyvärr gick det inte att kopiera och infoga de rader som jag vill bemöta.

Louis skriver att dimensionerna är speciellt framtagna för att passa in i begränsade utrymmen.
Jag tycker nog inte att 31 m är ett "begränsat" utrymme!

Louis lägger ut texten på hur strömmarna och strålningsdiagrammen ser ut på samtliga amatörband 3.5 - 28 MHz. Det tycker jag är ointressant i detta sammanhang. Spänner man upp en mittmatad dipol så får man vara beredd på att strålningsdiagrammet varierar för olika band. Den amatör som siktar på att få en antenn som kan användas på 3.5 - 28 MHz tänker nog inte på primärt på strålningsdiagrammet.

Louis framhåller mycket riktigt att tanken med konstruktionen var att få en rundstrålande - sex-flikig - antenn på 14 MHz och på detta band fordrar antennen ingen tuner. Riktigt!

Sedan uppehåller sig Louis med att poängtera hur viktigt det är att stegen eller bandkabeln verkligen utgör en halvvåg på 14 MHz för att kunna upprepa matningsimpedansen till koaxanslutningen. Han kommer in på olika bandkablars våghastigheter och hur viktigt det är att "klippa" kabeln till rätt längd. Rätt i och för sig men detta görs enklare med en dip-meter kopplad i ena ändan av kabeln som kortslutes och bildar en kopplingsloop. Då får man absolut korrekt längd på bandkabeln antingen det "fönsterkabel", solid 300-ohms, eller något annat.

Louis erkänner att antennen fordrar en tuner på samtliga amatörband med undantag av 14 MHz. Då spelar impedans eller längd på bandkabeln ingen roll med undantag av 14 MHz.

Då är vi tillbaka på ruta ett och för att citera W2DU - varför inte använda öppen feederstege ända ner till stationen?

73
Bengt SM6APQ
 

sa0aba

Member
Antenner

Med en lite distanserad iaktagelse kan man fundera på om tråden längre handlar om antenner.
Varför är jag intresserad av radio?
Varför är du?
Varför fastnar vi i detta forum?
Må gott!
SA0ABA
/Jonas
 

SA0BUX

Old Member
Då är vi tillbaka på ruta ett och för att citera W2DU - varför inte använda öppen feederstege ända ner till stationen?

Det verkar även G5RV har insett när han skrev artikeln 1984 i RadCom:

På slutet av artikeln skriver han:

By far the most efficent feeder is the open wire type. A suitable length of such can be constructed in the same manner as that described for the open wire matching section.
.... ....
 

JanneG

Well-Known Member
Det förefaller mig som om diskusionen om G5RV-antennen börjar likna det engelsmännen kallar "flogging a dead horse" - det är märkligt att lite tråd och en stump koax kan väcka de starka känslor vi sett svalla i diskussionen ovan ....

tycker JanneG
 

SM7FCU

Well-Known Member
Hej
Hör (se?) och häpna, jag är tillbaka med nya rön om min fantastiska super multibandsantenn G5RV!
Nu har jag nog efter många tester kommit fram till den lösning jag tycker fungerar bäst.
Efter min radio har jag en hembyggd tuner typ "The Universal Transmatch" från ARRLs Handbook.
Mycket "trevligt" högpassfilter, men stämmer av det mesta...hm
Jag förbättrade dess undertryckning av höga frekvenser med serieinduktanser, iallfall.
Från tunern har jag en kort RG8 till en HF-tät box som innehåller en balun som ombesörjer god symmetri och 180 grader fasvridning mellan de båda utgående kontakterna.
Kontrollerat med oscilloscope, så det stämmer.
Nu grabbar, håll i er!
Från denna balunbox av gjuten aluminium som jag har i schacket löper två 75 Ohm koaxialkablar ihoptejpade typ RG11 parallellt med varandra (saknar iofs betydelse), exakt lika långa (viktigt!)
genom vinden bort till gavelspetsen där de båda innerledarna ansluts till varsin ledare i den i G5RV tillhörande 10,5m långa "stegen".
De båda skärmarna ansluts till varandra, men ej till jord eller något annat.
Koaxialkablarna är givetvis HF-tätt anslutna till balunboxen i radioschacket med koaxialkontakter.

