hamradio

SM6TBE

Member
Jag har funderat på detta med amatörradio. Missförstå mig bara inte, att jag inte vill, eller vill ha amatörradio, jag har en tanke bara, och vill höra hur andra tänker...
Bakgrund:
Jag har rest över klotet flera gånger och har i stort sett besökt varje land som har en hamn. Och under mina resor har jag lyssnat på amatörradio banden, och även pratat med lokala amatörer.
Och jag har konstaterat att amatörbanden i många länder har blivit mer eller mindre som medborgarband.
Man hör allt annat än amatöradio, mycket taxi, barn, företag, parkeringsvakter osv.
Ett exempel på märklig användning är en jag känner på Filipinerna som berättade att där de använder de 14,300 MHz som kommunikation mellan sina butiker.

Så till min fråga...eller frågor...


Är det verkligen så illa om/att amatörbanden blir medborgarband? Blir det mera trafik? Varför skulle man inte officiellt göra om banden till ”fria” band. De är i princip redan det kan en del tycka.

Radio amatörer är själva redan ute på märkliga rundor med sin VFO, jag hör tex amatörer snurra runt på tex 444, och 155,156 Mhz med höga effekter. Och detta verkar förekomma över hela landet.

Ur ett samhällsperspektiv skulle det troligen vara bättre att släppa allt fritt, och bara ha skydd på samhällsviktiga band. Då blir myndighetens jobb mera händelsestyrd så som den varit för många år sedan. Men som sedan övergavs.

Visst är det lätt att tänka på det gamla, men kanske man måste tänka i nya banor, världen förändras, och kanske amatöradio som vi känner till det måste göras om i grunden.

Vad tycker ni, hur ser ni på framtiden för amatörradion?

Om vi inte vill att det ska gå som i andra länder, hur ska det motverkas?

Skulle det egentligen vara så illa om banden blev officiella medborgarband?
 

SM7CZR

Old Member
Radio amatörer är själva redan ute på märkliga rundor med sin VFO, jag hör tex amatörer snurra runt på tex 444, och 155,156 Mhz med höga effekter. Och detta verkar förekomma över hela landet.
Märkligt...är det svenskar och använder de sina svenska anropssignaler?
 

SM0UAN

Well-Known Member
Det är väl till stor del en fråga om radiotrafik som har "praktisk nytta", dvs sånt som har med en verksamhet att göra (åkerier, stora arbetsplatser etc) och sådan trafik som uttryckligen inte ska ha praktisk nytta (amatörradiotrafik). Den senare verksamheten har fått tillgång till vissa frekvenser för att bedriva nåt som närmast är praktisk grundforskning, om man ser positivt på det; det testas antenner, vågutbredning, aurorareflexion you name it, och allt detta på frivillig basis, men inte med krav att det ska vara praktiskt nyttigt inom en verksamhet. Däremot är det ju samhällsnytta med amatörernas verksamhet, då det blir en hel del "spin-off effekter" av det som testas fram av amatörer. Eller kanske det blev mer sånt förr.

Personligen tror jag inte det finns ett behov av att släppa "medborgare Vem von Helst" lös på de band som idag är fredade från praktisk och kommersiell verksamhet - kommunikationsbehovet hos allmänheten kan nog tillgodoses med andra medel (telefoner, typ...) och kommersiell verksamhet har nog bandutrymme så det räcker.

Om PTS låter nuvarande regler bestå, så borde väl situationen som sådan bestå i Sverige, några extra åtgärder inom landet behövs nog inte, förutom lite nedslag på störningskällor, men sånt har man kanske inte tid/råd/lust med.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Eller menar han 143 Mhz(143.000) din vän där på Filippinerna!? Då funkar det ju med enkel handapparat och gummipinne-antenn. 20m-bandet, 14.300, så blir ju en antenn så mycke-mycke större - 10m för en halvvågsdipol(fullsize). Hur långt är det mellan butikerna?

