1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hur höra bättre på 80m?

Discussion in 'Antenner och master' started by SM5OCI, Jun 13, 2018.

 1. SM5OCI

  SM5OCI Well-Known Member

  @SM4FPD: Uppenbarligen har du fått i dig något olämpligt, eller till och med olagligt. Eller har du sprungit för långt. Du dillar. ;)
  OCI
   
 2. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Ok OCI, jag försöker vara lustig. Tydligen går det inte riktigt fram....
  Kanske även provocera lite och försöka få fram seriösa motiveringar till varför jord är som många tror en verklig soptunna för den HF man inte vill ha.
  Har ifrågasatt jord i alla tider utan att ha fått någon seriös förklaring.
  Och ja det finns jordskruv på alla radiogrejer.
  Väldigt få använder den och hörs ändå.
  Väldigt få eller ingen har fått bort störningar genom en tältpinne i jord, inte ens ett 5 m långt jordspett tyx ta bort störningar.

  de
  SM4FPD
   
 3. SM0XHJ

  SM0XHJ Well-Known Member

  Om man betänker att konduktiviteten för normal mark (jord/sand) ligger på runt 1-10 mS/m (alltså typ 100 - 1000 ohm/m i resistivitet) så förstår man att ett litet jordspett knappast gör någon större skillnad på HF. Jordspett används för att jämna ut höga potentialskillnader i samband med t.ex. åska, och även i det sammanhanget är en ringledare eller dylikt betydligt effektivare p.g.a. sin stora yta.
   
 4. SM5OCI

  SM5OCI Well-Known Member

  @SM4FPD: Jo, jag förstod att du skämtade. Jag försökte bara skämta tillbaks. Ursäkta om jag var otydlig.
  mvh
  OCI
   
 5. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

 6. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  SM0XHJ nämnde ordet åska
  Låt oss se bilden som SM5OCI ritat.
  Dvs jordspett vid antennen, och en koax in till radion, denna (radiostationen) är troligen oxo jordad på något vis, exvis via 12 V, via nätagget, till gulgrön och därmed förbunden med marken i omgivningarna.
  Vad händer nu om åskan slår ner exvis 500 meter bort?
  Jo strömmen från blixten skall bort i jord, och jorden är ett utmärkt motstånd, en sort konstlast kanske.
  Strömmen från blixten kommer att breda ut sig som ringarna på vattnet när du slänger i en sten.
  Står du med två eller fyra ben och bredbent som en häst eller ko, får du ett spänningsfall mellan dessa ben, då marken var ett motstånd och leder en stor ström.
  Och står med två ben och bredbent med 50 m gör han ju. (myten säger att hästar och kor är känsliga för åska och dör, men fakta säger att de är bredbenta och får ett större spänningsfall mellan benen)
  Dvs vi får en rejäl del av strömmen genom vår elektronik.
  Den ynkliga RG-58 skall snabbt som katten leda en enorm ström, kanske 100-1000A.
  Nå, kanske skärmen tål detta.
  Men vad induceras i innerledaren? Jo denna spänningspuls kommer att förstöra både antenn och mottagare.

  Ringledaren som åskskydd nämndes och den kommer ju att kortsluta, eller shunta hela marken där du har dina installationer. Ett bra skydd.

  Nå vi har spårat ut lite från trådens rubrik, och min mening är nog att RF-chokar är harmlösare än jordspett.
  Ja vore jord en soptunna för just sådan HF som vi vill skall försvinna, ja då är det kanske ok..med tältpinne. ( Men detta finns ju inte).
  RF-choken, drosseln, är ju bara ett motstånd på koaxen som funkar vi HF. (bryr sig inte om åskan heller)

  De
  SM4FPD
   
 7. SM0XHJ

  SM0XHJ Well-Known Member

  Helt rätt. Om man har flera jordspett eller liknande bör dessa kopplas samman utomhus och enbart ha en (1) förbindelsepunkt med potentialutjämningen inomhus. Då undviker man att strömmen från åsknedslag tar vägen genom husets elnät m.m.

  Inget av detta kommer hjälpa för lokala störningar dock. För det skulle jag rekommendera balanserade antenner med låg matningsimpedans (minskar känsligheten för E-fält från elprylar nära matningspunkten) och CM-filter med hög CM-dämpning.
   
  Last edited: Jun 19, 2018
 8. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Hu vad mycket vilseledande info du sprider Roy. Tur man inte är lättlurad. ;-)

  Om loopen skall användas för mottagning så är det viktigt att säkerställa att störningar från den egna fastigheten inte når loopen. Det finns i princip två kopplingsvägar.

