HP8640B Signalgenerator översyn och service

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
En av mina tre HP8640B gav ifrån sig en knall i stil med en Kinapuff med efterföljande rökutveckling och en frän doft av brända komponenter. Locket plockades av och röken kunde snabbt lokaliseras till kondensatorn som är kopplad mellan fas och nolla på 230 V kontakten. Tillgängligheten för service är mycket god och kondensatorn klipptes bort.

Kondensator.jpg

I förebyggande syfte kikade jag i de två andra signalgeneratorerna och även där var denna kondensator på väg att dela på sig och ev explodera. I den tredje apparaten fanns "bara" begynnande sprickor. Kondensatorerna klipptes bort och skall ersättas med nya friskare.

Jag tänker mig att i princip alla gamla HP-instrument från tidigt 70-tal kanske innehåller samma typ av Rifa-kondensator och det är då bara en tidsfråga när, inte om, denna skall ge upp. Så öppna era antika instrument och byt - även om inget mer allvarligt kan hända än en knall eller lite rök.

Två av generatorerna har stått i förråd ett par år och vid provning idag noterades att omkopplaren för frekvensbanden gick väldigt trögt. Detta beror på att smörjfettet i lagren till kamskivorna som driver skjutomkopplarna i bandfiltren stelnat. Man kan till nöds åtgärda detta med en droppe specialolja som löser och smörjer. Rätt metod är dock att demontera mekaniken så att lagren kan plockas av axlarna och sedan smörja och montera igen. Det finns en del videos på Youtube som visar exakt hur man gör. Dock skall sägas att det finns en risk att andra plastdetaler som nog också spinner på sista versen spricker. Ett känt problem är plastkugghjulen som i de flesta HP8640B generatorerna är spruckna och risken för att de skall dela sig helt är stor om omkopplingen går trögt.

I två av mina generatorer är ett av de stora kugghjulen spruckna. Att byta dessa går men det är ett relativt stort jobb att plocka ner allt och troligen ännu värre att få ihop allt rätt igen. Jag har najat ihop kugghjulen med tunn tråd så att glipan inte kan utvidga sig ännu mer och kanske det räcker.

En generator saknar uteffekt. När den ställdes undan var det för att utnivån ibland minskade eller föll bort helt. Genom att byta band så kom den igen en stund men till slut försvann utnivån helt.

Ett känt fel här är utgångsförstärkaren som är en specialhybrid från HP och som man inte kan få tag på för rimliga pengar. För att ringa in felet kan man först kontrollera att det finns driveffekt till utgångsförstärkaren. På baksidan av generatorn finns en BNC-kontakt där man får ut drivsignalen och kan konstatera att VFO och resten av apparaten före utgångshybriden fungerar. Andra kända fel är oxid i skjutomkopplarna för bandfiltren men sådana fel visar sig i regel bara på enstaka frekvensband. Om utnivån försvinner på den övre halva av flera frekvensband så kan ett av fyra tungreläer som sitter på filterkortet misstänkas.

Jag har hört att hybridförstärkaren kan ersättas med en MMIC typ Mini Circuits men har inte börjat leta efter sådana modifieringar än. Tips någon?
 

SM0AOM

Well-Known Member
RIFA MP-kondensatorer brukar kunna självdestruera under dramatiska former när de uppnått myndig ålder eller däröver.
Ett känt problem hos "boatanchorinstrumentkonnässörer".

Så sent som i går em fick jag ett telefonsamtal med en lidandets historia om "knall+rökutveckling" i nätdelen hos en SRT CR90 från dess lätt skärrade ägare, Denna använder också sådana som nätfilter (X och Y-kondensatorer).

Även relative moderna HP-instrument ska ha drabbats, mer än en HP8753 har börjat med röksignalering.
 
Last edited:

SM0GLD

Vänsterhänt
kondensatorn som är kopplad mellan fas och nolla
Märkligt att det satt en Y2 konding där.
Normalt är att man monterar en X konding mellan fas och nolla.
Y kondingarna monteras mellan fas och skyddsjord resp. nolla och skyddsjord.
 

SM6GXV

QRV: HF, VHF, UHF
RIFA-kondingarna är ett återkommande ämne i många forum för "Begagnade instrumentsamlare".