/Sven.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Annars så behövs ordning på frekvensbanden och vad de tjänar bäst i nytta till. Radiovågor är ju gränsöverskridande och därför har vi internationell frekvenssamordnare samt nationella frekvenstilldelare(vårt PTS). Kaos tjänar ingen till nytta, förutom de som ägnar sig åt sabotage. I övrigt så finns regler att förhålla sig till inom respektive frekvensområde. Slarv eller olaglig verksamhet kan ju vara beklagligt.

/Sven.
 

SA0ZTT

Member
Amatörradion som den ser ut idag är mest en nöjes- och tävlingsverksamhet för män i övre medelåldern med tveksam praktiskt nytta. Om vi ska förnya hobbyn, göra den mer relevant och få till en föryngring så tror jag att vi måste närma oss den experimentella "maker-kulturen" och sänka trösklarna för att komma in i hobbyn. En start skulle kunna fara att allokera mer utrymme för datatrafik och kanske inrätta en speciell "datatrafik-licens" som kan fås genom en enkel anmälan till PTS.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Amatörradion som den ser ut idag är mest en nöjes- och tävlingsverksamhet för män i övre medelåldern med tveksam praktiskt nytta
Kan så vara men praktisk nytta har inget med hobby att göra. OBS! jag är ingen contest-amatör.
sänka trösklarna för att komma in i hobbyn
Här kommer du att få mycket "mothugg" En gång i tiden var det bara dom som behärskade CW som var välkommna.
Tror inte att det går att sänka "trösklarna" mera nu. Ett visst teknikunnande krävs trots allt.

En start skulle kunna fara att allokera mer utrymme för datatrafik och kanske inrätta en speciell "datatrafik-licens"
Enligt mig som tillhör kategorin "övre medelåldern" Helt ointressant! Vad ska man ha datatrafik till?
Tyvärr ska jag kanske säga, men jag har många med mig.
 

SM0UAN

Well-Known Member
Det internationella radioreglementet (ITU-RR) ger definitionen på amatörradio, i svensk översättning är det följande:
' "icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven av personligt radiotekniskt intresse och utan vinningssyfte." (PTSFS 2018:3) ' (citerat från Wikipedia)

Dvs några mindre frekvensområden är fredade från kommersiell, praktisk verksamhet och upplåtna åt personer med kunskap om och intresse för just radiokommunikation. Det kan inte rimligen vara ett problem för samhället, men det är en fristad för de intresserade. För att få använda dessa band, måste man påvisa en viss tröskelnivå av teknisk och trafikpraktisk kunskap. Banden är inte till för "behov" hos företag, enskilda eller samhället, utan exklusivt upplåtna för "onyttig verksamhet". Jag tycker det är fint! De behov som kan finnas att kommunicera, kan tillgodoses med utrymme på andra band. Tröskeln in för att få använda banden gör att det minimerar mängden aktörer som inte har fattat vitsen med hobbyn, även om det såklart inte skyddar helt mot svartanvändare och marodörer. Att man numera inte kräver telegraferingskunskap tycker jag kan vara nog med anpassning, men det är möjligt att man också kan ha nån gruppering för dem, som inte vill lära sig "allt det tekniska" och därmed då skulle bli hänvisade endast till fabrikstillverkad materiel, kanske med nån viss effektbegränsning - HF högeffekt är inte helt ofarligt.

Att skyffla omkring data i större mängder kan man väl tänka sig att göra via internet, och det finns väl kanske nog med utrymme för digitala moder på banden idag? Tveksamt om det trafiksätt man vill använda ska påverka vilken kompetens som krävs; det handlar rätt mycket om vett och etikett och hänsyn när man är bland andra, oavsett sändningsklass.

Så jag hoppas man låter läget vara som det är, i stora drag. Medborgarband finns det väl redan så det räcker?
 

SA0ZTT

Member
Kan så vara men praktisk nytta har inget med hobby att göra. OBS! jag är ingen contest-amatör.

