Gamla skyldigheter

SM0APK

Well-Known Member
För länge sedan var man tvungen att kunna bevisa sin aktivitet som sändaramatör, med utdrag ur loggbok e.d. Annars fick man inte behålla sitt tillstånd. Dessutom måste man erlägga en årlig avgift för tillståndet.
Finns det någon som minns när dessa skyldigheter togs bort? Att avgiften försvann mycket senare än aktivitetsbevisandet är jag ganska övertygad om.
SM0APK Stig
 

SM5MX

Well-Known Member
Jag har också hört talas om detta med aktivitetskrav och loggbevis - men jag har aldrig hört att någon någonsin verkligen avkrävts sådan dokumentation!

73,
Rolf
SM5MX
 

SA0BUX

Old Member
Stod väl något att man måste föra loggbok och kunna uppvisa den vid anmodan.

Här finns nu två olika upplagor av B90

 

SM6USS

Active Member
Hittade denna tråden lite sent, men vet att kravet på loggbok fanns när jag tog cert 1993.
 

SM0AOM

Well-Known Member
För att börja i "nutid" så försvann avgiften 2004.

Loggbokskraven försvann gradvis, med början för mobilkörning,
och sedan för alla kontakter 1994 eller 1995 när PTS utformade sina första
"egna" föreskrifter.

Slutligen "aktivitetskraven".

De har funnits i två varianter;
en som fanns antydd i 1946 års utgåva av B:53, där det fanns en
möjlighet för Telegrafverket att inte förlänga ett tillståndsbevis giltighetstid (i vanliga fall 3 år)
ifall innehavaren inte kunde anses ha levt upp till att "utan kostnad för det allmänna vidmakthålla sina
färdigheter".


1641049181613.png
(ur QTC 9/1949)

Veterligen utnyttjades detta aldrig, men de som fått sin signal 1947 var lite till mans oroliga 1949/50 att
få en anmodan att redovisa sin aktivitet. Men i stället förlängdes giltigheten rutinmässigt så länge avgiften betalades.

Den andra varianten var den ordning som rådde under 80-talet och delar av 90-talet när 200 telegrafikontakter
måste redovisas för uppflyttning från B-certifikat till A.
 
Last edited:
Top