Det första man skall göra är med ett loppisfynd är att byta dessa gamla RIFA-kondingar. Även idag säljs dom, nu under namnet "KEMET". Plasten har dock en helt annan färg. Antar att man bytt material... Jag har handlat nytt men väljer alltid industrispänningar, 275V eller högre för X-kondensatorer.

Jag bytte utgångsförstärkaren i min 8640 mot en MAV11 (Tror jag det var). Ett litet PCB fixades så att kretsen fick plats inne i burken. Efter bytet fanns det "duktigt" med effekt ut. Minns dock inte hur jag fixade matningsspänningen.

Det finns reparationssatser för kugghjulen (nya av mässing) och för omkopplardäcken av andra material att köpa i USA. Har sett informella annonser för detta någonstans men dom är inte billiga. Omkopplardäckens metallbläck (kontaktelementen) är fixerade genom att smälta plast. Dessa "smältlödningar" spricker och dom små blecken faller ner i botten av instrumentet. Kan lagas/förebyggas mha cyanoakrylatlim.

RIFA-kondingar sitter även i 8753'ornas nätagg som kan plockas ut som en enhet från baksidan. Man bör samtidigt passa på att kontrollera lödningarna i kraftaggregatet samt en del skruvar/muttrars åtdragning. En del plastdetaljer "flyter" med tiden vilket kan ge intermittenta fel.

Ett annat fel i 8753'orna är sekundärregulatorkortet som sitter närmast monitorn. Det bör man dra ut och efterdra/löda anslutningarna till samtliga serietransistorer som sitter på U-profilen. Muttrarnas lödningar kan ärga vilket ger glapp.

Slutligen kan nämnas att ett litet program som kan generera de koder som behövs för att "låsa upp" diverse features i många äldre HP-VNA'er finns att hämta på nätet. Exvis kan TDR enablas. "Söken och I skolen finna..."
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag öppnade skärmboxen med AGC, modulator, drivsteg och utgångssteget (AM/AGC/RF AMP ASSY). Det fnns insignal från dividerkortet till drivsteget och betydligt högre nivå ut från hybridförstärkaren mätt med diodprob på första transformatorn. Sen tar det slut, inte den minsta signal efter modulatorkretsarna med dioderna och kabeln som går till Filter IN. Så kanske kan det vara något med AGC-spänningen som spökar eller AM-modulatorn. Får gräva lite i schemat och se hur det är tänkt att fungera.

Men i så fall ökar ju chansen rejält för att utgångsförstärkaren är hel och inte behöver bytas. Bra så...
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
HP har ett dokument med titeln "8640-series Service Training Manual" som på 73 sidor förklarar hur signalgeneratorn fungerar och ger exempel på felsökning och åtgärder. När man förstår hur apparaten byggts upp och fungerar blir felsökningen betydligt lättare med hjälp av de mer detaljerade schemorna och beskrivningarna i servicemanualerna.

Efter genomläsning av det 73-sidiga dokumentet blev det ganska klart att orsaken till att utnivå saknades först stod att sökas i ett omkopplardäck som är monterat i änden på utgångsdämpsatsen. Mycket riktigt så hade kontaktblecken lossnat och gjorde inte längre kontakt.

a1.jpg
Omkopplardäcket med den blå potentiometern som är fininställning av utnivån. Ett medföljande verktyg användes för att lossa koaxialkontakterna så att hela dämpsatspaketet skulle kunna tas ut.

a2.jpg
Anslutningstrådarna till resp pinne dokumenterades med kameran innan de togs av från kortet.

a3.jpg
Hela utgångsdämpsatsen med omkopplaren tillgänglig.

a4.jpg
Här ser man de tre kontaktblecken på baksidan av en genomskinlig plastskiva. Avbrott konstaterades i två av tre kontaktbleck mot kopparbanorna.

a5.jpg

Plastskivan med kontaktblecken är mycket lätt att ta av. Två skruvar lossas och en liten fjädrande låsring tas av. Bilden ovan visar att två av de tre kontaktblecken lossnat från de ytterst klena infästningarna. I den fjärde positionen som inte används i denna omkopplare syns två plastpinnar sticka upp. Diameter 0,7 mm och längd 1 mm. Dessa två klena pinnar och som i produktionen värmts och tryckts till är faktiskt allt som håller kontaktblecken. Det är ett under att de hållit i 48 år sedan instrumentet tillverkades. OK, de höll garantitiden ut och lite till.

