Guanella 4:1

SA4BUK

Well-Known Member
Har nu tillverkat en 4:1 på 2 Ft240-43 toroider för att mata min 84m deltaloop med mer effekt(Drake l4b).
Detta ska ju vara bästa varianten enligt många istället för en 1:1 strömbalun före 4:1 transformeringen men upplever min osymetrisk om man inte jordar mittuttaget mellan stommarna då blir den symetrisk.
Kunde gjort 2:1 eller 2,5:1 men frågan är nog densamma.


Hur har ni gjort?
Spelar osymetrin nån roll på en loopantenn?
Säkert diskuterat men hittar inte nu.
Antennjobben verkar alltid komma vintertid !!!!!!!!!
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Varför får du osymetri med en loopantenn?
Matar du med koax?
4:1 betyder att du har 200ohm matningsimpedans men det brukar man inte få med en loop.
2,5:1 brukar vara närmare sanningen.
 

SA4BUK

Well-Known Member
The symmetry of the balanced load can be forced by grounding the centre terminal on the high impedance end
(see the optional link in Figure 1).
cm4fig1.jpg
 

SA4BUK

Well-Known Member
Frågan kanske klargjordes lite med bilden då den gäller balunens funktion, loopen är naturligtvis balanserad
 

SM0KBW

Well-Known Member
Jag jordar den punkten för åskavledning, har loopen ansluten för jämnan då jag kör remote.
Kan inte påminna mig att jag märkt någon skillnad mellan jordad eller ojordad mittpunkt.
 

SA4BUK

Well-Known Member
Tack för den återkopplingen,jag har inga fina analysatorer utan förlitar mig på praktiska prov och andras erfarenheter.
Blir att testa lite över jul med och utan byglingen.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
För att mäta hur bra en 4:1 Guanella beter sig med avseende på balans bör man avsluta den med 2st seriekopplade 100 ohm motstånd jordade i punkten mellan motstånden. Därefter mäter man rf-strömmen i de båda utgångarna vilken skall vara exakt lika.
Är inte strömmen lika så beror det på att balunen inte har tillräckligt hög CM-impedans för mätfrekvensen vid testet.
 

SA4BUK

Well-Known Member
För att mäta hur bra en 4:1 Guanella beter sig med avseende på balans bör man avsluta den med 2st seriekopplade 100 ohm motstånd jordade i punkten mellan motstånden. Därefter mäter man rf-strömmen i de båda utgångarna vilken skall vara exakt lika.
Är inte strömmen lika så beror det på att balunen inte har tillräckligt hög CM-impedans för mätfrekvensen vid testet.
Den får vi prova.
/Den klarade testet fint så det var min rx/mätning som lurade mig.
 
Last edited:

Per Bengtsson SA7PGB

Well-Known Member
SM0GLD .
Jag är ytterst införstådd hur dumt de är att ifrågasätta dig i antennkunskap, men tänker ändå ställa detta som en fråga , om de nu är som jag hört , sanning eller ej , att de blir olika impedans beroende om du matar en fyrkantig loop i hörnet eller mitt imellan hörnen ?
du får hemskt gärna ge mig en uppläxning angående detta . För jag då kan jag lära mig något nytt . :)
 

SM0AOM

Well-Known Member
Helt rätt att impedansen blir olika och på en triangelloop blir skillnaden ännu större.
Helt rätt att även ifrågasätta när någonting är oklart.
Det blir lite skillnad, men skillnaden är mindre än man tror, 5-10%.

Detta beror främst på att en loop-struktur är rotationssymmetrisk så att när man flyttar matningspunkten så kommer strömmaxima/minima att flytta med utefter loopens omkrets.
 
Last edited:

Per Bengtsson SA7PGB

Well-Known Member
SM0AOM
Så är det säkert, i brist på kunskap så nämnde jag bara va hört, de är fortfarande mycket som är svårt att förstå hur de funkar rent logiskt då de gäller antenner för min del. Så tar inget för givet
 

SA4BUK

Well-Known Member
Finns inte,jag hittade då inte nån så jag modifiera den lite på chans.
Lindade helt sonika av 4 varv på sekundärlindningen (den som går till antennen)på varje stomme .
Kanske inte dokumenterat rätt men jag gillar experimenterandet utan matematik;)
 
Last edited:
Top