Generell samlingstråd för samtal kring amatörradio-certifikatklasser, kvalité med mera

SM6PVB

SM6PVB
Intressant tanke detta med "kontrollbehov" (en bit tidigare i tråden). Jag upplever ju inte mig själv som en person med kontrollbehov, trots att jag varit aktiv inom en museitågsförening, men jag tycker man ska ha respekt för verktygen man jobbar med. Kommunikation gör man med en viss verktygslåda och min tanke är bara att man bör vara rädd om språket (eller "procedurerna"). Min dotter brukade ibland muttra nåt om "grammar-nazi" när jag påpekade att "han" och "hon" och andra pronomen har objektformer också, som har ett visst användningsområde... När hon senare började skriva uppsatser på universitetsnivå tror jag förståelsen ökade för mina tidigare kommentarer.

Så min uppfattning om "disciplin" ser jag själv som ett sätt att visa respekt för det man sysslar med - kommunikation, och för de andra deltagarna. Det är nog också lite lättare för en nykomling att komma in i ruljansen, om den påminner om det man lärt sig. Ibland känns det som en nackdel att ha professionell träning i bokstavering; standardalfabetena kan jag ta i sömnen, men de hemgjorda kräver ju att man tänker efter...
Intressant aspekt i denna tråd, kring "kontrollbehov". Jag är enig med dig UAN, att det både handlar om tydlighet och respekt. Jag ägnar mig ibland åt att jämföra företeelser inom amatörradio med andra sammanhang, exempelvis båtlivet. Hör åsikter som att styrbord, babord är gammalmodiga och krångliga, varför inte säga golv istället för durk osv. Tydlighet och enkelhet är anledningen att hålla fast vid begreppen, ungefär som att kalla en kondensator för kondensator och en transistor för transistor
:)
 

SA6APZ

Well-Known Member
De hemmagjorda bokstaveringarna gör de även otroligt svårt för nybörjare som har fullt upp med att få in rutinen att avkoda bokstavering i hyffsdad takt
Instämmer. Det märkliga användandet av Q-förkortningar som bara vagt påminner om den officiella betydelsen förvirrar också.
Hälsningar Sugar America 6 America Paraguay Zanzibar
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Undrar om inte sista raden i analysen från Irland egentligen säger allt vad som behöver sägas. Mitt i prick enligt min mening.

"Loss of uniqueness due to technological change"
"Hobby lacks a unique selling point"

Irland konstaterar att bäst före datumet för produkten man vill sälja gått ut och det är svårt att formulera tydliga försäljningsargument som lockar nya kunder.

Så frågan är om man kan modernisera eller anpassa amatörradiohobbyn till nuvarande tidsålder utan att skapa en helt ny hobby som hamnar långt bort från den traditionella och som den definieras i ITU-RR och PTS Föreskrifter. Vi kan nog vara överens om att det mesta vi sysslar med idag är ungefär det samma som för 50 år sedan med den stora skillnaden att apparaterna blivit mer komplicerade och fått bättre prestanda. Visst har den mekaniska RTTYn med Creed 7B utvecklats och gett upphov till div digitala moder som FT8 m m. Alltså överföring av text, bokstäver och siffror, via radio.
 

Markus.Nilsson

Well-Known Member
Finns det några andra områden eller intressen som har gjort samma resa, som man kan jämföra med?

Bilsporten har ju "drifting" som inte riktigt anses som en riktig sport, inom hundsporten tror jag man ser lite styvmoderligt på weight pulling som oftast görs med kamphundar. Ingen av dessa kräver ju däremot några certifikat där man har sänkt kraven.

Har man på dessa eller kanske ställena lyckats rädda medlemsantalet på ett jämförbart sätt?
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
En stor del av förra året ägnades åt just en sådan nulägesanalys, först i en SSA-intern process under maj och juni 2021 och sedan i en mycket ambitiös workshop ”Shaping the Future” inom IARU Region 1 för ganska exakt ett år sedan.
Var kan man ta del av SSAs nulägesanalys med slutsatser?
 

