Gamla skyldigheter

SM0APK

Well-Known Member
För länge sedan var man tvungen att kunna bevisa sin aktivitet som sändaramatör, med utdrag ur loggbok e.d. Annars fick man inte behålla sitt tillstånd. Dessutom måste man erlägga en årlig avgift för tillståndet.
Finns det någon som minns när dessa skyldigheter togs bort? Att avgiften försvann mycket senare än aktivitetsbevisandet är jag ganska övertygad om.
SM0APK Stig
 

SM5MX

Well-Known Member
Jag har också hört talas om detta med aktivitetskrav och loggbevis - men jag har aldrig hört att någon någonsin verkligen avkrävts sådan dokumentation!

73,
Rolf
SM5MX
 

SA0BUX

Old Member
Stod väl något att man måste föra loggbok och kunna uppvisa den vid anmodan.

Här finns nu två olika upplagor av B90

 
Top