Grunderna till en QRP konstlast

SM7NTJ

Well-Known Member
Ibland går man över ån efter vatten och vissa saker kan vara närmare till hands än man tror.

Vad sägs om denna grundkomponent till en 50 ohm konstlast för lite lägre effekter (och kanske lägre frekvenser).

Grunden är ett paket diodlampor för bilar med CAN-buss. Fordon med ett sådant elsystem brukar vilja har en viss resistiv belastning för att veta om lamporna är hela. Detta gör det svårare att montera diodlampor men det finns vägar runt detta problem och den enklaste vägen är att koppla ett motstånd parallellt med lysdioderna. Så har tillverkaren gjort med Biltemas artikel 42-1969 som numera är en del av en 50 ohm konstlast.
Ursprunget.jpg
Vi öppnar väl förpackningen och tittar på insidan.
Innanmätet.jpg
Det där ser ut som ytmonterade motstånd. Undrar vilket värde de har?
Vi klipper isär och mäter.
75 ohm som total resistans för de två korten.
Detta innebär att man borde få 50 ohm om man kopplar ihop tre kort.
Resultatet_2.jpg
Som synes består varje kort av fyra ytmonterade motstånd a´150 ohm i serie- parallellkoppling vilket ger en total resistans av 150 ohm för varje kort.
Tre kort lite snabbt monterade med en droppe lödtenn i hörnen ger resultatet 50 ohm.

Effekttåligheten är inte så jättehög men det går troligen att utan problem köra 3-4 watt in i konstlasten.

Ja den som bygger får själv bestämma om motstånden ska byggas in i något eller om det ska vara en luftkyld och lite strålande konstlast med möjlighet att koppla in ett mätinstrument för effektjämförelser.

73 SM7NTJ Lorentz
 
Top