SA6APZ

Well-Known Member
Finns det några andra områden eller intressen som har gjort samma resa, som man kan jämföra med?
Intressant fråga! Jag kan tänka mig att när bilar och traktorer började bli vanliga, trodde man att hästar mer eller mindre skulle komma att bli utrotade som art. Det blev de ju inte men de gick från att vara något "alla" hade ett nära förhållande till, till att bli ett ganska smalt specialintresse.

Jakt och fiske är väl ett annat exempel på något folk sysslade med pga att man var tvungen men som sedan blev en hobby.

Jag har inte hört talas om att ovanstående intressen har problem med återväxten.

Något som lockade miljoner barn och ungdomar på 80-talet var Commodore 64 och Nintendo. Här tror jag jämförelsen med amatörradio är ganska träffande. Det finns fortfarande en livlig community som sysslar med 80-talets datorer och tv-spel men medelåldern ligger väl mellan 45 och 50 bland utövarna.
 

SM0UAN

Well-Known Member
Jag undrar om det inte finns en skillnad mellan amatörradion och en del av de ovan nämnda aktiviteterna, i så måtto att den "nyttighet" som radioamatörerna fått rätt att använda kan vara utsatt för konkurrerande behov, medan vägar, skogar, luft och annat inte har blivit "prissatta" på det sätt som radiofrekvensspektrum kan ha blivit.

Vad gäller det rent tekniska är kanske inte amtörradion väsensskild från HiFi-hobbyn eller nåt annat, men just rätten att (exklusivt!) använda frekvenser är avvikande.
 

SA6APZ

Well-Known Member
Jag undrar om det inte finns en skillnad mellan amatörradion och en del av de ovan nämnda aktiviteterna, i så måtto att den "nyttighet" som radioamatörerna fått rätt att använda kan vara utsatt för konkurrerande behov, medan vägar, skogar, luft och annat inte har blivit "prissatta" på det sätt som radiofrekvensspektrum kan ha blivit.

Vad gäller det rent tekniska är kanske inte amtörradion väsensskild från HiFi-hobbyn eller nåt annat, men just rätten att (exklusivt!) använda frekvenser är avvikande.
Ja och nej. Jag tror nog att det finns en inneboende konflikt mellan t.ex. jägare som är intresserade av en stor älgstam och skogsägare som inte vill få sina plantor uppätna. Skogen betingar definitivt ett ekonomiskt värde.
Hifi-entusiaster däremot, nyttjar knappast exklusiva naturresurser på det viset, i konflikt med starka kommersiella intressen.
 

Markus.Nilsson

Well-Known Member
Frimärkssamling tror jag minskar i popularitet ganska snabbt, mängden frimärken borde minska ganska snabbt, men antalet samlare också, så priserna är kanske stabila. Jag kommer ihåg från 80-talet när det var populärt bland barn att samla frimärken, det fanns till och med en tidning med figuren Frimme :)

1666170333166.png
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det som skiljer ut amatörradio från många andra fritidssysselsättningar är våra unika privilegier i form av att helt utan kostnad få utnyttja enorma spektrumområden och att vi dessutom har rätt att använda radioutrustning som inte behöver genomgå provning för att säkerställa att de tekniska kraven som behövs för elektromagnetisk samexistens med annan utrustning uppfylls. I dagens läge där allt räknas i pengar och all verksamhet bygger på vinstoptimering, möjligheter att ta ut avgifter och högsta möjliga beskattning är detta fullständigt ologiskt och obegripligt.

Som andra korrekt har påpekat kan dessa privilegier upphävas med ett penndrag. Kruxet är att radioamatörerna och dess företrädare inte har något vidare starkt förhandlingsläge när frågan slutligen kommer upp i de internationella samarbetsgrupperna och inom ITU och eller EU. Vi kan knappast hota med att sluta betala avgiften till PTS eftersom det inte finns någon avgift att betala. Att låta bli att använda frekvensområdena är inte heller en gångbar taktik eftersom behovet av frekvensspektrum kommer att öka i takt med digitalisering och trådlös kommunikation i samhället. Särskilt de högre frekvenserna där radioamatörernas aktivitet inte är mätbar är attraktiva. Samma över hela världen, inte bara i Sverige.

