1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Globalt Kv-nätverk Operativt 500 Dygn (24/7) I Sträck

Discussion in 'Allmänt om Amatörradio' started by SM0TSC, Nov 8, 2008.

 1. SM0TSC

  SM0TSC Well-Known Member

  FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

  7 november 2008 - The Global ALE High Frequency Network (HFN) är det första nätverket som har vart kontinuerligt operativt i mer än 500 dygn, tillgängligt via alla internationellt för radioamatörer tillgängliga kortvågsband. Nätverkets huvudsakliga syfte är att möjliggöra effektiv kommunikation för nödsituationer & katastrofhjälp även i otillgängliga delar i världen.

  HFN började med en kärntrupp av 6 nordamerikanska radioamatörer i juni 2007, för att snabbt expandera för att täcka stora delar av världen med digital kommunikation tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. HFN är avsett som ett öppet ramverk för nödkommunikation via amatörradio & samverkan via KV& använder den globala standarden Automatic Link Establishment (ALE).

  HFN förlitar sig på radioutbredning via jonosfären & det sammanlänkade radiostationerna scannar frekvenser mellan 3.5 MHz & 28MHz var 10 sekund. Via detta radionät har radioamatörer samband dygnet runt, dag som natt via både tal & digital kommunikation & skickar e-post & SMS även i fält


  Alla aktiva radioamatörer uppmuntras att delta i HFN, särskilt under ”ALE On The Air Week (AOTAW)” från 7 november till och med 17 november 2008. Den händelse (AOTAW) uppmuntrar användandet ALE tekniker och beredskap för nödkommunikation. Om du vill följa händelserna för det globala ”ALE High Frequency Network”, se HFLINK.NET hemsida (GLOBAL ALE HIGH FREQUENCY NETWORK AMATEUR RADIO HF Automatic Link Establishment HF ALE) för mer information.


  Mer om HFN
  “Global ALE High Frequency Network (HFN)” är en internationell frivilligorganisation för radioamatörer världen over som är intresserade av kommunikation & radiosamband för nödsituationer & katastrofhjälp.

  HFN hemsida: GLOBAL ALE HIGH FREQUENCY NETWORK AMATEUR RADIO HF Automatic Link Establishment HF ALE
  Kontakt: Johan Hansson, SM0TSC (ALE Evangelist / HFN (Region 1) - Network & Emcomm coordinator)
  Email: sm0tsc@hflink.net
  Kontakt: Bonnie Crystal, KQ6XA (HFN International ALE Coordinator)
  Email: hfn2008@hflink.net
  ###
   

  Attached Files:

  Last edited: Nov 8, 2008

Share This Page