GPS

SM6GXV

Korsdominant
Icoms frekvens"låsning" av 9700's referensoscillator på 49.152 MHz är
tyvärr en otroligt korkad lösning på en annars så trevlig och kompetent rigg.

Någon dumsnål bönräknare ansåg
det onödigt med en "riktig" 10MHz låsning som på 7610 mfl. Bara att beklaga.
För sent insåg Icom detta och har i efterhand infört en förbättrad mjukvara
som då och då går ut och "kollar/jämför" den externa referensingången
och puffar 49.152 Oscillatorn till rätt frekvens.

Förutom uppdaterad mjukvara kan man också göra en enkel mod av fläkt-
styrningen så att riggen hålls i hyfsat konstant temperatur genom att
fläkten alltid går i en låg hastighet. Det förbättrar situationen.

OK2KKW länkar till en konstruktion av VK1XX, Glen English som jag beställde men som aldrig fick.
Han fick tydligen för mycket att göra med Covid och hans ordinarie jobb
så att erbjudandet om massproduktion drogs tillbaka. Jag fick tillbaka mina pengar
så saken löste sig. Glens lösning var annars logisk och tilltalande så det var synd
att det inte blev något. Jag hann i alla fall hämta konstruktionsfilerna.
Valet av processor var en från ST och det gratisverktyg som kan hämtas för
att flasha programvaran hade en maxstorlek för bin-filen som det verkade tveksamt
om gratisversionen skulle klara.

Efter att ha gett upp rekommenderade Glen Leo Bodnars lösning.
 
Top