Hur åldras en radio? (Icom IC-756PRO3)

Skalmannen

Well-Known Member
Jag har under en tid misstänkt att min IC-756PROIII från 2009 inte längre ger den uteffekt den borde. De senaste
månaderna har det blivit sämre.

Stationen består av IC-756PRO3 till en AH-4 utomhusavstämmare med en ändmatad isolerad FK-tråd.

Problemet visar sig i att den effekt som indikeras av radion vid sändning är betydligt lägre än tidigare. Det visar sig på
alla band i olika omfattning. På det sämsta bandet indikeras 50% lägre effekt än tidigare. Att det inte bara är ett mätarfel
bekräftas av de "spottar" och signalrapporter jag får. Jag går helt enkelt ut mycket sämre än tidigare.

Jag kör i huvudsak digitala trafiksätt, och sällan mer än 50 W (oftast mindre). Tror aldrig att kranen har stått på 100. Därför
anser jag att radion har levt ett ganska stillsamt liv. När problemen började bytte jag ut trådantennen, eftersom den suttit
uppe några år och varit utsatt för fukt, kyla och rörelser, men det blev ingen som helst förändring.

Har inte upplevt någon försämring vad gäller mottagning (även om det är lite svårare att avgöra).
Inte heller indikeras någon förändring i SWR.

Så vad har hänt med mina wattar? Är det här ett tecken på komponenters åldrande som man kan förvänta sig?

Tyvärr saknar jag både mätutrustning och kunskap för att kunna göra mer avancerade felsökningar.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Någon åldring som ger dessa symptom har jag aldrig varit med om.

Det första man tänker på är strömförsörjningen, DC pluggen, ja den kan åldras.
Skall man göra de minsta mätningar så är en konstlast det första man bör ha.
Men lägg en bärvåg, och rucka på DC-pluggen för att se om något förändras.
Rätt metod är dock att med en Voltmeter mäta spänningen inne i radion där 12 V sladdarna kommer in, och jämför med spänningen vid nätagget, då ser man ev spänningsfall i sladdsäkringarna som även de åldras.
Strömförsörjningen står nog för 80 % av det som uppfattas som fel på apparaten.

När du lägger ut en bärvåg och reglerar effekten, skall ALC se till att det blir den effekt du ställer in.
Mät ALC med den inbyggda mätaren, vrid effekten från lägsta till högsta och se på ALC mätaren, den skall öka vid lägre effekt och aldrig gå ner till noll ens vid full effekt.
Ett för litet ALC utslag, eller att ALC slutar visa vid exvis 70 W, betyder att något i sändaren ha sjunkit i försärkning.

För följande krävs konstantenn:
Med konstlasten ansluten kan man mäta Po och SWR, på alla frekvenser.
Varierar det mycket, så kan vi ha ett fel, normal variation är några delar av SWR mätaren heltal, exvis från 1:1 och till 1:1,5 är normal variation mellan banden.

Visar SWR och Po mätaren fel, kan det bero på skador på SWR detektorn, sådana kan ske om man kör med antenn som ger stora chassiströmmar, ex långtråd, ändmatad, Windom, FD4 och liknande antenner.

En annan sak, man kan mäta är strömförbrukningen, den skall ligga på upp till en 23 - 25 A vid full gas.

Prova lite av detta så får vi höra.

Obs ingenting skall trimmas eller skruvas på.
Det sista som åldras är trimning och fabriksinställningar.

SM4FPD
 

Skalmannen

Well-Known Member
Hej och tack för tips!

Har motionerat och gnuggat DC-pluggen genom i-/urkoppling flertalet gånger. Sladdsäkringarna är lödda och ser bra ut. Mäter 12,85 V både på utgående nätaggregatet och i DC-pluggen. (Har tidigare ställt in och mätt upp 13,8 V, kan det vara nätaggregatet som börjar ge upp?). Med 100 W effekt inställd på radion och sändning på FT8 (USB) visar nätaggregatet att det går åt knappa 12 A, med 40 W ca 6 A. Om man visslar i mikrofonen på USB går det att toppa ca 18 A.
 

SM0UAN

Well-Known Member
Kanske dum fråga här, men när du tar ut 12 eller 18 A från nätaggregatet, vilken spänning håller det då? Eller menade du att det var 12,85 V under belastning?
 

SM4FPD

Well-Known Member
Sätt mode på CW och tryck på nyckeln, har du ingen sätt radion i RTTY så får du en CW vid ptt.
Att vissla ger inte alltid en så ren ton att man uppnår full effekt.
Kolla detta med ALC som jag skrev.

