Hjälp

A

Anders Tapper

Guest
Jag har en amerikansk VHF Marinradio Lowrance LVR-850 som inte har några L-kanaler L1 155.500 (Simplex) Fritidsbåt, Jakt m.m.
L2 155.525 (Simplex) Fritidsbåt, Jakt m.m.
Kan någon vänlig, kunnig eller insatt person säga mig om det går att fixa på något sätt eller är det som det är?:confused:
 

SM0AOM

Well-Known Member
Orsaken till detta är att din VHF är avsedd för den amerikanska marknaden. Därmed
saknar den bl.a. kanaler som bara används i Europa.

En apparat av detta slag har sina egenskaper
genom en maskprogrammerad mikroprocessor,
och därför är det snart sagt omöjligt att lägga till nya funktioner och kanaler i den.

Dessutom är det osannolikt att den är typgodkänd och CE-märkt och den är därmed strängt taget
inte tillåten att använda inom EU.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
A

Anders Tapper

Guest
Jaha då får vi väl ha den som bojsten eller något annat. Bygga om den till brödrost kanske?
 

SM0AOM

Well-Known Member
Även en icke typgodkänd VHF är bättre än ingen VHF alls...

Dock kan användning av en sådan på sikt orsaka problem med t.ex. Sjöfartsverket och PTS,
eftersom man vid ansökan om operatörscertifikat/tillstånd ska ange vilken typ av godkänd VHF man avser använda. Dessutom innehåller denna apparat VHF-DSC, och användning av denna funktion utan ett registrerat MMSI kan orsaka otrevligheter som man gärna vill undvika.

För du tänker väl skaffa VHF-certifikat och anropssignal...?

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 

SM0REX

Well-Known Member
Lowrance webbplats kan de säkert berätta om det går att lägga in nya kanaler och vem som kan göra det åt dig. De flesta moderna marin-VHF:er kan programmeras från dator, men man måste ha tillverkarens program för att göra det.

Se också till att använda den internationella kanalplanen. Nordamerika har en lokal kanalplan som avviker något från den internationella. Undvik den :)
 

SM4FPD

Well-Known Member
Man ser ibland radioamtörer som säljer och vill köpa radio som täcker både amatörrbandet och exvis marin VHF.
Idag kan vi se en annons på DX radio där man vill ha en radio både för 145 MHz och 156,800 MHz. Någon sådan radio finns inte och kan aldrig bli typgodkänd för båda dessa användningar.
Man ser ibland någon som vill sälja sin amatörradio och skriver att radion i fråga är "öppnad".
Jag tycker att man skall prata lite tyst om sådant här. En radioamatör har ju i alla fall ett mycekt stort ansvar och ett stort förtoende från våra myndigheter, att ha kunskaper och vara seriösa. denna typ av annonser visar okunskap som i förlängningen skulle kunna rubba förtoendet och nya hårdade regler kan komma att sättas in. Samma saker gäller exvis reglementen, trafikteknik och elsäkerhet. en radioamatör skall ju ha kunskap om deta. Att sedan öppet skylta med sin okunskap tycker jag man bör tänka igeom en gång till.
 

oby1

Well-Known Member
Okunskapen bland nya amatörer beror helt och hållet på de krafigt nerbantade kunskapskraven från PTS, när man avlägger prov.

Det är väl tufft att ställa höga krav på kunskap i efterhand!

Vidare så finns inga krav på att äldre amatörer måste komplettera sina kunskaper i fråga om nya lagar och regler. Det kan ju också finnas amatörer som gjort uppehåll i 20 år - och därmed glömt bort det mesta.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Nja oby1, i dagens sammhälle är du skyldig att veta allt som gäller, du är skyldig att kunna nya regler och förordningar om allt.
Så visst finns kraven på ständigt förnyelse av kunsperna.
Skall du ut och åka bil, måste du varje dag ta reda på eventuellt nya trafikregler. Läses på vägverkets hemsida före, efter och under färd.
Elsäkerhet finns att lära på elsäkerhetsverket, hos PTS ser du alla krav för radio.
Likt ett körkort är certet för att bli radioamatör bara ett bevis på att du är betrodd att börja kunskapen att bli radioamatör.
Dvs åker du fast för att använda en radio som du inte får använda av alla de skäl som finns, ja då går det inte att försvara sig med, "det visste jag inte".
 

M0DFI

Well-Known Member
Du får alltid använda en radiosändare vid nödsituation på VHF, vare sig du har VHF tillstånd eller amatör radio tillstånd!

Om du har en amatörstation i båten och som användes för amatörtrafik, skulle det uppstå fara för liv etc eller annan bevisligen nödsituation, då kan du använda sändaren. SE TILL ATT HA VITTNEN samt FÖR LOGG!!!!!!!!!!!!!!!!!

Om du "bara" skall prata "båt VHF", då måste erforderliga tillstånd finnas samt godkända stationer användas.

Dock! Även om "nöd går före lag" så skall man räkna med att hamna i tinget och att du måste försvara dig... Det finns lite för många byråkrater som inte kan hantera sunt förnuft...

--Dan, M0DFI
 
Top