Här kommer du att få mycket "mothugg" En gång i tiden var det bara dom som behärskade CW som var välkommna.
Tror inte att det går att sänka "trösklarna" mera nu. Ett visst teknikunnande krävs trots allt.


Enligt mig som tillhör kategorin "övre medelåldern" Helt ointressant! Vad ska man ha datatrafik till?
Tyvärr ska jag kanske säga, men jag har många med mig.
Hej GLD, kul att du svarade på mitt inlägg. Du har rätt i att en hobby inte behöver generera någon praktisk nytta. Utövarna är glada och det kan vara gott så. Varför jag nämnde det praktiska var för att det ibland skymtar en självbild av att vi bidrar med nytta genom experimenterande och samhällsnyttig kommunikation. Finns säkert fall som kan exemplifiera det men den nyttan är av oerhört marginell art jämfört med att exempelvis upplåta ett band till mobiltelefoni.

Jag är medveten om att det krävdes CW en gång i tiden för alla cert utom T. Att det togs bort är ett bra exempel varför regelverken måste ändras för att åtminstone hålla uppe antalet utövare till ett hyfsad nivå. Hur mycket aktivitet hade vi haft på HF om CW-kravet var kvar än idag?
Jag tycker själv att CW är ett underbart trafiksätt med en enkelhet som är vacker. Jag önskar själv jag kunde köra CW bättre än jag kan. Men vilka preferenser jag har (som också är en bra bit in i medelåldern) är ointressant för hobbyns utveckling och överlevnad.

Vi kan väl vara överens om att amatörradion har ett stort problem med den höga medelåldern på utövarna? Det är ju ren matematik att den snart kommer att dö ut om inget görs. För varje trotjänare som blir SK, hur många nya som stannar tillkommer?

Jag lockas av Maker-rörelsen för den påminner om det som amatörradion kommer ifrån. Experimenterande och en ”man tager vad man haver-attityd”.
Om vi till exempel kunde få fler av alla de som sitter med Raspberry Pi att inkludera radiokommunikation i sitt experimenterande så hade vi kunnat välkomna fler yngre med samma anda som vi har. Fast då måste vi som sagt sänka trösklarna. Sänka kraven på vad som krävs för att komma igång. Vi behöver inte älska FT4 men kanske kan vi bjuda på en gnutta nyfikenhet på de digitala trafikslagen och de som experimenterar med dem.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Vi kan väl vara överens om att amatörradion har ett stort problem med den höga medelåldern på utövarna? Det är ju ren matematik att den snart kommer att dö ut om inget görs. För varje trotjänare som blir SK, hur många nya som stannar tillkommer?
Helt rätt, jag håller med.

Jag lockas av Maker-rörelsen för den påminner om det som amatörradion kommer ifrån. Experimenterande och en ”man tager vad man haver-attityd”.
Men hur får vi dessa människor att byta 3D-printern / laser-skäraren mot ett par 813?
 

martin.ot

Active Member
Helt ointressant! Vad ska man ha datatrafik till?
Tyvärr ska jag kanske säga, men jag har många med mig.

Ser en stor intressant hobbyanvändning och experimentlusta med fria band för P2P-datatrafik. Mycket kul experimenterande med kommunikation, radio och antenner!

En praktisk nytta är trådlås kommunikation mellan IoT-prylar man bygger, men även för att ha ett sätt att kommunicera mellan amatörer i händelse att Internet går ner (elavbrott, hacking, miljökatastrofer).

Så finns nog många intressanta områden att utforska; allt från maker-community kring IoT, och för prepper-community.

Tror det är bra om HAM-föreningar kan uppmuntra till detta - om de vill vara relevanta för ungdomar och i framtiden.
 

SM5JAB

Well-Known Member
Ser en stor intressant hobbyanvändning och experimentlusta med fria band för P2P-datatrafik. Mycket kul experimenterande med kommunikation, radio och antenner!