SM4FPD
 

SM6POP

Well-Known Member
Precis som fotpedalen skriver mät inte med FT8 eller SSB utan med CW så du inte påverkar radion genom modulationsgraden. Koppla på en extern uteffektmätare som stämmer och en konstantenn. Du skriver, om jag fattat rätt, att nätdelen sjunkit med en volt vilket inte skall göra så stor skillnad på uteffekten men det kan ändå vara ett tecken på att nätdelen har något problem så prova med en annan nätdel när du testar så du säkerställer att du får levererat den ström som radion kräver. Och som UAN är inne på, sjunker spänningen vid belastning?
 

Skalmannen

Well-Known Member
12,85 V var i obelastat tillstånd. I RX-läge indikeras 3 A och jag mäter 12,67 V. Vid sändning med 100 W med PTT i RTTY-läge mäter jag 10,67 V på nätagget och drygt 16 A indikeras.

Mätvärdena varierar kraftigt mellan banden.

På 160 m blir ALC noll någonstans strax över 95 W, 16 A indikeras.
På 40 m faller aldrig ALC mer än till halva området på skalan trots full effekt, och strömförbrukningen med 100 W indikeras till 10 A.
På 30 m faller ALC till ca 80% vid full effekt, och ca 22 A indikeras.
På 17 m blir ALC drygt 80% och ca 18-19 A indikeras.

Kan det vara så att radion reglerar effekten med hänsyn till SWR, trots att AH-4 har stämt av?

Blir nog till att skaffa konstlast och extern effektmätare för att kunna mäta den här härvan korrekt.
 

SM0UAN

Well-Known Member
Är det inte väldigt dålig reglering på nätaggregatet? Kan du prova att köra med ström från ett annat aggregat eller ett rejät batteri och se om det är skillnad?
 

SM4FPD

Well-Known Member
Radion är specad för 13,8 V +-15 %
Det ger 11.8 - 15,9 V.
Till din spänning på 10,67 V får du lägga spänningsfall i sladden, säkringar etc.
Så ingen ide att forstsätta mäta förrän du har specad spänning vid DC jacken i radion.

Effekten och sändarstegens förstärkning sjunker drastiskt vid underspänning.

Alla mätningar skall ske mot konstlast som ett första steg, att felsöka ev fel på antenner eller avstämmare skall ske först när du är helt säker på sändaren.
Dvs utan SWR, och man ser då om inbyggd SWR mätare visar rätt.
Dess värden används till regelersystemt för uteffekt, och strömskydd.


En historia från arkivet.
En radioamatör ringde SRS service och klagade på låg effekt från IC-756PRO, han mende att han bara fick ut 45 W.
Och ville förstås ha garantiservice.
Efter många om och men, konstaterades att hans svarta sladd från DC pluggen satt löst på nätaggets minuspol.
Återledningen, dvs minus, gick via koaxen, ut till masten, som var jordad, och sen via jord till gulgrön i elcentralen, gulgrön fram till radiorummet och nätagget.
Det var 13,8 V på nätaggts polskruvar, men under 10 V på radions DC jack.
10 - 20 m gulgrön 1,5 mm2 är en dålig ledare för 20 A likström.
Jo han fick lov att packa upp radion och göra de mätningar jag föreslog, och behövde sen varken packa ner den igen eller skicka in den.

Vanligen är utspänningen på nätaggrgat förbundet med chassit och det är ju även gulgrön.

SM4FPD
 

SM6POP

Well-Known Member
Som sagt, säkerställ att du har stabil strömförsörjning till radion innan du gör något annat och som du skriver, skaffa en konstantenn. Det blir för många felparametrar som kan påverka och du vet inte vad som är orsak och verkan. En sak i sänder är det som gäller.
 

Skalmannen

Well-Known Member
Nu har jag fixat fram en konstlast, en extern effektmätare och ett annat nätaggregat.

Spänning: 14,1 V både vid polskruvarna och i DC-jacken i radion. Inget spänningsfall vid full effekt.

SWR: både intern och extern mätare visar 1:1 på alla band mot konstlasten.

Effekt (RTTY och trycker PTT): effektförlusten varierar mellan banden.
Sämst är det på 160 m: radion inställd på 40 W, interna effektmätaren visar 17 W, den externa 23 W.
Vid radioinställning på max visar den interna mätaren 100 W men den externa bara 61 W.

På 80 m: radio 40 W, intern mätare visar 22 W, extern mätare visar 21 W.
Radio 100 W, intern mätare 105, extern mätare 95.

På 17 m: radio 40 W, intern mätare visar 24 W, extern mätare visar 28 W.
Radio 100 W, intern mätare 105, extern mätare 110.


ALC: jag förstår inte riktigt hur den här mätaren ska visa. Det finns ingen märkning eller gradering.
Om jag trycker PTT (RTTY) och börjar från noll effekt så visar mätaren fullt eller nästan fullt. När jag ökar
effekten sjunker ALC-utslaget. Någonstans vid 50 W är utslaget ca 75% av skalan, och minskar
därefter inte även om jag går upp till full effekt.
 