Vi vet så klart inte när penndraget kommer att utföras men att sannolikheten för att pennan tas fram en vacker dag då någon i beslutande ställning på allvar börjar ifrågasätta rådande ordning är väl närmare 100% än bara 99% eller vad tror ni.
 

SA6APZ

Well-Known Member
Det som skiljer ut amatörradio från många andra fritidssysselsättningar är våra unika privilegier i form av att helt utan kostnad få utnyttja enorma spektrumområden och att vi dessutom har rätt att använda radioutrustning som inte behöver genomgå provning för att säkerställa att de tekniska kraven som behövs för elektromagnetisk samexistens med annan utrustning uppfylls. I dagens läge där allt räknas i pengar och all verksamhet bygger på vinstoptimering, möjligheter att ta ut avgifter och högsta möjliga beskattning är detta fullständigt ologiskt och obegripligt.
[...]
Vi vet så klart inte när penndraget kommer att utföras men att sannolikheten för att pennan tas fram en vacker dag då någon i beslutande ställning på allvar börjar ifrågasätta rådande ordning är väl närmare 100% än bara 99% eller vad tror ni.
Tror du att vi kommer att förlora samtliga frekvenser eller möjligtvis får ha kvar (delar av) kortvågen? Jag tänker mig en framtid då amatörradion likställs mueijärnvägar där man har några få mil spår (ett antal kHz) att köra ånglok (telegrafi) på bara för att bevara teknikhistoria.

Ska man fortsätta jämförelsen med museitåg så får de faktiskt köra på hela järnvägsnätet (alla frekvenser) men måste ansöka hos trafikverket (PTS) inför varje resa och tilldelas då särskilda tåglägen i tid och rum (lediga frekvenser, tidsbegränsade tillstånd).
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det är i första hand de högre frekvenserna som är i riskzonen och om inte hela banden tas bort så får vi nog vänja oss vid tanken på att klara oss med smalare frekvenssegment. Bortsett testerna då aktiviteten är mätbar så ligger alla band över 30 MHz helt öde. PTS har för ett antal år sedan gjort beläggningsmätningar på amatörbanden och det som syntes där var några repeatrar i Stockholmsområdet vill jag minnas. AOM har skrivit om detta tidigare. ITU genomför regelbundet liknande kampanjer för att samla in underlag för hur spektrumanvändningen ser ut m m.

Övergången från CW/SSB till FT8 visar med all tydlighet att "modern amatörradio" skulle kunna klara sig med några få 3 kHz breda kanaler. Om de gamla sändningsslagen CW/SSB/AM/FM behöver finnas kvar så skulle väl 25 kHz på 144 och 432 MHZ vara mer än tillräckligt. Tänk bara på hur mycket trafik som fick plats på t ex 7 MHz bandets ursprungliga 100 kHz under amatörradions storhetstid då aktiviteten var mångfalt mycket större än den är idag.

Det som talar till vår fördel är att arbetet inom ITU är en långsam byråkratisk process där varje liten förändring skall förhandlas och förankras av alla medlemsländerna som berörs. Så det är kanske inte troligt att något stort händer de närmaste 10 åren men man vet ju aldrig. EU har indikerat att de ser ITU som en bromskloss och vill gärna själv bestämma hur frekvensspektra används inom unionen.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det här är vanskligt att uttala sig om. Trycket är som högst i de frekvensband som är mest kommersiellt gångbara, alltså UHF och mikrovågor. Dock är det så att en total omallokering av de delade amatörbanden över 432 MHz blir avhängig av vad andra aktörer som idag också delar banden gör.