a6.jpg

Plastskivan som bara är delvis bestyckad i detta omkopplardäcket har en extra uppsättning oanvända plastpinnar som kan användas om skivan vrids 180 grader. Så gjordes och kontaktblecken monterades på samma sätt som tidigare genom att med lagom värme försiktigt smälta ut plasten. Som extra säkring användes några droppar Araldit. En bättre monteringsmetod skulle ha varit att ta bort plastpinnarna och borra två 0.7 mm hål genom plastskiva och sedan fixera kontaktblecken med rörnitar.

Demonteringen tog ca 10 minuter inkl dokumentering av hur trådarna var anslutna. Reparation en halvtimma och sen fick Aralditen härda under dagen. Ihopmontering ca 10 minuter till. Det "svåraste" var att få av rattarna från frontpanelen. De pyttesmå insexskruvarna satt så hårt att det var tveksamt om insexnyckeln skulle hålla. Men till slut snäppte de loss.

Det är fullt möjligt att montera loss plastskivan med kontaktblecken utan att ta ur dämpsatsen. Det beövs i så fall en liten vinkelskruvmejsel för de två skruvarna som håller potentiometern. Möjligen en extra portion tålamod också.

Efter ihopmonteringen funktionsprovades signalgeneratorn som nu ger full utnivå +20 dBm på alla band upp till 512 MHz. Dock kopplas frekvensdubblaren (Option 002) inte in vilket betyder att generator inte går att ställa in mellan 512-1024 MHz. Frekvensräknaren och displayen visar dock rätt frekvens medan utsignalen ligger kvar på grundfrekvensen i bandet 256-512 MHz. Möjligen kan detta bero på att något kontaktbleck i bandomkopplaren lossnat så att dubblaren inte får signal att koppla om. Att demontera denna omkopplare verkar vara ett jättejobb då alla kugghjulen och mycket annat troligen också måste lossas i så fall. Fortsatt felsökning.
 

Attachments

  • HP_8640_Series_Service_Manual.pdf
    6.4 MB · Views: 9

SM5KYH

Well-Known Member
Tack för dokumentet. Har två varav en har samma fel. Ett annat typfel är fettet på vinkelväxeln för fine tuning in i kaviteten vars konsistens antar en något hårdare viskositet om man säger så. Brukar märkas på att den lilla ratten går t u n g t.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag provade med en droppe låsolja som efter några timmar hade löst upp det stela fettet i lagren till kamskivorna. Före det gick axeln mycket trögt. Efteråt betydligt lättare.

Problemet med att dubblaren inte fungerade är också löst. Det var som jag misstänkte fel i det främre omkopplardäcket för bandomkopplingen. Här saknades tyvärr kontaktblecket helt. Antingen har det fastnat någonstans inne i generatorn eller så har det trillat ut och är borta för alltid.

Dock är det så att den enda funktionen som det kontaktblecket har är att jorda en ledning som drar de två reläerna i dubblaren på högsta fekvensbandet. Så temporärt löste jag det genom att naja fast en 1 mm koppartråd på huvudaxeln som sedan gör kontakt med en fjädrande tråd som lödats fast på terminalen där ledningen från reläerna var kopplade på omkopplardäcket. Nu fungerar generatorn på alla frekvensområden i alla fall En mer stabil lösning kunde vara att limma fast en liten magnet på axeln som får aktivera ett mini tungelement. Blir tekniskt sett bra.

De två stora nylonkugghjulen är också spruckna så jag najar ihop dom också. Hindrar kanske att de delar sig helt och faller av axeln.