SM4FPD

Well-Known Member
OK ja det verkar som du har ett fel.
Fel utslag på effektmätaren, jämfört med verklig effekt vid konstlasten.

För att försåt vad ALC mätaren visar skall jag försöka förklara.

Radion har ett reglersystem, som försöker hålla den uteffekt som är inställd, dels från fabriken med max 100 W på alla band, dels med den effekt du själv ställer med RF-power kranen.
Dels med hänsyn till strömförbrukningen och antennanpassningen.

ALC systemet tar hänsyn till uteffekt, läge på RF-power vredet, strömförbrukning och SWR.

Radion har ettt överskott av förstärkning för att ge 100 W, avsikten är att ALC skall kunna reglera till 100 W på alla band då förstärkningen i sändarens steg kan variera med frekvensen. Dels för att matningspänningen kan variera.

ALC utslaget du kan se på den inbyggda mätaren är relativt, dvs bara ett uslag.
Ett större ALC utslag betyder att reglersystemet har skapat en högre spänning som används för att dra ner sändaren förstärkning för att få önskad effekt. Detta sker om man drar ner RF-power, eller om hög SWR finns på utgången.

Vid SSB skall då ALC visa minsta möjlioga om du inte pratar i mikrofonen, då vill ju ALC att det skall bli uteffekt och minskar spänning för att höja sändaren förstärkning.
Pratar du i miken, blir det uteffekt och om du pratar högre tenderar uteffekten att bli 100 W och då tar ALC vid och styr ner förstärkningen, med ett högre ALC utslag. ALC kommer därmed att ge en viss kompression av talet, dvs med svagt tal i miken drar den på och pratar du högt drar den ner.

Så om exvis sändarens försärkning skulle minska, en trasig transistor exvis. då kommer ALC att gå ner och därmed försäker radion att dra på max försärkning. Så ett lågt ALC utslag och ändå inte full effekt kan då betyda att en eller flera transitorer i sändaren gått hädan.

Men du verkar ha för låg effekt och ändå ett ALC utslag, vilket då betyder att sändaren anser att det är rätt effekt och justrar effketen med lämplig ALC spänning.
Man kan då anta att den mäter fel uteffekt, och det är ju vad din RF-po mätare säger.

Felet är typiskt i både riggar och separata RF och SWR mätare, både seprata och inbyggda i antennavastämmare.
Och uppträder när antennen har en tendens att ge starka HF fält i chassit, vilket en långtråd kan ge.
Skadan i SWR bryggan i radion är väldigt frekvenselektivt, dvs det kan gå flera år med en ändmatad tråd för att sen vid en viss fekvens ta död på riggens SWR bygga.

Jag hade skälv fenomenet i en lös manuell avstämmare med SWR mätare, vid en vis frrkvens på 7 MHz bandet pluppade det till och så visade den helt fel.
Bytte dioder så gick det igen till jag sände på samma frekens.

Det man får göra i din radion är att byta alla dioder i uteffekt och SWR bryggan.
Dioderna är skadade och ofta går det inte att mäta fram felet med en ohmmeter, de har fått fel HF-egnskaper.

På min tid på SRS gjorde jag flera ggr detta i liknande riggar. (alla fabrikat)
Alla körda med antenner som gav HF i chassit ofta så att ägaren brände sig på radion och telegranyckeln..

Du har ett ytterligare testa att göra.
Kolla om SWR mätaren visar rätt även vid missanpassning.
Att den nu visar 1:1 på alla band är en sak, den kaske inte visar något överhuvudtaget, och vi måste skapa en känd SWR och se om den visar något då.
Men byter man alla dioder så blir den säkert frisk på köpet.


Vi bör söka felet i din radio i SWR byggan på utgången.
Den ger en spänning för SWR och den verkar rätt, eller död......
Samt en spänning för uteffekt som driver RF mätaren och ger ALC systemet information om aktuell utefekt.


Och NEJ!!!!
Att byta till starkare dioder går INTE. Dels för att de inte ger samma linjaritet på mätningen, dels för att det är antennen som skall fixas.
Det måste vara rätt dioder.

SM4FPD
 
Last edited:

SM6POP

Well-Known Member
Har för ett tag sedan gjort ett sådant jobb på en IC-7410 med dålig antenn för bandet inkopplad vilket också tog med sig lite prylar i den interna autotunern. Sitter två stycken schottky dioder i radion och mycket riktigt, som FPD skriver, stämde de vid ohmmätning men fick ändå bytas. Det finns en testpunkt och testprocedur (C3, J14) i radion där man kan se om SWR-bryggan gör sitt jobb. Dioderna är hyfsat små så erfarenhet av lödarbete med små ytmonterade komponenter är bra. Hittade en bild från när jag lagade samma fel i 7410:an. Pilen visar vart dioden satt och jag tog den med kaotontejp på kringliggande komponenter och varmluft. Jag plockade också tillfälligt bort ett motstånd som var lite i vägen. Dioderna har tre ben och är 1,5 x 2,8mm.
 