En praktisk nytta är trådlås kommunikation mellan IoT-prylar man bygger, men även för att ha ett sätt att kommunicera mellan amatörer i händelse att Internet går ner (elavbrott, hacking, miljökatastrofer).

Så finns nog många intressanta områden att utforska; allt från maker-community kring IoT, och för prepper-community.

Tror det är bra om HAM-föreningar kan uppmuntra till detta - om de vill vara relevanta för ungdomar och i framtiden.
Hej! Du får gärna skicka länkar och exempel på vad du menar. Vi är strängt taget ofta inkörda på den klassiska definitionen med CW och det där. Många kör PSK31 men det ses också ner på av vissa för det ”är datorer som pratar med varann”. Jag själv tillhör också den kategorin men skulle gärna se injektioner av annat för att bredda mig.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
För att vilja bli radioamatör krävs ett stort teknik och radiointresse, inte bara vara lockad av möjligheten att prata "strunt" med andra radioamatörer. I dag kan man genomföra dessa samtal på andra enklare sätt.
Att locka flera unga och kanske duktiga tekniker att införliva sig i amatörradions till synes konservativa reglemente ter sig ganska hopplöst.
Experimentera med små trådlösa prylar kan man ju göra ändå och till det behövs inget certifikat. Har vi dessutom tilldelat fria band för experimentsugna så finns snart inget tydligt incitament för att bli radioamatör.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Misstänker att trådstartaren menar radiotrafik som låter som amatörradio på icke amatörradiofrekvenser.
Det finns numera ett antal frekvensband som saknar tillståndsplikt.
Inga specifiktioner om vad man får säga finns på sådana frekvenser.
Mest aktivt verkar det vara på 69 MHz där finns ett anal frekvenser som inte kräver tillstånd.
Jag har lyssnat lite och aldigt hört någon nyttotrafik. Mer att betrakta som experiment med radio och antenner, anropsignaler krävs inte , utan man hittar på roliga namn. Ex station Luto.....
155 MHz jaktradio, var från början ett antal frekvenser för jordbruk, inget tillstånd krävs. Numer är det mestadel jakt som frekvensrrna används till. Anropsignaler hittar man på egna, ofta namnet. Men jag har hört bastationer som kör trafik som inte är varken jakt eller jordbruk, hög effekt och höga fasta antenner, detta är inte tillåtet.
Samtidigt säljs sådana radiostationer på TRADERA, ex: "jaktradio med 25 W för de som vill ha mer räckvidd".
LPD, 444, 446 är det lite trafik på här i Karlstadstrakten.
27 MHz stendött har aldrig hört svenskar. Däremot en och annan utländs lastbil, som kör sina egna frekvenser i bandet.
På HF kan man ibland, och med något ökat aktivitet höra trafik på 6640 - 6680 kHz LSB. Oftast sydeuropeer.
Förr, (för 20 år sen och mer) kunde man höra svenska röster här, någon gång kunde man känna igen en röst som radioamatör.
På 14401 kHz USB hörs ibland sydeuropéer, utan amatörradiosignal.
På 139 MHz kan man höra svensk företag, vet i katten vad de jobbar med, men har förmodligen köpt jaktradio av BILTEMA som säljer sådan med de Norska frekensera i. BILTEMA skriver att endast de svenska frekvensena för jakt får användas i Sverige. Men vem läser handboken?
156,000 MHz en sk slaskfrekvens som mest används av trafikvakter vid vägbyggen, inga anropsignaler och värdelös trafikteknik.

De flesta frekvensområden kräver radioutrustning som är typgodkänd för ändamålet.
Idag på TRADERA säljs en: "kommunikationsradio VHF står det".
Man ser på bilden att det är en marin VHF station avsedd för Norska marknaden.
Den som köper en sån får en kul sak som "det går att prata i".... men inte typad i SM.