PTS kan inte bara auktionera ut frekvenser där det t.ex. också finns radar och navigeringshjälpmedel utan att erbjuda dessa några alternativ.

Något som kommer upp då och då är att samla ihop alla användare av spektrum som inte vill eller kan betala i små "reservat" av delat spektrum där man får samsas och framför inte alls kan räkna med skydd mot inbördes störningar. I någon mån är detta redan genomfört för militärerna, vilka fick gå från 24 000 MHz i stort sett exklusivt spektrum, till 9 000 MHz som delas med andra. Alternativet ska ha varit att annars hade militärerna tvingats bjuda över kommersiella intressen i ett antal spektrumauktioner.

Amatörradio och militärradio i Sverige liknar varandra ganska mycket; relativt få användare med intermittent beläggning av frekvenserna både i tid och rum samt viss tolerans mot störningar. Därför kan man mycket väl tänka sig att någon MHz här och där kan bli upplåten även för "hobbyister". Detta gäller i första hand på frekvenser utan mer utpräglad internationell utbredning, där PTS deklarerat att man inte anser sig bunden av ITU-reglerna, och denna uppfattning delas även inom EU. "Penndraget" kommer först i dessa områden.

På "likströmsbanden" blir det mer komplext. Det anses som "god ton" att respektera ITU-reglerna där jonosfärisk vågutbredning förekommer, även om Sverige egentligen inte är bundet av dem rent formellt, så försäljningar av frekvenser under 50 eller 30 MHz är sannolikt något som låter vänta på sig.

Frågan är mer om dessa band kommer att vara användbara alls om några år, eftersom störmiljön försämrats så radikalt. Försäljningen av solel kommer att explodera med dagens och morgondagens energipriser, och ekonomiskt pressade konsumenter kommer att välja de allra billigaste lösningarna. Den redan höga störnivån i tätorter kan förväntas bli ännu högre, och det är frågan var smärtgränsen ligger.

Amatörradions hopp får sättas till att det blir många och långa strömavbrott när det är mörkt eller mulet så att de som varit förtänksamma att spara en Ra200 med trampgenerator fortfarande kan vara i luften.

Sedan tror jag att man från myndighetshåll inte har missat den extrema frekvensekonomi som "moder" typ FT8 medger. En grov uppskattning säger att en "trunkingfaktor" av runt 20 kan åstadkommas, alltså 20 gånger fler kontakter per kHz än med telefoni och andra mer traditionella trafiksätt. Amatörbanden under 30 MHz bredd skulle då kunna reduceras från de c:a 3400 kHz som finns i dag, till c:a 170 kHz med samma genomströmning i form av DX-kontakter. Om det skulle gå att genomföra "contests" med FT8 är mer osäkert.

Kanske det går att få behålla 10-20 kHz av varje tidigare HF-band, något i stil med allokeringen på 5 MHz.

Ett problem som inte berörs speciellt mycket är vad som kan hända efter att myndigheterna gjort spektrumbeläggningsmätningar. För några år sedan hade IARU meddelat "spectrum requirements" för 50 MHz, som man ville ha utvidgat i Region I.

Inom CEPT bestämde man sig för att "syna" påståendena om behov, och den schweiziska myndigheten utsågs som frivillig att samla in aktuella beläggningsdata. Efter att ha gjort en kampanj under några månader, och sedan justerat resultaten för att kunna hantera "öppningar" kom man fram till att knappt 400 kHz kunde motiveras, om ens det.

Betänk att detta skedde innan FT8 blivit vanligt.

Det enda sättet som jag ser det att få behålla åtminstone några privilegier är att
framstå som kompetenta och förtjänta av att få gratis spektrumtillgång. I ett annat kritiskt skede för 75 år sedan skedde detta genom att framstå och uppträda som en elit och
"en reservkår av tränade radiooperatörer och tekniker, vilka utan kostnad för det allmänna vidmakthålla sina kunskaper".

Kanske man ska prova detta igen...
 
Top