Ang VFO så rapporterar flera att om man lagrar generatorn med fronten uppåt så rinner fettet sakta ner och gör okontakt i oscillatordelen bakom kaviteten. Oscillatorn får då svårare att svänga vilket kan visa sig som dead spots på höga frekvenser etc. Att demontera VFO är nog inget man skall gå på om det inte är absolut nödvändigt. Någon rapporterade att han ställt sin HP8640B med fronten nedåt och efter "bara någon månad" så började VFO fungera igen. Den var heldöd från början. Efter ytterliagre några månader var problemen helt borta. Så har man såna här mekaniska maskiner stående som inte används så ofta så kanske de skall lagras på rätt håll. :)

Mina två generatorer med option 001, 002 och 003 är tillverkade 1984 och den tredje enbart med option 002 är från 1985. Alla tre har proviniens Ericsson Radio Systems när de startade den första utvecklingsavdelningen för mobiltelefoner här i Lund 1984. Hotline-serien med riktiga analoga kretsar, MF-filter och transistorer! :)

När är dina tillverkade och vilka optioner har du?
 

SM5KYH

Well-Known Member
Kollar ikväll men är ganska säker på att jag har optionerna för ILS samt puls i bägge. Pulsoptionen är skapligt rask för radarbruk.
 

SA5AKL

Well-Known Member
De där brytare går sönder i alla gamla HP instrument. Jag har en gammal 21GHz SA full med motsvarande brytare där alla bleck har lossnat, säkert 10st... I dessa finns det dock ingen möjlighet att vrida på skivan 180 grader utan andra lagningar måste till.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Ja och i min HP8656A så har de flesta knapparna förlorat den där klickkänslan. Generatorn fungerar i övrigt perfekt men man får trycka kort och snabbt annars blir det för många siffror. Spelet är bara några tiondelar så om man nuddar knapparna så blir det kontakt dvs kontaktstudsar. Stort jobb att reparera men det borde gå att finna några andra små brytare och modifiera mekaniken. Skall nog öppna panelen och se hur det ser ut. Har varit så de senare 10 åren.
 

SM6GXV

QRV: HF, VHF, UHF
De HP-instrument som finns i mitt lilla radiolabb har två varianter av "klick-knapparna" varav en är reparerbar om man lyckas få tag på ett vrak attt slakta fungerande knappar av samma typ från när de fjädrande blecken deformerats så att de inte längre kan hålla avståndet. I vissa instrument med fläktar som suger luft ur kapslingen samlas smuts som sugs in vid knapparna på frontpanelen som ger problem. Gäller i synnerhet instrument med monitorer där den rad där plasten som sitter bredvis monitorn utsätts för "statistisk" elektricitet.

De versioner som har knappar som fixerats på samma sätt som blecken i 8640 kan vara problematiska att åtgärda. Man måste få bort "lödfixeringen" av plasten. Styrpinnarna klarar sig men då plasten är fet måste man försöka med ett passande cyanoakrylatlim för att efterfixera.

Klen tröst - men gamla Wiltroner har ännu uslare konstruktioner med ledande gummi som slutar leda...
 

SM4UKE

Well-Known Member
HP:s lösning med kontaktfingrar är inget vidare. Jag har en HP 8555A till en HP 141T och den uppförde sig väldigt skumt. Det berodde på att omkopplaren som kände av vilket frekvensområde som valts inte hade någon som helst koppling till verkligheten. Kontaktfingrarna låg löst inne i enheten, gick att fixa med lim.

HP 8640B är en bra generator, i alla fall det som är innanför frontpanelen. Mycket av det som finns i frontpanelen känns kvalitetsmässigt som en klockradio. Men man får ju tänka på att det är gamla saker nu, de kanske funkade bättre från början. På min funkade inte alla indikatorlampor som visar område på visarinstrumentet. Det var fel på en TTL-krets som inte fanns hemma. Det blev "temporärt" fixat med en transistor (som förstås fortfarande sitter kvar...).

Rifa-kondingarna kallar tyskarna för "knallfrosch" av någon jättekonstig anledning. :)

När det gäller options på en 8640B är det olyckligt att inte skyddet för backeffekt var standard. Min har option med varierbar LF-generator vilket kan vara praktiskt. Frekvensdubblaren har man väl som radioamatör i ärlighetens namn inte så stor nytta av eftersom den i grundutförande täcker 70 cm och dubblaren räcker ändå inte till något mer amatörband. Om någon råkar ha ett 8640-vrak liggande är jag spekulant på delarna som behövs för backeffektskyddet så man inte behöver vara så nervös om generatorn används ihop med en transceiver.

