Gamma-matning av VHF och UHF antenner

SM4ANQ

Well-Known Member
I gången tid har det varit populärt att gamma-mata vhf- och uhf-antenner. Ofta klagades det på dålig SWR under snö- och regnförhållanden. Jag har samma erfarenthet trots val av högvärdigt isolationsmaterial.
På kortvåg matas också yagiantenner med gamma-matning men jag hör inte samma klagomål från den kanten.
Frågor:
- Vad är egentligen huvudproblemet med gamma-matningen som skapar problem vid regn- och snöförhållanden?
- Är det isolationsavstånden som blir underdimensionerade i den "tubkondensator" som oftast byggs upp?
- Finns det andra orsaker?
- Andra erfarenheter när gamma-matning användes på kortvågsantenner?
- Speciellt intresserad att veta grundorsaken till SWR-problemet eftersom jag inte sett något sådant presenterat - Vet man så behöver man ju inte göra om misstagen.
Bästa 73 de Ulf
 
Top