Hur funkar väderradar?

På samma sida längst ner finns en "LÄR DIG MER" som du kan ha viss nytta av Roy.
Där kan man bl a läsa "Radarstrålens höjd över markytan bestäms geometriskt av radarns position, vald elevationsvinkel, jordens krökning och atmosfärisk refraktion. Sammantaget ger detta att radarstrålens höjd över markytan normalt sett ökar med avståndet från radaranläggningen. Maximal räckvidd för svenska väderradaranläggningar är 240 km. Vid detta avstånd är radarstrålens höjd över markytan omkring 5-6 km, att jämföra med antennens placering ett tiotal meter över markytan.

Vissa av dina frågor besvaras i alla fall.
Informativ sida - läs den ni som funderar som Roy.
 
Här har vi en karta som visar var det regnar: https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/radar-blixt#colorblind=false,layerselected=5min
Man ser räckvidden för resp väderradar som vita cirklar.
Dessa kan se vara det regnar, och hur mycket.
Väldigt stor räckvidd för varje fält.
Någon som vet hur dessa fungerar, frekvens? antenner?
Kan man höra dem på dess frekvens? Placering måste ju vara högt för att få denna räckvidd?

De
SM4FPD
Frekvensen för svensk väderradar är 5.6 - 5.65 GHz. Antennen är en 4 m cirkulär parabol. Antennen söker av en volym med ett azimutsvep med ökande antennelevation under 5 minuter. Jag konstruerade mikrovågsdelar och mottagardelar i de Ericsson-radarer som använts i Sverige sedan 80-talet, men de håller på att bytas ut till radarer från Enterprise. Man behåller dock magnetronsändarna och parabolspegeln. De nya radarerna verkar inte ha samma känslighet som Ericssonradarn.
 
Tack för intressant info.
Allt inlagt i lediga hjärnceller.
Då inser jag att väderradar får sin långa räckvidd genom att den "ser" regnet på ganska hög höjd, 5000 m plus, förmodligen kan det väl finnas regn som skapas på lägre nivåer i Tropon, vilket kan förklara att bilden ibland inte överensstämmer med droppar som faller här.

4 m parabol på 5,6 GHz bör bli en del utstrålad effekt.....

SM4FPD
 
Rotade lite i mina gömmor och hittade faktiskt en bild på antennen från ca 1984. Den slipsprydda mannen i hörnet heter Sven och var konstruktör av piedestalen.
Effektivt utstrålad effekt är närmare 100 dBW toppeffekt. Medeleffekt ca 30 dB lägre.


WxRRAntenn.jpg
 
Nix. Magnetronsändaren ger 200 kW toppeffekt = 53 dBW. Om parabolspegeln hade varit fullt jämt belyst så hade antennvinsten varit 4pi*pi*r^2/lambda^2 = 4pi*pi*2^2/0.054^2=52203 alltså lite drygt 47 dBi.
53+47=100 dBWi. Nu är dock parabolen underbelyst och mataren ger viss tapering för att hålla ner sidloberna, så antennvinsten är några dB lägre.
 
Back
Top