Är detta då ett problem?
Knappast för oss radioamatörer i alla fall, vi har ju numera inte plikt att anmäla sådant, så varför lägga sig i.
Varför bry sig? Varför ondgöra sig på sådant. Det finns värre saker som att pilla med mobilen under körning exvis
Klart man kan som radioamatör vara avundsjuk på att vissa kör radio utan att genomgå svåra tester.....

De radioapparater som vi talar om är ofta av sådan kvalitet att de knappast kan jämför med komradio från förr som krävde test hos televerket för att få användas. Numera har de har god övertonsdämpning, inga falska frekvenser, tonsystem som gör att man slipper störningar, dvs trots låga priser ingen risk för att de orsakar störningar.
Trots det finns kraven på typgodkännande som numera verkar vara helt ur spel.

Totalt verkar ändå otillåten radiotrafik vara på utdöende.
Liksom även amatörradion.........

SM4FPD
 

SA0ZTT

Member
Helt rätt, jag håller med.


Men hur får vi dessa människor att byta 3D-printern / laser-skäraren mot ett par 813?
Jag tror att att man helt enkelt ska locka med experimenterande och nyfikenhet. Det finns så mycket att upptäcka och att göra när man kan lägga till kort- eller långväga kommunikation i sina experiment och byggen. Se här till exempel: https://hackaday.com/tag/amateur-radio/

Programmering kan som bekant appliceras i vår värld och ta hobbyn framåt. Titta på Reverse Beacon Network, som jag tycker är en utmärkt innovation. Hela SDR-världen bjuder in till programmering och sammankoppling med ex. vis raspberry pi. Det finns många duktiga hobby-programmerare utan licens. Att sänka tröskeln för dem att bli ”datamode-amatörer” skulle berika hobbyn. Kortfattat så tror jag inte att steget är så långt. Det handlar mer om att vi måste släppa tanken att amatörradio ska vara samma sak som förr. Om att vi ska ha en välkomnande kultur och släppa lite på formaliteterna (inte samma sak som att öppna för ett ”medborgarband” på alla band, det tror jag inte på).
Gällande 813, så kanske det inte får vara med i första introduktionen för nya amatörer. :) Men det kommer säkert att uppskattas. Allt blir ju trevligare i det varma skenet av ett rör.

PS Mitt ”första rör” var ett 807 i en piratsändare för 48mb. Detta var på 80-talet så det är förhoppningsvis preskriberat nu, men det var ett väldigt roligt experimenterande.
 

SM0UAN

Well-Known Member
Intressant tråd detta. Men det är som två frågor sammavävda verkar det. Å ena sidan vitsen med att ha "fredade" frekvansband och, å andra sidan, hur man gör/håller hobbyn relevant och får en återväxt. Det verkar väl som om det finns utrymme för både klassiska radioamatörer (inom de givna banden) och mer frisläppt verksamhet på andra band, så just att ha fredade band är väl inte ett problem? Att hålla hobbyn vid liv är en annan sak, som troligen inte löses i en handvändning, men om man släppte amatörbanden till allmänt nyttjande tror jag det skulle påskynda utdöendet.
 

martin.ot

Active Member
Hej! Du får gärna skicka länkar och exempel på vad du menar.

Svårt att skicka länkar om exempel på framtida kreativa lösningar och framtida produkter/tjänster som kreativitet och intresse skulle kunna skapa. :)

Men håller med om att detta är två frågor i en i tråden (men då volymen på inlägg är väldigt låg, så kan vi nog överleva det).

Håller också med om att jag inte ser någon nytta att släppa amatörradiobanden fria för vem som helst att prata på (yrkestrafik, mm).

Var mer att jag gärna skulle se lite fler band släppas fria för att kunna experimentera mer med data och text. Både mellan maskin-maskin, men även mellan människa-människa. Dessa band skall dock inte få lov att användas av kommersiella produkter.

Ett par band reserverade för någon form av "dataradioamamtörer" (eventuellt med lite enklare certifikat som är anpassat för maker-communityn).
 
Top