Är det någon som sett en HP 8640A någon gång? B-varianten verkar vara vanligast.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Ang omkopplarna i HP8640B så vore det ju ett lämpligt projekt för någon att ersätta dessa med en "Arduino" eller liknande. I sak skall ju bara ett antal punkter/ledningar läsas och villkor skapas för att sedan se till att trådarna kopplas ihop eller jordas i rätt kombinationer. Kikar man på schemat så är det de mekaniska omkopplarna och dess kombinationer i olika lägen med kugghjul och elände som är det komplicerade. Med en sådan avkodare kunde nästan all mekanik och de gamla omkopplardäcken tas ur.

Några av indikeringslamporna för 3 resp 10 V har avbrott i två generatorer. Miniatyrlampor 5 V 80 mA som säkert är svindyra om de ens finns att få tag på. Provade som hastigast med en vanlig LED som naturligtvis syntes tydligt genom glaset men inte lös upp tillräckligt så att texten som är tryckt på baksidan kunde läsas. Finns kanske någon annan typ av 3 mm LED med mer vitt ljus som kunde fungera.

Har bara sett A-modellen på bild. Den har en lång analog skala för frekvensinställningen.-----
För att kolla tillverkningsåret m m så gäller detta:

For serial numbers in the format xxyyAnnnnn adding 60 to xx is the year made, yy is the week, the letter is the country where made.

For S/N= 2835A30360 :

* 28 -> Made in 1988
* 35 -> Week # of last production change 48
* A = America, J -> Made in Japan, G = West Germany, U= United Kingdom
* 30360 actual serial number of instrument

The series prefix doesn’t represent the date of manufacture. Instead, it represents the date of the last production change that affects form, fit, or function, or for other modifications such as firmware version changes. They use the series prefix to tie production changes (changes in production documentation) to changes in customer documentation.
 

SM5KYH

Well-Known Member
Den ena är 1947U således tillverkad 1979 i GB.
Den har Optionerna 003 (Reverse PWR protection) och 004 med mycket noggrant kalibrerad LF-generator för ILS/VOR underhåll. (004 ...provides a demodulated output and modified AM circuitry that can be used to set very accurate AM depths. It also provides a 1 dB output step attenuator in addition to the standard 10 dB output step attenuator. These features allow the generator to be used to test VOR, ILS, and VHF communications receivers.)
.
Den andra är 1434U tillverkad i GB 1974.
Har option 001 som " provides a modulation oscillator that is continuously settable from 20 Hz to 600 kHz. The oscillator can also be set for 400 Hz or 1 kHz fixed tones."

Bägge behöver service. Jag får planera några mörka vinterkvällar :)
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Känner till VE7CA sedan tidigare men hittade en del nytt också häromdagen när jag rotade runt på nätet.

KO4BB har en bra samling manualer

 

SM0GLD

Vänsterhänt
Som -EQL sade så finns det ju ersättningskugghjul av messing att tillgå men till ett högt pris.
Min omedelbara tanke var att kunna tillverka plastkuggarna med hjälp av en 3D-printer.
....eller är jag ute och cyklar?
 

SM6GXV

QRV: HF, VHF, UHF
Mitt ex har 1024 MHz och 50W reverse power protection. Inga andra optioner.
Den har varit avställd i många år. Skall nog lyfta fram den och se hur innandömet ser ut.
Om inte annat för att smörja upp mekaniken. Tidigare har jag försiktigtvis
använt 5-56 till att få väck härsket fett på andra instrument och samtidigt smörjt
upp axlarna.

Sist jag provade 8640'n anslöts den till 230V.
Lät den värmas upp en stund.
Låste oscillatorn efter uppvärmning på en 145 MHz FM-kanal.
Anslöt en kort tråd till RF-utgången. När den hördes 59 i kanalpytsen
knackade jag på generatorn.

Erinrade mig då ordet "Mikrofoni"

Någon "A" har synts till på ETA-auktionerna. Jag meddelade vid utropet att det handlat om den "hel-analoga" varianten utan möjlighet till låsning.

Det borde räcka med en HEX-kodad omkopplare och ett mycket litet EPROM för att kunna ersätta specialomkopplaren.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det finns flera beskrivningar på nätet hur man gjuter nya kugghjul. Ser bra ut, men att demontera och återmontera kan vara besvärligt.


a7.jpg

Många delar....
 
Top