Vad vinner jag på detta? Varför inte ha en klassisk 2 x 19,5 m Doublet med 19,5 m stege som beskrivs i Schröders "Radiobyggboken"?

Först av allt, jag är övertygad om att impedansen i denna övergång mellan "dubbel coaxen" och stegen är något jämnare och inte fullt så extrema som det kan bli i den Doublet jag nämnde.
Om sedan Herr G5RV har rätt i sina teorier så stämmer ju de 150 Ohm som denna dubbelcoaxmatare uppvisar nästan löjligt bra mot den som uppstår i G5RVns matningspunkt i stegens nedre ände.
Sedan har vi det med vikten. Två RG11 som hänger vertikalt 15m upp till radiatorn blir tungt, och dessutom blir det en anslutningsgrunka som måste stå emot både väder och vind.
Fordrar täthet och kontakter osv.
Min G5RV består av två trådar, ena tråden utgör ena dipolhalvan + ena ledaren i stegen och den andra tråden således den andra dipolhalvan + den andra tråden i stegen.
Inga skarvar, inga anslutningsburkar etc....två trådar, några isolatorer och stegpinnar, inte mer! Vikten närmast negligerbar!
Stegen löper in genom väggen längst upp i gavelspetsen. Alldeles på insidan ansluts den till de båda koaxialkablarnas mittledare.
Lätt åtkomligt utan att ta ner antennen, väl skyddat för vädrets makter.
Vidare, dubbelkoaxen, som jag skämtsamt kallar för "skärmad stege", är ju genom sin HF-täthet väl skyddad mot lokal QRN i huset från dimrar, LED belysning, datorer, platt-TV, värmepump och nätet i allmänhet.
Ja, jag vet. En fullt symmetrisk öppen stege där strömmarna går i motfas undertrycker ganska effektivt sådana störningar. Men ändå, den är inte så tät som denna matning.
Ja, det vet jag också, min dubbelkoaxmatning har mer förluster än en öppen stege. Naturligtvis. Men troligen är de så små att det knappast har en praktisk betydelse på kortvåg.
Jag tycker det borde fungera så, att eftersom jag har 150 Ohm istället för 75 som vid en kabel, så borde strömmen bli lägre än med en kabel och därmed även lägre förluster.

Dessutom, jag varken vill eller kan, ha en öppen stege inne på vinden! Jag måste gå den vägen, för schacket är i ena änden och sidan av huset och antennen på den andra sidan och änden.
Allt bråte på vinden och el som är draget i huset påverkar / påverkas av en öppen stege.
Jag vill inte heller ha en öppen stege invid skallen i schacket, så därför kommer det inte på fråga att ha en tuner med den typen av anslutningar som passar till en öppen stege.
Två HF-täta koaxer från en HF-tät balunbox som kopplas till en HF-tät tuner passar mej bra.
Likaså hade tanken att dra en stege genom radiorummets tak upp till vinden inte varit lockande.

Sedan har vi ju namnet G5RV...
Grundantennen är ju en G5RV, det är bara det att jag matar den på ett lite okonventionellt sätt, anpassat efter de förhållanden som råder just hos mej.

Kalla den vad tusan ni vill, men säj inte att den inte fungerar, för det gör den. Den gör det dessutom riktigt bra, precis som den dipol utan traps den faktiskt är.
Faktum är att den är en koaxmatad dipol där hela 10,5 meter av mataren är i praktiken förlustfri och viktlös och okänslig för väder, det ni! :)

Jag är nöjd och Gubben G5RV skiter i vilket....
 

SM0KBW

Well-Known Member
Även jag har testat att köra med 2*75 Ohm med en balun i botten. Använde mig av TV-koax och
en luftlindad balun av samma TV-koax i nedre ändan. Den fungerade utmärk.

Att köra dubbla koaxer är inte förlustfritt snarare tvärtom du får dubbla dämpningen jmfrt med
vanlig matning - dessutom jobbar dessa parallella koaxer under hög SWR.

Kul att du kommit fram till samma slutsatser som jag gjorde.
 
Top