  * Utstrålade störningar
  * Ledningsbundna störningar

  De utstrålade som når antennen avhjälps bäst vid källan. Vi lämnar dessa därhän i denna diskussionen.

  Viktigt att tänka på när det gäller aktiva antenner, och då i synnerhet monopoler, är att störningar som följer matarkabelns skärm kopplar kapacitivt till antennelementet. Impedansomvandlaren i den aktiva E-fält antennen är mycket högimpediv och bara några enstaka picofarad kopplingskapacitans mellan omgivande kablar och antennelement räcker för att ställa till trubbel. En loop och helst då en balanserad sådan och kanske även elektrostatiskt skärmad är mindre känslig för denna typ av ledningsbundna störningar men inte helt okänslig.

  Lyckligtvis är det lätt att minimera störningarna.

  Loopen bör monteras på ett kort maströr om några meter. Höjden har liten betydelse och gränsen för vad man hör bestäms i huvudsak av det atmosfäriska bruset upp till kanske 10-15 MHz därefter brukar looparnas brusfaktor göra sig påmind.

  Maströret och loopens antennhus /koaxialkontakten skall jordas i maströret och antingen slår man ner röret 50 cm i marken eller ansluter det till ett jordspett om 50 cm eller kanske 1 meter om det känns bättre.

  Det är här inte frågan om att åskjorda och därför räcker det med en "dålig jord" som i sitt sammanhang ändå är tillräckligt bra.

  Loopen matas med koaxialkabel och en strömdrossel med rimligt hög common mode impedans (>20 dB mätt i en 50 ohms testjigg) ansluts nära marken ca 1-2 m mot radiosidan. Koaxialkabelns skärm på radiosidan jordas i ett eget jordspett om 50 cm eller så. Det räcker alltså med en "dålig jord" och en tältpinne som Roy skojade om gör också jobbet under förutsättning att marken inte består av snustorr sand eller berg. I så fall kan man lägga ut två trådar om några meters längd som kapacitivt kopplar till jord. Gräva ner är bättre.

  Ytterligare en strömdrossel ansluts strax utanför fastigheten. Koaxialkabelns skärm på antennsidan jordas på samma sätt med 50 cm jordspett eller vad som finns till hands.

  Störningarna från fastigheten möter alltså först strömdrosseln som har i häradet några tusen ohm common mode impedans och därefter jordtaget med sina kanske 100 ohm. Redan här har störningsnivån minskat markant. De försvagade störningarna följer koaxialkabelns skärm på utsidan och möter ytterligare ett jordtag nära antennen samt strömdrosseln vid antennen med hög common mode impedans. Det blir inte mycket kvar som kan nå antennen eller ens stråla från kabeln till antennen.

  Vill man verkligen optimera verkan av strömdrosslarna så skall de placeras där kabelns har strömmaximum dvs där störningarna är som starkast om man lyssnar i en batteridriven mottagare och har kopplat in sig med en strömtransformator som kan skjutas utmed kabeln. I strömnoderna är impedansen som lägst och där ger en strömdrossel mest verkan. Dämptalen om man optimerar sin antennanläggning på detta sättet blir betydligt högre än vad som behövs i praktiken så i regel räcker det att "fuska lite" och placera två strömdrosslar vid antennen resp vid radion eller utanför fönstret.

  I de flesta fall där radioamatörer har störningsproblem är det ledningsbundna störningar från den egna utrustningen som spökar. Rassel från switchade nätdelar, datorer och modem har en förmåga att finna vägen ut till antennen via matarkabelns skärm och via rotorkablar och andra ledningar också.

  Jag tänkte först skriva att anledningen till att så många radioamatörer har enorma störningsproblem är att de är envisa som löss och inte kan ta till sig goda råd men jag ångrade mig. Så skriver inte det. Någon kanske kunde bli kränkt.
   
  SM5XUN, sm2sxi, SM6GXV and 4 others like this.
 9. SM5OCI

  SM5OCI Well-Known Member

  Hej allihopa, och återigen tack för all information. Mer information orsakar dock fler frågor.

  Det @SM7EQL skriver påminner i mycket vad jag läst någonannastans. Kanske något tidigare inlägg av samma person? Nu förstår jag hur mantelströmsfiltret tillsammans med jordtaget skapar en spänningsdelare, och hur två sådana spänningsdelare minskar störningarna.

