Halvering av spänning ger -6 dB, varför inte -3 dB

SA6MBR

Member
Jag håller på och läser in mig inför certifieringsprovet.
Nu stötta jag på en grej jag inte fattar. I KONCEPT för Amatörradiocertifikat bilaga D (s 303) finns en tabell på S-värden.
I tabellen innebär en halvering av signalspänningen -6 dB.

Varför -6 dB och inte -3 dB? -3 dB är ju halvering precis som +3 dB är dubblering.

2020-11-22 18_56_34-KonCEPT_för_Amatörradiocertifikat.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Om du börjar med att läsa punkt 1.1.11 om Ohm:s lag och sedan fortsätter med effektlagen i punkt 1.1.13.
I slutet av 1.1.13 hittar du två formler där man har skrivit om och ihop lagarna till två uttryck.
P=R*I^2 samt P=U^2/R.

Dessa två uttryck ligger till grund och om resistansen R är oförändrad så visar formeln att en dubbling av spänningen ger en fyrdubbling av effekten. Likaså gäller för ström, en dubbling av strömmen ger en fyrdubbling av effekten.

Punkt 1.9.2 handlar om effektändring i dB och punkt 1.9.4 handlar om spänningsändring i dB.

Om du tittar i 1.9.4 så hittar du hur man skriver om formeln U^2hög/U^2låg och då dyker 20log upp när man skriver om så att det blir Uhög /Ulåg.

Punkt 1.1.10 till 1.1.12.1 i KonCEPT ger dig hur du räknar dB med miniräknare, dBm och sambandet mellan spänning och dBm.

Du kan även titta i bilaga B7 som handlar om hur man räknar med logaritmer.

MVH SM7NTJ Lorentz
 

SA6MBR

Member
Hej
Om du börjar med att läsa punkt 1.1.11 om Ohm:s lag och sedan fortsätter med effektlagen i punkt 1.1.13.
I slutet av 1.1.13 hittar du två formler där man har skrivit om och ihop lagarna till två uttryck.
P=R*I^2 samt P=U^2/R.

Dessa två uttryck ligger till grund och om resistansen R är oförändrad så visar formeln att en dubbling av spänningen ger en fyrdubbling av effekten. Likaså gäller för ström, en dubbling av strömmen ger en fyrdubbling av effekten.

Punkt 1.9.2 handlar om effektändring i dB och punkt 1.9.4 handlar om spänningsändring i dB.

Om du tittar i 1.9.4 så hittar du hur man skriver om formeln U^2hög/U^2låg och då dyker 20log upp när man skriver om så att det blir Uhög /Ulåg.

Punkt 1.1.10 till 1.1.12.1 i KonCEPT ger dig hur du räknar dB med miniräknare, dBm och sambandet mellan spänning och dBm.

Du kan även titta i bilaga B7 som handlar om hur man räknar med logaritmer.

MVH SM7NTJ Lorentz
Tack för lästipsen! Nu fattar jag.
Det var dBm jag inte kände till.
För att effekten uttryckt i dBm ska minska med 6 dB, d.v.s. till en fjärdedel, behöver spänningen bara minska till hälften, d.v.s. 3 dB.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
I ordalag! Det är spänningen (U) över en given last (R) som ger upphov till en ström (I). Produkten av U och I blir effekten(W) i den givna lasten(R).

/Sven.
 
Top