Hesa Fredrik och amatörradiosändare

danpep

Member
Är det någon som har koll på vad som gäller med uppsättning av sändarantenner i närheten av en Hesa Fredrik-mottagare. Jag har hört av mig till Länsstyrelsen, men inte fått svar än.
 
svar från länsstyrelsen

Igår fick jag svar från länsstyrelsen i Uppsala län angående detta:

Din fråga om begränsningar för sändare inom amatörradiobanden nära en utomhusvarningsanläggning besvarar jag kort med att det inte finns någon begränsning avseende frekvens eller effekt kopplat till varningssystemet. Det finns heller ingen skriftlig reglering av detta från Post&Telestyrelsen eller Statens Räddningsverk.​

Kan vara bra att veta, om någon annan skulle stöta på "problemet" i framtiden.
 
Hesa Fredrik

Styrs så vitt jag vet på de flesta håll av gammal hederlig elektromekanik via telenätet och på taken finna bara själva tyfontutan ansluten till en luftpump eller liknande (gasflaska).. så risken torde vara minimal att störa HF med HF...
 
SM5KRI said:
gammal hederlig elektromekanik via telenätet

Nej, det var just det. På vinden i "min" fastighet sitter det en antenn kopplat till varningssystemet, och det är tydligen rätt vanligt också. Min fundering var att om man kör ett antal hundra Watt någon meter ifrån så kan man säkert bränna/störa deras mottagare även om man inte ligger precis rätt (fel?) i frekvens, men tydligen finns det alltså inga formella restriktioner. Sunt förnuft får väl anses räcka antar jag.
 
danpep said:
Min fundering var att om man kör ett antal hundra Watt någon meter ifrån så kan man säkert bränna/störa deras mottagare även om man inte ligger precis rätt (fel?) i frekvens, men tydligen finns det alltså inga formella restriktioner. Sunt förnuft får väl anses räcka antar jag.

OK har de sagt att det är bara att blåsa på så får de skylla sig själva om mottagaren just när den verkligen behövs blir blockerad... tänkte på de fall när billarmen blir blockerade av våra sändningar på 70 cm.. men det är ju inte vårt fel...
 
Back
Top