Attachments

  • 134148538_231439055264824_3271502687188529968_n.jpg
    134148538_231439055264824_3271502687188529968_n.jpg
    199.4 KB · Views: 20

Skalmannen

Well-Known Member
Tack för era svar!

Men borde inte AH-4 ordna så att sändaren blir nöjd, och att den inte utsätts för (alltför hög) ovälkommen reflerkterad effekt? Den är ju gjord för
att stämma av ändmatade trådar och här pratar vi ändå ca 20 m trådlängd (i dokumentationen står det något om att den ska klara de flesta band redan med 7 m tråd). Jag kan tycka att AH-4 borde ta smällen i ett fall som detta, om inte annat för att skydda sändaren.

Har dock noterat HF-återkoppling vid högre effekter, vilket är en av anledningarna till jag hållit mig under 50 W. Det kan t ex visa sig
genom att förbindelsen mellan datorn och radion hackar, eller att datorns bildskärm får störningsränder.

Man bör alltså betrakta den nivån av HF-återkoppling som skadlig för radion?
 

SM6POP

Well-Known Member
Du har ju märkt av att du får RF tillbaka i schacket och med risk att skaffa mig ovänner så kan jag berätta att jag är lätt allergisk mot ändmatade trådar. Ofta när det är sådana här lagningar så är det med en ändmatad antenn, en Windom antenn eller någon en annan typ av antenn som tvingats till låg SWR på en band där den inte är i närheten till resonans inblandad. För att inte tappa trådens huvudspår så kan den diskussionen kanske fortsätta under fliken om antenner istället vid tillfälle om någon vill opponera sig. Nu vet vi ju inte säkert att det är detta som hänt i din radio även om en hel del tyder på det. Vilka möjligheter och kunskap har du för att felsöka i radion? Vägledning kan du säkert få här men en hel del koll på läget behöver du själv också så du inte "lagar sönder" radion.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Ja märker du HF i chassit så är det för mycket. Bättre att få ut HF i etern, än dumpa den i radions chassi, elnät och jord. Åtminstone tycker motstationerna det.

Ja AH-4 stämmer av så att SWR går bort, men den kan inte "bygga om" en antenn som ger HF i chassit.
Varför går då inte AH-4:ans SWR detektors dioder sönder då, är väl en bra fråga.
Därför att den jobbar med 10 W, som den först dämpar med 10 dB så att 1 W jobbar i antennen och genom dess SWR detektor, eller rättare sagt anennanalysator.
När AH4 är klar kopplas alla elektronik bort och effekten som du själv bestämmer med transiverns går bara igenom spolar och kondingar till antennen.
Så AH-4 överlever, till skillnad mot liknande antennavstämmare som jobbar med den effekt man matar på.

Ja har man HF i chassit så får man vara försikitg med effekt.
Jag hade en kund som flera ggr per år åkte till sin sommarstuga, tog med sin TRX, och varje gång han kom hem var SWR detektorn sönder.
Antennen hemma skadade inte radion.

Varför detta sker är en så bra fråga att jag inte har kunna få något svar.
Men det händer och medicinen är byte av dioder, och undvika att göra så det händer igen. Det händer trots att det förekommer rent förnekande av saken, (finns folk som menar att det inte händer).

Men du skalmannen, den inbyggda antennavstämmaren i 756:an har även den en egen SWR detektor.
Frågan är då om den inbyggda tunern stämmer av på rätt sätt???

SM4FPD
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
* Strömförsörjning till Riggen är ok och du är helt säker på att eventuella mellankablar till extern mätare samt konst-last är helt okej. - Det är viktigt att det inte förekommer glapp, t.ex skärm till hylsan på antennkontakter, resp mittledare till stift. Det måste vara 100% galvaniskt bra annars blir det fel. Ställ in max 10w och i mode CW från riggen till extern mätare + konstlast, tryck in PTT på resp band 80-10m. Då ska extern mätare i läge effekt visa 10w på alla band. Ställ mätaren i läge swr och då ska den visa 1:1 på samtliga band. (Det är något jag själv verifierat på en Yaesu FT-840). - Om så ej är fallet då är något galet.! - Jag bara förutsätter att det övriga kablaget till antenntråden är okej.. Det kan annars bli hopplöst om inte förutsättningar finns för ett gott resultat.

PS: Och till dem som kör digitala moder så räcker det med 20W från en 100W's Rigg.

/Sven.
 
Top