1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Gott Nytt år - 2020.

Discussion in 'Övrigt' started by SM0HXO - Sven, Jan 1, 2020.

  1. SM0HXO - Sven

    SM0HXO - Sven Well-Known Member

    Ett bra radio-år får vi hoppas, på endera vis. Tillåtelse att sätta upp antenner - kanske..

    /Sven.
     

Share This Page