  1. Som framgår av bilden går koaxen i luften större delen av sträckan. Det beror på att skogsplätten utanför min tomt är kommunens mark, den genomkorsas av stigar, och ytan är full av rötter. Snärjet att gräva ned kabeln hela vägen blir för stort. Men jag hoppas att det mantelströmsfilter jag sätter nära radion dels hindrar husets störningar att färdas ut till antennen, samtidigt som störningar som plockas upp av "luftledningen" också hindras.
  2. I bilden har jag placerat ett mantelströmsfilter precis vid botten av kopplingsboxen. Min tanke med detta var att hindra den vertikala koaxen från att bli en dela av antennen. En en kritik av PA0RDTs mini-whip talades det om detta problem. Det stämmer också med vad @SM7EQL skriver ovan. Men med den typ av elektrostatiskt skärmad antenn jag tänker mig (se länk i mitt första inlägg) kanske mantelströmsfiltret inte behövs?
  3. Fungerar Biltemas billiga galvade jordstolpe?
  4. Är alltså tanken att det skall finnas TVÅ jordtag nära antennen, ett tillsammans med antennröret, och ett annat 1-2 meter bort vid mantelströmsfiltret?
  5. Om man använder ett plaströr, skall man även då ha två jordtag 1-2 meter från varandra?

  m.v.h.
  SM5OCI
   
 10. SM5OCI

  SM5OCI Well-Known Member

  @SM7EQL, är det så här du menar?
  Den bruna kopplingslådan skruvas fast i det lila maströret av metall.
  Behövs det inget mantelströmsfilter under kopplingslådan?
  Maströret är jordat, antingen genom att det är nedgrävt eller att man placerat ett jordtag bredvid.
  Vad händer om maströret är av plast, eller av trä?
  Den bruna koaxen går 1-2 meter bort där den når ett lila jordspett och/eller jordtrådar. Sedan ett mantelströmsfilter, och sedan några tiotal meter koax mot schacket.

  Förstår jag rätt?
  SM5OCI
  Aktiv antenn färslag.png
   
 11. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Det behövs ingen strömdrossel direkt under antennen. Om maströret är av icke ledande material så jordar du koaxialkabelns skärm i ett jordspett nära maströret. OK så som du ritat i övrigt. Att en del av kabeln hänger i luften kan medföra att störningar från din egen utrustning som leds via kabeln strålar ut därifrån. Dock bör en strömdrossel nära radion eller utanför fönstret räcka för att isolera bort kabeln så pass mycket att den inte fungerar som antenn.

  Helst skall koaxialkabelns skärm även jordas i närheten av fastigheten. För att jordningen skall bli lågimpediv och fungera effektivt så måste du dra ner koaxialkabeln till marken och jordspettet. Sen kan kabeln gå upp till den höjd du behöver. Men sära gärna på kabeln ner och upp en halvmeter eller mer.

  Jo, aktiva E-fält antenner typ whip tar gärna hjälp av matarkabeln som gör att impedansomvandlaren får in så mycket signal att den kan bli överstyrd och skapa intermodulation. Särskilt om masten är vald till en optimalt dålig höjd motsvarande en kvarts våglängd. Änden av masten blir då väldigt högimpediv och det blir därför helt omöjlig att isolera bort antennen med en strömdrossel som då knappt gör någon nytta.

  Det är därför man skall använda korta maströr som inte kommer i närheten av en kvarts våglängd på högsta frekvens. Det betyder upp till 2-3 meter om du skall lyssna upp till 14 MHz eller så. Helst inte mer. Hela hemligheten att få aktiva antenner att fungera bra är att masten är kort i våglängder räknat och att antennen/masten är ordentligt jordad.

  Som alternativ till jordspett kan du lägga ner några meter koppartråd eller motsvarande. Stick med spaden och peta ner tråden. Blir jättebra och billigt.
   
  SM1TDX and JanneG like this.
 12. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Jag kör på en mittjordad horisontalloop, tycker den går tyst och fint (man jag bor ju på vischan så jag har nog ingen talan hehe).
  Här jämför jag en windome med loopen...
   
  SM7CZR, SM6MFA and SM0GLD like this.
 13. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Är det din 160m loop?
   
 14. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Jomänvisst!
   
 15. SM7CZR

  SM7CZR Old Member

  Skillnad som natt o dag! LY ...pięć dziewięć ;) Herregud, vilket bra QTH du har...inga lokala QRM
   
 16. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Hehe, ja här är det enda som kan störa atmosfären eller något avlägset elstängsel som noice blankern lätt tar bort på lägsta pådrag :)
   

Share This Page